Gastschrijver: ’Agri++’ in Wieringermeer mag wel plusje minder

Hollands Kroon - Voor de Wieringermeer zijn door de jaren heen verschillende plannen gemaakt om naast de bestaande landbouw andere nieuwe ontwikkelingen de ruimte te geven.

                                                4-5-2019

Het Gebiedsplan Wieringermeer is het volgende in de reeks. Bij dit plan heb ik als inwoner van Middenmeer een reeks bezwaren.
Mijn bezwaren zijn de omvang van het gebied; dat zeer goede landbouwgrond wordt bebouwd; dat de datacenters een relatieve tijdelijkheid kennen; de ontgroening; dat de doelstelling om energieneutraal te worden in 2050 hiermee niet gehaald gaat worden en welk economisch effect heeft dit nu echt voor Hollands Kroon?

Kleiner

Verdere bezwaren zijn de betrekkelijke participatie door burgers; het ontbreken van visie op natuur in het plan; het ontbreken van visie op watercompensatie; weinig duidelijkheid over woningbouw en geen uitgebreide visie op zonne-energie.
Waarom niet een kleinere omvang van het Agri++-gebied dan tot nu wordt voorgesteld? Met een ’Agri+’ in plaats van een ’Agri++’ wordt minder goede landbouwgrond bebouwd en wordt de schaarste aan landbouwgrond niet groter dan hij al is.
Bovendien gaan de ontwikkelingen van nanotechnologie zo snel dat over een periode van twintig jaar de huidige datacentra niet meer nodig zijn (denk aan de ontwikkeling van de PC tot aan de smartphone van nu.) Daarom niet verder gaan dan twee datacentra, om de visie om energieneutraal te worden in 2050 niet verder te frustreren.

Energiebehoefte

Ook zou je je zorgen kunnen maken over de energiebehoefte van datacentra. In de afgelopen dertig jaar heeft de ontwikkeling van windenergie er toe geleid dat wij straks honderd windturbines in de polder hebben.
De twee datacenters die wij in de polder hebben zullen de opgewekte stroom van deze turbines nodig hebben. Hoe gaan wij energieneutraal worden als er nog meer datacenters komen? De huidige twee zijn veertig en zeventig hectare. De nieuwe mogen tussen de zeventig en 260 hectare groot zijn. Hier moeten dan veel turbines (of energiepanelen) bijkomen.
Voordat Agriport groter wordt, is het - voordat we met iets nieuws beginnen wat niet zomaar meer terug te zetten is in landbouwgrond verstandig om in kaart te brengen welk economisch effect het tot nu toe heeft gebracht.
Verlies aan werkgelegenheid in de landbouw ten opzichte van nieuwe werkgelegenheid bij datacentra.

Woningbouw

Bovendien, als er wel veel werkgelegenheid wordt verwacht, waarom dit dan niet vertalen naar een visie van een x-aantal woningen voor Middenmeer of andere dorpen erbij en waarom niet buiten de kernen?
Als suggestie merk ik op dat het misschien wel passend is in deze tijd om nog eens te kijken naar de lintbebouwing langs wegen. Steeds meer boerderijen worden door particulieren bewoond, waarom niet (soortgelijke) boerderijen ertussen bouwen, zodat nog meer Nederlanders kunnen genieten van het mooie Wieringermeerse landschap?
GEORGE SUIDGEEST

Noordhollands Dagblad

0 reacties :

Een reactie posten