Gif bollenvelden verspreidt zich

Datum:
 • woensdag 6 maart 2019
 • in
 • Categorie:
 • NOS Teletekst meldt:
  6-3-2019

  Het spuiten met landbouwgif op de bollenvelden stelt meer omwonenden veel langer bloot aan hoge concentraties van die pesticiden, dan  tot nu toe bekend was.
  Het gif is teruggevonden in de luiers van baby's die op 250 meter afstand van de bollenvelden wonen.

  Onderzoek van het OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden) wijst uit dat bij huizen in de buurt van bollenvelden tien keer zo hoge concentraties gif in de lucht zitten als bij een controlegroep.

  Het is voor het eerst bewezen dat de bestrijdingsmiddelen niet op de akkers blijven liggen maar zich verspreiden.

  NOS

  ____________________________________

  Dossier Bestrijdingsmiddelen


  ____________________________________________

  Een bericht van 5 april 1990!!!!!
  Gif in bollenteelt tast zenuwstelsel aan

  LEIDEN, 5 april - 'Zeer opzienbarend' noemt de Leidse toxicoloog prof. dr. F. A. de Wolff de uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van werkers in de bloembollenteelt. 'En dat kan ik zonder enige terughoudendheid zeggen, omdat dit deel van het totale onderzoek door andere instituten dan het mijne is uitgevoerd.'

  F. G. de Ruiter
  5 april 1990
  Leestijd 2 minuten

  Hij doelt op het medisch-biologisch laboratorium van TNO in Rijswijk, het Coronel-laboratorium van de Universiteit van Amsterdam en de vakgroep dermatologie van de VU in Amsterdam. Hijzelf is hoofd afdeling humane toxicologie van de Rijksuniversiteit in Leiden en trad in die hoedanigheid op als projectleider.

  Prof. De Wolff: 'Ik was ervan uitgegaan dat het allemaal wel zou loslopen, maar nu is wel degelijk vastgesteld dat langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen een nadelige invloed heeft op de zenuwfunctie. Dat die mensen doodziek zijn kun je niet zeggen, maar ze hebben wel iets. Dat is voor mij een opzienbarende uitslag. Ook vertonen ze aanzienlijk meer huidafwijkingen dan anderen.' De onderzochte groep bestond uit 137 mannen van 30 tot 55 jaar uit de klassieke bollenstreek achter de duinen tussen Haarlem en Leiden: 102 kwekers (eigen bazen) en 35 werknemers, die uit hoofde van hun beroep langdurig - gemiddeld twintig jaar - met pesticiden van allerlei soort omgaan. Ze werden vergeleken met een controlegroep van 73 mannen uit dezelfde streek die nooit iets met bestrijdingsmiddelen te maken hebben gehad. Allen zijn aan dezelfde proeven onderworpen.

  Daaruit bleek om te beginnen dat bij de zogeheten blootgestelden afwijkingen of stoornissen in het perifere zenuwstelsel optreden. De geleidingssnelheid in zenuwen van onderarm en onderbeen liet een vermindering zien. Het vandaag verschenen onderzoeksrapport zegt ook dat de (elektrische) spanning in de spier van het onderbeen 15 procent minder was: 'Dit kan een aanwijzing zijn dat er enig verlies van zenuwvezels is opgetreden.' Met behulp van neuropsychologische testmethoden werd onderzoek gedaan naar eventuele stoornissen van het centrale zenuwstelsel als gevolg van langdurige blootstelling aan pesticiden. Bij een aantal van die tests bleken de 'blootgestelden' zich in ongunstige zin te onderscheiden van de controlepersonen. Daarbij ging het vooral om tests die de reactiesnelheid en de verwerking van informatie door de hersenen meten.


  Ook de elektrische activiteit van de hersenen werd onderzocht door middel van een EEG (elektro-encefalogram). Het rapport daarover: Hoewel de verschillen nog verder geïnterpreteerd moeten worden, lijkt het wel zeker dat de blootgestelden meer beta-activiteit in het EEG vertonen dan de controlepersonen. Een overmaat aan beta-activiteit is een bekend effect van medicijnen met een werking op het centrale zenuwstelsel.'

  Huidafwijkingen

  De onderzochte werkers in de bloembollenteelt vertoonden ook veel meer huidafwijkingen dan de anderen. Bij 30 procent van de 'blootgestelden' en 8 procent van de controlepersonen werd een sterk geïrriteerde of beschadigde huid waargenomen. De afwijkingen bestonden veelal uit rode plekken, eeltvorming, kloven en irritatie van de nagelriemen. In sommige gevallen was sprake van eczeem, een aandoening die overigens net zo vaak bij de 'blootgestelden' als bij de controlepersonen voorkwam.

  Navraag leerde dat narcisslijm (uit de stengels en bladeren van die bloem) bij 46 'blootgestelden' wel eens irritatie van huid of slijmvliezen en/of eczeem veroorzaakt, soms in hevige mate. Bijna alle 'blootgestelden' vertelden jeuk te krijgen door hyacinten.

  Een van de deelonderzoeken was gericht op twaalf loonwerkers die in de bollenstreek grond ontsmetten met dichloorpropeen. Daarbij werd een duidelijk verband gevonden tussen de uitwendige blootstelling aan dit middel en de uitscheiding van twee afbraakprodukten van dichloorpropeen in de urine. Bij het spuiten krijgen ze het spul via de longen in hun lichaam. De concentratie dichloorpropeen in de lucht vlak bij hun hoofd bleek op ruim een kwart van de meetdagen de norm van vijf milligram per kubieke meter te overschrijden. Bij de loonwerkers vond men ook aanwijzingen voor een - geringe - invloed van dichloorpropeen op de lever- en nierfuncties.

  Lopende het onderzoek zijn methoden ontwikkeld om de afbraakprodukten van vier bestrijdingsmiddelen - maneb, zineb, captan en primicarb - die in de urine worden uitgescheiden te analyseren. De methoden voor captan en primicarb zijn volgens het rapport geschikt voor verdere studie naar de mate waarin het lichaam die stoffen opneemt.

  Onrust

  Het onderzoek, waarbij drie universiteiten en twee instituten van TNO betrokken waren, is voortgekomen uit onrust onder werknemers in de bollenteelt aan het begin van de jaren tachtig. Toen een van hen - de Sassenheimer Gerard Wiering - ernstig ziek werd, vroegen hij en anderen zich af of dit een gevolg zou kunnen zijn van jarenlange blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Zij namen hierover contact op met hun bond, de Voedingsbond FNV, die de vraag doorspeelde aan de Wetenschapswinkel van de Leidse universiteit. Zo kwam uitgebreid vooronderzoek op gang, dat eind 1986 uitmondde in het onlangs afgesloten hoofdonderzoek. Een van de opdrachtgevers was de Voedingsbond FNV, waar later de milieugroep Bollenstreek bijkwam. De Wetenschapswinkel heeft steeds een bemiddelende rol gespeeld tussen opdrachtgevers en onderzoekende instituten.

  Het gebruik van landbouwgif, in het bijzonder grondontsmettingsmiddelen, ligt in de bollencultuur zeer hoog, door de bank genomen vijftien tot twintig keer hoger dan in andere teelten. Alleen al in de 'Zuid' - de streek tussen Haarlem en Leiden - wordt jaarlijks zo'n 350.000 kilo weggespoten. En de 'Zuid' vormt tegenwoordig maar een vijfde deel van het totale Nederlandse bollenareaal, dat ruim 16.000 hectare beslaat. Vooral in Noord-Holland (tussen Alkmaar en Den Helder en op de Westfriese klei) heeft de teelt een grote vlucht genomen. Andere bollengebieden vindt men in Flevoland en Zeeland.

  De jaarlijkse hoeveelheid gif bedraagt in de bollenteelt 130 kilo per hectare, een gemiddelde voor alle gewassen. Onderling bestaan er aanzienlijke verschillen. Terwijl de tulp 'slechts' 47 kilo vraagt, komt de narcis op 256 kilo, tweemaal het gemiddelde. De hyacint zit daar ongeveer tussenin.

  ___________________________________________
  5 reacties :

  Anoniem zei

  De GGD weet al jaren van de vele borstkanker gevallen in Breezand.
  En ook het Hoogheemraadschap is al tientallen jaren op de hoogte van de grote vervuiling van bestrijdingsmiddelen in Breezand.

  Dekker zei

  De GGD wil geen onderzoek verrichten naar de vele kankergevallen in de regio, ook niet na aandringen en voorbeelden van de vele kankergevallen in naast elkaar gelegen woningen.
  In Nederland bestaan geen onafhankelijke onderzoeken meer, er is altijd wel een link te leggen naar onderzoekers die (geldelijke) belangen hebben bij de materie die ze moeten onderzoeken.

  Anoniem zei

  Kom niet aan de inkomens van de bollen en aardappelboeren want dat is niet toegestaan in Hollands Kroon.
  Stel je voor dat wethouder Groot, zelf boer, maatregelen moet treffen die zijn eigen inkomen aantasten, dat gelooft toch niemand? Dan liever je medemens opzadelen met kanker, een paar wees gegroetjes in de kerk en alles is vergeven en vergeten.

  Anoniem zei

  Het kan ook biologisch, https://www.huibertsbloembollen.nl/ . Transitie naar biologisch versneld in gang zetten, mooie uitdaging voor Theo Meskers in het belang van de volksgezondheid.

  Anoniem zei

  Het wordt voor de agrarische sector steeds lastiger om te blijven beweren dat er niets aan de hand is. Toch doen ze dat. Het draait niet alleen om geld, maar het gif tast ook hun hersens aan.

  Een reactie posten