Milieuvergunning: 'altijd ja, mits'

Datum:
 • donderdag 7 maart 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoorn - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wijst bij eerste lustrum op veranderingen.
  Hans Brandsma 7-3-2019


  De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord vierde gistermiddag een bescheiden feestje vanwege het eerste lustrum en dat was voor directeur Rob van Doorn aanleiding om de werkzaamheden eens onder  de aandacht te brengen.

  Tevens onthulde de uitvoeringsdienst  het nieuwe logo en maakte het de nieuwe naam van de RUD bekend. ,,We gaan na vijf jaar verder als de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord", aldus Van Doorn. ,,We nemen daarmee een voorschot op de nieuwe Omgevingswet, de komende jaren het belangrijkste thema."

  Die wet treedt vanaf januari 2021 in werking en omvat alle mogelijke milieuwetten en heeft volgens Van Doorn ook veel raakvlakken met ruimtelijke ordening. ,,Het komt er op neer dat aanvragen van particulieren en bedrijven anders worden behandeld. We kijken naar een aanvraag voor een vergunning volgens het uitgangspunt 'ja, mits', terwijl het nu vaak nog 'nee, tenzij' is. De werkzaamheden van de omgevingsdienst zullen verschuiven. Nu zijn we een organisatie die vergunt en handhaaft. Dat blijven we doen, maar we worden ook een adviesbedrijf."

  Onbekend, maakt ook wel eens onbemind zo merkt Van Doorn als de RUD ter sprake komt. Vaak krijgt hij de vraag voor de voeten geworpen wat de RUD vanuit de hoofdvestiging in Hoorn precies doet. We zijn een omgevingsdienst, die op het gebied van milieu en duurzaamheid de provincie en zeventien aangesloten gemeenten uit Noord-Holland Noord ondersteunen. Met de tweehonderd arbeidskrachten die we in dienst hebben en zo'n veertig externen is dat een pittige opdracht"

  De RUD Noord-Holland is een voortzetting van drie milieudiensten West-Friesland, Regio Alk- maar, Kop van Noord-Holland. Samen met de provincie Noord-Holland bundelden ze op 1 januari 2014 hun krachten om het toenemende belang van het milieu en later ook duurzaamheid onder de aandacht te brengen.

  De werknemers houden zich bezig met handhaving en vergunningsverlening. "Vanuit de overheid is de RUD de schakel naar de samenleving", verduidelijkt Van Doorn die een aantal voorbeelden van de werkzaamheden geeft. "We houden in natuurgebieden de bereikbaarheid en onderhoud in stand in samenspraak met bijvoorbeeld PWN of Rijkswaterstaat en peilen in de hele provincie de kwaliteit van het zwemwater."

  Andere zaken waar het RUD op toeziet zijn bodemvervuiling, geluidsoverlast bij concerten, luchtverontreiniging en asbestverwijdering. "Daar ligt nog een flinke opgave", weet Van Doorn. ,,Voor 1 januari 2025 moeten we in ons meer dan 100.000 vierkante meter asbest van de daken verwijderen."

   Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten