Meer grotere Polenhotels moet woningnood bij seizoenarbeiders tegengaan

Datum:
 • woensdag 3 april 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Den Helder - De huisvesting van arbeidsmigranten komt in een stroomversnelling.
  Winnie van Galen 2-4-2019


  Het college van b en w in Hollands Kroon wil in samenspraak met de provincie de weg vrijmaken voor de komst van grootschalige woonvoorzieningen voor tijdelijke arbeidskrachten.
  Daarbij wordt gedacht aan accommodaties voor enige honderden bewoners langs de A7 (Hoorn-Afsluitdijk) of in het buitengebied. De randen van de kernen bijvoorbeeld of plekken waar gebouwen staan die geen functie meer hebben zoals scholen, aldus wethouder Theo Meskers. Verder wil het college toestemming geven de huidige woonvoorzieningen voor seizoenarbeiders bij agrarische ondernemingen van maximaal 40 plekken naar tachtig tot honderd te laten doorgroeien. Hoe groter de locaties, hoe strakker alles is te organiseren en hoe beter er maatwerk is te realiseren, is de gedachte. Bijvoorbeeld op het gebied van parkeren en verkeersbewegingen. Wie op de locatie woont waar hij of zij werkt, hoeft niet in de auto te stappen om er te komen.
  De huidige regelgeving vervat in een nota uit 2014 is ingehaald door de praktijk, concludeert Meskers. De behoefte aan het onderbrengen van seizoensarbeiders is vele malen groter dat er aan mogelijkheden bestaat.
  Met onder meer tot gevolg dat er in de kleinere kernen keer op keer weerstand ontstaat als het onderwerp zich aandient: woningen worden opgekocht voor het onderbrengen van buitenlandse werknemers. Dat geeft menigmaal gedoe omdat het soms illegaal is en tijdelijke werknemers minder noodzaak voelen zich aan de lokale mores aan te passen. Met de nieuwe voorgestelde beleidslijn moet er een einde komen aan logies in de kernen, aldus de wethouder die verwacht dat hiermee ook de maatschappelijke discussie over de problematiek zal afnemen. De ingezette strategie die mede op basis van onderzoek tot stand is gekomen, zal de komende jaren leiden tot accommodaties waar opgeteld 1300 arbeidsmigranten onderdak vinden, is de verwachting. Op de langere termijn wordt rekening gehouden met een uitbreiding naar 2000. Voor de huisvesting moeten marktpartijen gaan zorgen, de gemeente faciliteert alleen, aldus Meskers. Tot op heden zijn er aanvragen gedaan voor de huisvesting van zo’n duizend tijdelijke arbeidskrachten.

  Bijzonder welkom

  De nieuwe regels gelden niet bedoeld voor arbeidsmigranten die zich definitief in dit gebied willen vestigen. Meskers: ,,Zij zijn bijzonder welkom omdat ze de lokale economie versterken en gezien hun betekenis voor bijvoorbeeld onderwijs- en sportvoorzieningen.’’
  Het nieuwe beleid is vijf weken voor een ieder in de gemeente in te zien en desgewenst van kanttekeningen te voorzien, aldus Meskers. De opmerkingen worden in de afwegingen meegenomen waarna de gemeenteraad er nog voor het zomerreces een klap op zal geven.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten