Jaarlijks twee miljoen euro meer voor zorg in Hollands Kroon

Datum:
 • vrijdag 29 maart 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - De gemeente Hollands Kroon gaat jaarlijks minimaal twee miljoen euro meer uittrekken voor zorg en ondersteuning door Incluzio Hollands Kroon.
  Mike Deutekom 28-3-2019

  Voorheen was het budget 13,5 miljoen, straks 15,5 miljoen.
  Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders dit jaar garant staan voor maximaal 969.319 euro voor tegenvallers. Incluzio zou daarmee te maken kunnen krijgen door de overstap op een andere, op preventiegerichte werkwijze die, op termijn, jaarlijks juist twee miljoen euro moet opleveren. Daardoor moeten de jaarlijkse kosten dalen van 17,5 miljoen naar de beschikbare 15,5 miljoen euro.

  Jeugdzorg

  Met het structureel verhogen van het budget voor Incluzio, denkt wethouder Mary van Gent te voorkomen dat het college steeds terug moet naar de gemeenteraad om meer geld te vragen. Dat is vorig jaar gebeurd (met een extra bijdrage van 2,3 miljoen euro) voor tekorten bij met name de jeugdzorg.
  ,,Het zorglandschap verandert nog steeds’’, zegt Van Gent. ,,De afgelopen twee jaar hebben we steeds de raad om incidenteel geld gevraagd want we kwamen tekort. Niet echt tekort, maar het beschikbare budget was niet toereikend. Dat komt omdat dat budget gebaseerd is op de situatie van 2013/2014, toen we de overeenkomst met Incluzio sloten om alle zorg in de gemeente uit te voeren. We gingen er toen nog vanuit dat het Rijk minder zou gaan betalen, maar inmiddels is dat fors meer geworden.’’
  Volgens de wethouder was destijds bij het vaststellen van het potje voor Incluzio nog niet bekend hoeveel zorg de inwoners van Hollands Kroon exact nodig hebben. ,,Nu is dat beter inzichtelijk.’’
  De meerderheid van de gemeenteraad steunt het verhogen van het zorgbudget. Wel willen diverse fracties, onder meer de ChristenUnie en coalitiepartij CDA, dat beter duidelijk wordt wat Incluzio Hollands Kroon precies doet met het geld.
  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten