Veel verzet tegen nieuw hotel met zestig kamers - tot hoever mag een dorp worden belast?

Datum:
 • dinsdag 4 juni 2019
 • in
 • Categorie: ,

 • GROOTE KEETEN
  Bewoners van de Helmweg en Achterweg in Groote Keeten protesteren tegen een hotel met zestig kamers op Helmweg 10.
  4-6-2019

  Ook 42 eigenaren van een huisje op het Sandepark verzetten zich tegen het plan. Net als Het Zijper Landschap.
  Tot eind deze week kan bezwaar worden ingediend bij de gemeente. Schagen staat op zich de nieuwbouw toe. Het hotel is een project van ontwikkelaar Piet de Boer uit Haringhuizen. Hij heeft een leegstaande boerderij gekocht.
  Het complex bestaat uit een woonhuis, stolp en ligboxenstal. De Boer wil de bestaande opstallen slopen. Het perceel Helmweg 10 is totaal zesduizend vierkante meter.

  Bestemmingsplan

  Om het project mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden veranderd. De bestemming is nu agrarisch. Na het beoordelen van de bezwaren beslist de gemeente over het verlenen van een bouwvergunning.
  Bewoners van de Helmweg en Achterweg hebben gisteren gezamenlijk hun bezwaarschrift verstuurd naar de gemeente. Het gaat om vijftien adressen. Bij dit bezwaar hebben de bewoners van 42 Sandepark-huisjes zich aangesloten.
  De Vereniging van Eigenaren van het Sandepark had al eerder bij voorbaat bezwaar ingediend. De vereniging beslist komende zaterdag op een algemene ledenvergadering of het bezwaarschrift wordt gehandhaafd, aldus Astrid Beenhakker van de juridische commissie van de vereniging.

  Te massaal

  ’Te massaal’ voor Groote Keeten, stellen Marjan Huis en Fenneke Stegehuis namens de bewoners. Het dorp kan volgens hen een extra hotel niet aan. ,,Wij worden in de zomer al overspoeld met toeristen. Dat dreigt erger te worden. Het aantal verblijfsrecreanten staat nu al niet meer in verhouding tot het aantal inwoners.”
  In de ambtelijke stukken van de gemeente over het hotelplan staat dat Groote Keeten driehonderd inwoners heeft. ,,De kern van het dorp - Helmweg, Achterweg, Voorweg en Duinweg - telt niet meer dan ongeveer 140 inwoners. En zij hebben het meeste te maken met de recreatiedruk.”

  Belasten

  ,,Deze 140 mensen”, vervolgen Stegehuis en Huis, ,,worden geconfronteerd met permanente recreatiewoningen, campings en bungalowparken. In de planning staan nog het Boskerpark met 350 recreatiebungalows en een hotel aan de Duinweg met 21 kamers. Hoever kan en mag je gaan met het belasten van een gemeenschap?”
  De bezwaarmakers wijzen op de drukte van het verkeer. ,,Die is nu al vaak onaanvaardbaar groot. Dat dreigt dus nóg erger te worden.”
  Rust, ruimte, een ongerept strand en natuur, dat alles is volgens de bewoners de kracht van Groote Keeten. ,,Dat moet zo blijven. De grens is bereikt. Genoeg is genoeg.”

  Stikstof

  Het Zijper Landschap (HZL) wijst op de gevolgen voor de natuur. Met een hotel van zestig kamers tegen de binnenduinrand wordt volgens de organisatie de limiet van stikstofuitstoot fors overschreden. HZL heeft een eigen berekening laten maken. Het project moet daarom een vergunning hebben op grond van de wet natuurbescherming, voert HZL aan. Dan gelden strengere voorwaarden.
  Het plan gaat uit van zeventig parkeerplaatsen.
  Ontwikkelaar Piet de Boer wil niets zeggen over het project.
  De stolpboerderij Helmweg 10 dateert uit rond 1911. Het woonhuis aan de voorzijde is toen ook gebouwd. De ligboxenstal is gezet in 1990. Als het hotelplan doorgaat, verdwijnt er opnieuw een karakteristieke stolp in Noord-Holland.

  0 reacties :

  Een reactie posten