Oppositie eist volksraadpleging over stadhuis op Willemsoord

Datum:
 • woensdag 23 januari 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Den Helder - PVV, D66 en Gemeentebelangen vinden dat de inwoners van Den Helder zich moeten kunnen uitspreken over het plan om het stadhuis op Willemsoord te vestigen.
  Delano Weltevreden 23-1-2019
  In het raadsvoorstel over de gemeentelijke huisvestingsplannen staat dat dit onderwerp zich leent voor een referendum. Het college stelt de raad echter voor om een volksraadpleging te blokkeren. Wethouder Michiel Wouters: ,,Het college is ervan overtuigd dat het nieuwe stadhuis gaat helpen de welvaart in de stad te laten groeien. Een referendum kan het proces van het nieuwe stadhuis vertragen, wat kan leiden tot vertraging van de aanwas van bedrijvigheid en inwoners. Bovendien zijn in alle voorgaande plannen en onderzoeken veel informatie, ideeën en meningen opgehaald.’’
  ,,Ik schat dat een derde van onze inwoners helemaal niet wil dat er een nieuw stadhuis komt en dat de rest dat stadhuis op halter Bellevue wil, in het centrum van de stad’’, zegt fractievoorzitter Henk Mosk van D66. Hij ageerde eerder tegen het opofferen van gebouw 66 op Wilemsoord voor de huisvestingsplannen van de coalitie. ,,Maar om aan te tonen dat het stadhuis daar absoluut niet moet komen, heb ik dat gebouw niet nodig. Er is één smalle doorgang tussen twee gebouwen door om het stadhuis te bereiken. Daar kunnen twee auto’s elkaar niet passeren. Daarnaast zijn er allerlei parkeertechnische zaken die problemen gaan geven.’’
  PVV is ’gematigd positief’ over de huisvestingsplannen, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born. ,,Maar we zijn er absoluut op tegen om het voorstel niet referendabel te verklaren. Zeker omdat het om een flinke beslissing gaat. Laat de bevolking er dan over beslissen. Anders is het weer de oude politiek van partijen als VVD en CDA en aan dit soort kartelaanpak willen wij ook in Den Helder zo snel mogelijk een einde maken.’’
  Fractievoorzitter Marije Boessenkool van GroenLinks wijst erop dat haar partij ervoor heeft gezorgd dat Den Helder een referendumverordening heeft. ,,Bovendien staat in ons verkiezingsprogramma dat een volksraadpleging moet plaatsvinden bij belangrijke besluiten. In dat kader zou een referendum over het stadhuis op Willemsoord heel goed zijn. Er komen binnenkort verkiezingen aan, waarmee een referendum kan worden gecombineerd. De vraagstelling is dan wel heel belangrijk. Wat ons betreft was deze kwestie veel eerder aan de inwoners voorgelegd. Eigenlijk is het nu mosterd na de maaltijd. Dit dossier loopt al veel en veel te lang. Maar de nu gekozen oplossing heeft veel haken en ogen. Het zou de gemeente sieren als we de inwoners daar toch hun oordeel over laten geven en ons dan houden aan de uitkomst.’’
  Gemeentebelangen wil ook een referendum, zegt fractievoorzitter Nancy List. De grootste coalitiepartij, Beter voor Den Helder, ziet het nut daarvan niet in. Fractievoorzitter Carlo Assorgia gaat ervan uit dat de volksvertegenwoordiging voor de inwoners spreekt : ,,Als de stemming in de raad 15 tegen 16 was geweest, hadden wij ook voor een referendum gestemd. Ik verwacht dat een grote raadsmeerderheid achter het raadsvoorstel staat.’’
  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  Anoniem zei

  Een bindend referendum is de enige democratische oplossing. Carlo Assorgia geeft aan niets met de inwoners van Den Helder te maken willen hebben over voor de stad belangrijke besluiten. Dat soort politici dienen voor straf met springtij heen en weer naar Texel te zwemmen.

  Anoniem zei

  De nieuwe plek is veel beter. Maar lees nu ik nu goed dat het college denkt dat de welvaart van Den Helder gaat groeien door het nieuwe gemeentehuis? Hoe dan? Ik heb nog nooit gehoord van een nieuw stadhuis dat geld oplevert. U wel? Ze kosten altijd veel meer dan ervoor is begroot!

  Een reactie posten