Klimaatalarmisten zijn het grootste gevaar voor aarde

Datum:
 • donderdag 2 mei 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Opmerkelijk is dat de hele klimaatdoem-sekte de basiswetenschap van het leven op aarde ontkent.FENIXX 1-5-2019


  Volgens een wetenschappelijke studie in het tijdschrift Nature van 2016 waarnaar de Amerikaanse NASA verwijst, heeft het stijgende broeikasgas gehalte van kooldioxide in de atmosfeer (van 0,03 tot 0,04 procent) in de naoorlogse periode een enorm positief effect op de vegetatie van de aarde gehad. In de afgelopen drie decennia is de vegetatie in bepaalde regio’s met meer dan 50% toegenomen, terwijl slechts 4% een afname van de vegetatie heeft laten zien. De landbouw bereikt al snel elk jaar een oogstrecord.

  In de studie “Greening of the Earth and its drivers” werd gebruik gemaakt van satellietgegevens om de groei van het plantenleven wereldwijd tussen 1982 en 2015 in kaart te brengen en te volgen. Deze studie toonde aan dat de stijgende kooldioxide in de atmosfeer het plantenleven sterk bevordert, wat resulteert in een opmerkelijke toename van de vegetatie op alle continenten van de aarde.
  De vegetatie op een bepaald oppervlak wordt gemeten met een index genaamd LAI (Leaf area index). De index wordt gedefinieerd als het geprojecteerde bladoppervlak binnen een bepaald gebied. Een LAI komt overeen met 10.000 vierkante meter bladoppervlak per hectare. De samenvatting van de studie verklaart dat een aanhoudende en wijdverspreide wereldwijde toename van de geïntegreerde index van het groeiseizoen van 25 tot 50 procent van het begroeide gebied werd waargenomen. Simulaties met verschillende wereldwijde ecosysteemmodellen geven aan dat het effect van de toegenomen CO2-uitstoot de volledige 70 procent van de waargenomen groeitrend verklaart. Verder is de toegenomen stikstofbemesting verantwoordelijk voor 9 procent, de gematigde opwarming van de aarde voor 8 procent (waar de klimaatverandering over gaat) en de toegenomen bebossing voor 4 procent van de waargenomen groeitrend. Geen spoor van een negatieve evolutie van het ecosysteem als gevolg van de uitstoot van kooldioxide, die alarmisten proberen af te geven. Levens worden gered door een grotere beschikbaarheid van voedsel.
  Tegenwoordig is het onbetwistbaar dat de planeet steeds groener wordt en we hebben het aan het stijgende kooldioxidegehalte te danken, wat betekent dat hoe meer CO2 we in de atmosfeer uitstoten, hoe meer voedingsstoffen beschikbaar zijn voor verschillende planten en hoe sneller de bodem groener wordt. Bovenstaande kaart van de Boston University (R. Myeneni) laat zien welke landmassa’s sinds 1982 meer vegetatie hebben gekend. De lichtgroene gebieden vertegenwoordigen een toename van de LAI met 25 procent en de donkergroene gebieden vertegenwoordigen een toename van 50 procent.
  Dit komt overeen met wat ik de afgelopen tien jaar in het klimaatdebat heb beweerd. Dat een hoger kooldioxidegehalte gunstig is voor de vegetatie blijkt uit een reeks wetenschappelijke studies. De reden hiervoor is de zogeheten fotosynthese, die een fundamenteel chemisch proces van leven op aarde is. Dit is de reden waarom tuinders het kooldioxidegehalte in hun kassen aanzienlijk verhogen. Een hoger CO2-gehalte betekent een groenere grond, omdat CO2 de belangrijkste molecule is voor het behoud van het plantenleven. Opmerkelijk is dat de hele klimaatdoem-sekte de basiswetenschap van het leven op aarde ontkent. Hier is het werkelijk bevoegd om te praten over ontkenning van de wetenschap.
  NASA’s onderzoekers bevestigen de bevindingen van de studie en publiceerden zelfs een video die de toegenomen wereldwijde vegetatie beschrijft die wordt veroorzaakt door de toenemende kooldioxide-uitstoot en publiceerde op haar website een artikel getiteld “Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth”.
  Een internationaal team van 32 onderzoekers van 24 instellingen in acht landen nam deel aan het onderzoek. Het was gebaseerd op satellietgegevens van NASA’s Moderate Resolution Imaging Spectrometer en de Advanced Very High Resolution Radiometer van de National Oceanic and Atmospheric Administration, die geavanceerde hoge resolutie instrumenten zijn. Ze werden gebruikt om de bladoppervlakte-index of de hoeveelheid bladbedekking op gebieden van de planeet te bepalen. De toegenomen vegetatie betekent een toename van het aantal planten en bomen die overeenkomt met een gebied dat twee keer zo groot is als het continentale deel van de Verenigde Staten.
  Groene bladeren gebruiken energie uit zonlicht door middel van fotosynthese om kooldioxide dat uit de lucht wordt opgenomen chemisch te combineren met water en voedingsstoffen die uit de bodem worden gehaald om suikers te produceren. Deze vormen dan de belangrijkste bron van voedsel, vezels en brandstof voor het leven op aarde. Studies hebben aangetoond dat verhoogde concentraties kooldioxide de fotosynthese verhogen en de vegetatie stimuleren. De resultaten toonden aan dat kooldioxide bemesting 70 procent van de groeiende vegetatie verklaart, zegt onderzoeker Ranga Myneni, professor aan de afdeling Aarde en Milieu van de Boston University.
  In tegenstelling tot de ware wetenschap van de groeiende voordelen van het toenemende kooldioxidegehalte, beweren klimaatcritici routinematig en onwetenschappelijk dat kooldioxide een verontreinigende stof is die het klimaat zal vernietigen. De waarheid is dat de stijgende kooldioxide-uitstoot zal leiden tot de volgende gunstige effecten op de aarde:
  • Groei als gevolg van de ontwikkeling van de aarde in de richting van een warmer, natter en broeikast-gelijkend milieu
  • Verhoogde productie van voedingsgewassen.
  • Toename van de biodiversiteit in de regenwouden
  • Toenemende neerslag over de continenten van de aarde en minder droogte
  • Omzetting van woestijnen en steriele steppen in bruikbare vlaktes voor weiland en landbouw
  Er zijn vrijwel geen klimaatalarmisten buiten de wetenschappelijke wereld die weten dat kooldioxide een vitale wondermolecule is voor het plantenleven. De wetenschappelijke en economische analfabeten onder de klimaatalarmisten denken dat kooldioxide moet worden geëlimineerd om de planeet te redden. Geschoolde mensen hebben serieus voorgesteld om dit levensgas uit de atmosfeer te absorberen en te vernietigen, wat natuurlijk volslagen waanzin is. Onder 0,02 procent kooldioxide begint het leven te stoppen en het risico van wereldwijde ondervoeding is imminent. Sterker nog, sommige fanatieke paniekzaaiers zijn bang dat de aarde nog maar 12 jaar heeft voordat het leven ophoudt te bestaan, als mensen niet stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen die het kooldioxidegehalte verhogen.
  Ik vraag me af wanneer de volstrekt onbedachtzame wetenschappelijke ontkenning van het establishment in de politiek, de overheid, de media, de academische wereld en het bedrijfsleven zal ophouden? Als zij de samenleving blijven besturen zoals ze nu doen, zullen we binnen enkele decennia een economische en ecologische ineenstorting ingaan.
  Auteur: Lars Bern
  Bron:
  0 reacties :

  Een reactie posten