Wiebes denkt bovendien dat de kosten van duurzame energie dankzij schaalvergroting en technologische ontwikkelingen verder zullen dalen. 'Er is daardoor bij gelijkblijvende of stijgende energieprijzen ook steeds minder subsidie nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken', aldus de bewindsman.
Het wordt het laatste jaar waarin de stimuleringsregeling voor duurzame energie in haar huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 komt er een bredere regeling, waarin ook andere technieken die leiden tot minder CO2-uitstoot voor subsidie in aanmerking kunnen komen. (ANP)
Binnenlands Bestuur