VVD’er Dijkhoffs “keuzevrijheid” voor de warmtepomp blijkt van Stalin te komen

Datum:
 • woensdag 20 maart 2019
 • in
 • Categorie:
 • Hoezo keuzevrijheid, meneer Dijkhoff?
  20-3-2019


  De politici die heilig geloven in de klimaatwet willen ons doen geloven dat het de burger ‘uiteraard’ vrij staat zélf te kiezen of men mee wil doen aan de klimaatgekte of niet. Ofwel kies je voor een torenhoge energierekening, ofwel neem je maatregelen. Met een enorme nonchalance wekte VVD’er Dijkhoff tijdens de behandeling van de CPB-doorrekening afgelopen donderdag de indruk alsof het allemaal niet zo’n haast heeft en dat het uiteraard iedereen vrij staat daar zelf voor te kiezen.
  Niets is echter minder waar! Syp Wynia maakte voor het eerst gewag van dit rad dat de burger voor de ogen wordt gedraaid. De overheid heeft namelijk in het klimaatplan opgenomen dat er 30 zogenaamde RES-regio’s zijn. RES-regio’s zijn regio’s waar gemeenten, provincie en waterschappen gaan bepalen wie en wanneer aan het warmtenet of de warmtepomp MOET. In het klimaatplan is bovendien opgenomen dat vóór 2030 in totaal 1.5 miljoen woningen van het gas zullen moeten. Grofweg zijn dat 150.000 woningen per jaar!
  Om de burger iedere vorm van inspraak te ontnemen is daarvoor op pagina 34/35 van het klimaatplan de volgende clausule opgenomen:
  De Rijksoverheid zorgt er daarbij voor dat de gemeente juridische doorzettingsmacht heeft om afkoppeling van het aardgasnet te (laten) realiseren (bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijk boete en binnentredingsrecht). Rijk en VNG bezien via welke wetgeving dit zal lopen. Beoogde inwerkingtreding: 1-1-2021.
  De meest saillante ‘juridische doorzettingsmacht’ is toch wel het binnentredingsrecht. Een recht dat is toegekend aan bijvoorbeeld deurwaarders (444 Rv) en als volgt is omschreven:
  De deurwaarder heeft voor het leggen van beslag toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.
  Als de deuren gesloten zijn, of de opening daarvan geweigerd wordt en wanneer bij afwezigheid van de geëxecuteerde er niemand gevonden wordt om hem te vertegenwoordigen, zal de deurwaarder de hulp van de sterke arm inroepen In het proces-verbaal van beslag wordt van de tegenwoordigheid en handelingen van de ambtenaar melding gemaakt.
  Met andere woorden: heeft u een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat zij besloten hebben u van het gas te gaan halen, en was u dat helemaal niet van plan omdat die warmtepomp voor u onbetaalbaar is, dan kan de gemeente zelfs zover gaan om samen met de politie uw huis binnen te vallen om u gedwongen van het gas halen. Dit is een grove schending van het grondwettelijke ‘huisrecht’, ofwel ‘baas in eigen huis’. Er zijn bij mijn weten geen democratieën in de wereld te vinden die zo omspringen met de rechten van haar eigen burgers.
  Dus hoezo keuzevrijheid, meneer Dijkhoff?

  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten