Sms'jes en appjes van bestuurders en ambtenaren zijn op te vragen

Datum:
 • woensdag 20 maart 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Sms- en app-berichten van bestuurders en ambtenaren zijn, mits ze in het kader van werk zijn verstuurd, op te vragen met de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
  NOS 20-3-2019
  Dat oordeelt de Raad van State. Het gaat om berichten op zakelijke en privétoestellen.
  Volgens de Raad van State valt onder de WOB alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard. Daarbij maakt het niet uit op welke gegevensdrager de informatie is opgeslagen. Ook data op telefoons kan dus worden opgevraagd.
  De Raad van State deed de uitspraak in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders (BTN) en het ministerie van Volksgezondheid. Ook voor journalisten, die de WOB vaak gebruiken om inzage te krijgen in bijvoorbeeld documenten van de overheid, heeft de uitspraak tot gevolg dat informatie op telefoons opgevraagd kan worden.

  Niet alles meteen openbaar

  Nu is vastgesteld dat ook privételefoons van bestuurders en ambtenaren onder de wet vallen, wordt voorkomen dat informatie kan worden achtergehouden doordat zij bewust gebruikmaken van hun eigen mobiel.
  De bepaling van de Raad van State betekent niet dat alle sms'jes en appjes die worden opgevraagd ook daadwerkelijk openbaar moeten worden. Privéberichten blijven uitgesloten. Verder mogen bestuursorganen openbaarmakingen weigeren, bijvoorbeeld als de privacy of belangen van de overheid zouden worden geschonden.
  Ook berichten met persoonlijke opvattingen van bestuurders en ambtenaren over beleid mogen worden geweigerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt dat dat bij de sms'jes en app-berichtjes vaker het geval zal zijn dan bij andere overheidsinformatie.


  0 reacties :

  Een reactie posten