Regionale Energiestrategie fungeert als besluitvormingsfuik voor gemeenteraden

Datum:
 • zaterdag 20 april 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Oproep van het Democratisch Energie Initiatief (DEI)
  20-4-2019

  Er zijn signalen dat de weerstand groeiende is bij raadsleden over het opleggen van klimaatdoelen aan gemeenteraden via de zogenoemde energieregio’s en het model van de regionale energie strategie (RES, zie hier).
  Daarom deze oproep.
  Het Democratisch Energie Initiatief roept gemeenteraden en waterschapsbesturen op om zich niet in de fuik van oneigenlijke besluitvorming over oneigenlijke van bovenaf bedachte regionale energietaken te laten zuigen.
  De rijksoverheid probeert als werkmodel de energieregio en in samenhang daarmee de regionale energie strategie (RES) te introduceren. Daarmee wil men regio’s verleiden zich taken op te laten leggen op grond van het concept-klimaatakkoord dat onder leiding van Ed Nijpels tot stand kwam. De afspraken voor de aan de regio’s op te leggen taken zijn niet op grond van rationele feiten en steekhoudende berekeningen tot stand gekomen, maar op grond van onderhandelingen tussen functionarissen van landelijke organisaties. Gemeenteraden zaten niet aan de klimaattafels van Nijpels.
  Op de deze taken valt dus inhoudelijk nogal wat af te dingen. Ook de relatie met de landelijke 14% taakstelling hernieuwbare energie is niet helder.
  En het blijven taken ontleend aan een concept-klimaatakkoord dat door de FNV en milieuorganisaties niet werd getekend en door het kabinet ook niet één op één is overgenomen. Het klimaatakkoord is een concept gebleven.
  Onder druk van de Europese Commissie moet het kabinet zijn energiebeleid zelfs herformuleren. Er is dus veel voor te zeggen dat gemeenteraden zich niet in de fuik van de energieregio’s laten vangen. Veel beter kan de door Kees Pieters van het DEI ontwikkelde EnergiePlanner worden benut voor het opzetten van eigen beleid vanuit de gemeente.
  Het model van de RES en de energieregio heeft geen wettelijke grondslag. Gemeenteraden en waterschapsbesturen kunnen hieraan niet gebonden worden en kunnen op grond van dit model geen taken van bovenaf opgelegd krijgen, ook al wordt de schijn gewekt dat dit wel zo zou zijn.
  Zie het advies van professor Elzinga
  Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga wraakt het model en geeft aan dat het elke wettelijke grondslag mist. Zie hier.
  Het advies Elzinga kwam op initiatief van een fractie in het HH Delfland tot stand.
  Zie over de energieregio ook op onze DEI-site onder Regionale Energieplanner hier.
  Namens het Democratisch Energie Initiatief,
  Nico Broekema  0 reacties :

  Een reactie posten