Keek op de Week (5,6) met RES, Recreatie en .......

Datum:
 • zondag 17 februari 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon  in week 5 en 6 van 2019.
  Energietransitie een aanfluiting voor de democratie  Klimaatdoelen in West-Friesland: ’Bijna militaire operatie’

  Een bericht uit West-Friesland denkt u, wat moeten wij ermee. Maar voor Hollands Kroon van belang. Het bericht 'Burgers staan klimaat-buitenspel' geeft nadere uitleg.


  Er staat: 


  'Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord. 
  In mei moeten de betrokken achttien gemeenteraden in Noord-Holland Noord (de lijn Alkmaar - Hoorn en alles wat daar boven ligt) akkoord gaan met een startnotitie. Een jaar later moet de definitieve strategie zijn vastgesteld, waarin staat hoe deze regio de doelen denkt te gaan halen. Dat ’bod’ wordt aangeboden aan het Rijk, dat er uiteindelijk een oordeel over zal moeten vellen.'

  Tot heden is niets over de RES bekend gemaakt in Hollands Kroon.
  Uit: Burgers staan klimaat-buitenspel de volgende citaten:

  De verbouwing van Nederland tot klimaatneutraal land is een grote, van boven opgelegde operatie waarin de democratie hooguit een figurantenrol speelt.

  Maar die Regionale Energie Strategie wordt een cruciale sleutel in de ‘energietransitie’ die de komende jaren over Nederland wordt uitgerold

  De Europese Unie fungeert als uitvoeringsorganisatie van dat besluit en de Nederlandse staat als uitvoeringsorganisatie van de klimaatdoelen van Brussel.

  De Europese Unie fungeert als uitvoeringsorganisatie van dat besluit en de Nederlandse staat als uitvoeringsorganisatie van de klimaatdoelen van Brussel.

  De ‘energietransitie’ wordt gezien als een nationale operatie, waar in wezen geen politieke discussie over hoort te zijn. 

  De Raad voor de Leefomgeving – die de overheid adviseert – was er in een rapport van december 2018 bijna naïef openhartig over. ‘Leg vast dat collectieve keuzes vooraf gaan aan individuele keuzes,’ schreef die Raad. ‘Nederlanders hechten er erg aan om in vrijheid keuzes te kunnen maken,’ zo schreef de Raad. Maar dat gaat zomaar niet, nu het om het klimaat gaat.

  Die regio’s worden wel geacht ‘draagvlak’ te organiseren, maar burgers of zelfs gemeenteraadsleden moeten op zijn best worden ‘geïnformeerd’.
  Daarbij is er een  grote tijdsdruk. In mei moeten de 18 gemeenteraden akkoord gaan met een startnotitie. Hollands Kroon houdt op 9 maart een beeldvormende vergadering over energietransitie, kunnen we in de agenda lezen. 

  Het college van Hollands Kroon blijkt redelijk realistisch te zijn over de klimaatgekte. Uit het coalitieakkoord na de verkiezingen, bleek een afwachtende houding. En dit ondanks Hollands Kroon met alles de eerste en de beste wil zijn. 


  We zullen het zien op de beeldvormende vergadering van 9 maart of het college met de klimaatwaanzin mee gaat. Natuurlijk verwachten we wel een duidelijk kostenplaatje. 


  Het is te gek voor woorden dat de overheid een compleet land op de kop wil zetten voor een eventuele 0,0003 graden Celsius opwarming.


  Recreatie

  Meer ruimte voor wonen op vakantieparken in Hollands Kroon

  Een merkwaardige gang van zaken. Je wilt zoveel mogelijk toeristen naar je gemeente halen en vooral wethouder Meskers heeft daar al vele jaren zijn best voor gedaan. Zo zijn er vele campings met vergunning van de gemeente ontstaan. Natuurlijk proberen en probeerden de eigenaren van zomerwoningen zoveel mogelijk geld uit hun bezit te halen. Het toezicht op  de verhuur, dat  alleen aan recreanten mogelijk is, gebeurt door handhavers, toch?
  Nu  wil de gemeente bepaalde campings permanente verhuur toestaan, maar dan ook alleen permanente verhuur. Iedereen begrijpt natuurlijk dat dit gebeurt om de arbeidsmigranten er te laten wonen. De gemeente heeft in januari nog aangegeven dat er een groot tekort is voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

  Is toerisme toch niet zo belangrijk? 

  Hoe rijm je dat met het feit dat je veel promotie doet om toeristen naar je gebied te krijgen?   Hollands Kroon artikelen:

   5  ’Lekker rustig, windmolens bouwen in een bos’ 

   5  Meer ruimte voor wonen op vakantieparken in 

       Hollands Kroon 


  0 reacties :

  Een reactie posten