Column: Zonneparken gewild voor witwassen geld

Datum:
 • zondag 10 februari 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen - Zonneparken of zonneweiden dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord in Parijs.
  7-2-2019

  Achter gesloten deuren spraken op 12 januari in het Regius circa 65 belanghebbenden met elkaar over het toestaan van zonneparken in Schagen. Was u ook een van de belangstellenden? Dan was u niet uitgenodigd. Belanghebbenden waren vooral de mensen die aan zonneparken kunnen verdienen. Henno Dasselaar van de Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe vroeg zich in een artikel af of je op deze manier aan draagvlak kan komen onder de bevolking.
  In de stukken die openbaar zijn gemaakt wordt de gespreksdag een droomproces genoemd om beleid in één dag te kunnen schrijven en om het in een oogopslag te kunnen lezen. Voor dit laatste werd de Argumentenfabriek binnengehaald die de voor- en tegenargumenten in een A-viertje kan opschrijven. En zo is  “De Argumentenkaart Zonneparken Schagen” ontstaan:  links op de kaart de argumenten voor en rechts de argumenten tegen.
  In het raadsvoorstel zie ik bekende standpunten terug: het minimale vermogen van een zonnepark moet minimaal 15 kilo-Watt-piek (kWp)zijn; bouwhoogte wordt maatwerk, er komen geen zonneparken in bollengebied, ook niet op agrarische gronden en niet in vogelweidegebieden. Dat is winst. Bij het agrarisch gebied voor een uitgangspunt ‘nee, tenzij’. Bij andere gebieden/functies ‘ja, tenzij’. 
  Zie hier: de uitzonderingen bevestigen de regel. Het mag allemaal weer wel binnen agrarische bouwblokken, ook als een oud bedrijfsgebouw gesaneerd wordt, als er de bestemming wonen gaat gelden, als er sprake is van agrarische onrendabele gronden (wat wordt onder onrendabel verstaan?) en als er sprake is van dubbel grondgebruik in het weidevogelleefgebied. 
  Vragen te over van mijn kant: Hoe wordt beoordeeld of een locatie geschikt is?  Worden dijkhellingen en Natuurmonumenten ontzien? Wat wordt de minimale oppervlakte van een zonnepark? 3 ha of meer? Hoe lang mogen de zonnepanelen op een perceel blijven? Hoe wordt de kwaliteit van het bodemleven gewaarborgd? Hoe wordt weerkaatsing van licht voorkomen? Wat zijn semi-openbare gronden (ook bermen?) waar zonnepanelen wel mogen? 
  Is het beleid niet “Eerst de Daken later de Percelen? Is het beleid afgestemd met de buurgemeenten? Hoe wordt voorkomen dat crimineel geld wordt witgewassen in zonneparken? Of grondspeculatie de kop opsteekt? Welke instrumenten heeft de gemeente in handen om dit tegen te gaan? 
  We moeten niet denken dat criminaliteit aan de Noordkop voorbij gaat. Criminelen gebruiken stromannen om te frauderen of om crimineel geld weg te zetten. Geld dat je niet zomaar op een bankrekening kan zetten. Let wel: in Nederland geldt een meldplicht als je (contante) bedragen van meer dan €15.000 in één keer stort.
  Ander probleem is dat zonneparken kan leiden tot overbelasting van het stroomnetwerk. Tennet waarschuwt hiervoor. Verwachtingen kunnen dan niet worden waargemaakt. Het heeft geen zin vergunningen te geven als de opbrengst van zonne-energie niet het net op kan.
  Op 19 februari vergadert de raad over de voorstellen.
  Henno Dasselaar was verbaasd dat er zo weinig burgers bij de besloten bijeenkomst aanwezig waren. De pers was ook niet uitgenodigd. Democratie op een wel erg laag pitje.
  Eugeen Hoekstra

  Schagen FM  SCHAGEN FM

  0 reacties :

  Een reactie posten