Keek op de Week (49) met een nieuwe burgemeester.......

Datum:
 • maandag 10 december 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en Dieptepunten in Hollands Kroon in week 49 van 2018 (2-9 dec.).  Nieuwe burgermeesteresse. 

  Het ei is gelegd en uitgebroed; de kip begon te kakelen waarna het kersversre burgermeestermeisje Rian van Dam onder de vleugels van het systeem vandaan komt om op 4 december 2018 door de gemeenteraad van Hollands Kroon ingewijd te worden.

  Wat is er voor die tijd gebeurd?

  Na de aanstelling van Nawijn als eerste burgemeester van Hollands kroon ging het al direct mis. Dhr. Ravensteijn van LADA vertelde in tegenstelling tot wat Remkes (VVD-CvdK) beweerde, dat Nawijn niet eenstemmig gekozen was als burgemeester. Een hele heisa was het gevolg, tot bedreigingen met rechtszaken en al, wat allemaal te vinden is in het archief van Stichting JAS. Kenmerkend voor de situatie was destijds de volgende uitspraak van Nawijn jegens Ravensteijn met de woorden: Pas op hoor! (en zwaaiende met zijn vingertje), toen Ravensteijn in een raadsvergadering iets politiek onwelgevalligs stelde in de ogen van Nawijn. Het vervolg is ons allen bekend; Ravensteijn verdween uiteindelijk uit de raad en bij de verkiezingen in 2018 verdween de partij van de kaart wat voor Nawijn, CDA, VVD en Senioren een ongekend politiek succes geweest moet zijn. Na zijn aanstelling prutste Nawijn nog wat met declaraties, woonde gratis op een woonboot en waren er wat onduidelijkheden over reiskosten omdat Nawijn niet in Hollands Kroon wilde wonen. In tegenstelling tot de verplichting van een burgemeester zich binnen een jaar in een gemeente te vestigen bleef Nawijn vrolijk op en neer reizen tussen Hollands Kroon en Ouder Amstel; en het was juist om die reden dat de raad in Heemskerk hem de bons had gegeven.

  Opmerking JAS: Ook te lezen op Wikipedia: Jaap Nawijn – Wikipedia is overigens een site waar Nawijn hoog van opgaf tijdens een raadsvergadering, dus is het waar!

  Voorts haalde Nawijn zich de nijd zo niet haat van verscheidene inwoners/bedrijven in Hollands Kroon op de nek door zijn bemoeizucht en onvermogen de wethouders of ambtenaren zelf hun zaakjes op te laten knappen c.q. zichzelf daarvoor te laten bloeden.

  Het toppunt was wel de keer dat hij publiekelijk de fam. Lombaard beledigde omdat hij zijn microfoon niet uitgezet had en daardoor dingen als ‘zure gekken’ brabbelde . Trouwens, al had de microfoon afgestaan dan nog heeft een burgervader zoiets niet te zeggen maar daarin zit ‘m nu juist de kneep; een burgervader is hij nooit geweest. Genoeg over Nawijn nu; we kunnen de dag van zijn vertrek nauwelijks afwachten.

  De benoeming van Rian van Dam zou volgens de regels gebeurd zijn; regels waarvoor vrindje Remkes (CvdK) verantwoordelijk is maar waarvoor hij ten tijde van de aanstelling van Nawijn ook verantwoordelijk moet zijn geweest maar de uitvoering van die regels kennelijk aan zijn laars gelapt heeft en Nawijn toen gewoon doorgeschoven heeft naar Hollands Kroon. De overgebleven kandidaten zijn nu, na de uiterst succesvolle profielschetsavond voor de burgerij op 16 mei 2018 waar alleen de onafhankelijk betrokken burgers Ravensteijn, Tjeerding en Hermans op af kwamen benevens een horde raadsleden, en de profielschetsbespreking dd 18 juni 2018 door boven ons gestelde instanties als FIOD, het OM voor eventuele strafbare feiten en een zekerstelling door ........ t.a.v. integriteit en communicatiecrisis bestendigheid, beoordeeld waarna in het geheim Rian van Dam tot uitverkorene gekozen is.

  Zij was eerder wethouder voor de PvdA in Alkmaar en een jaartje wethouder in Enkhuizen waarna ze vertrekt naar Greenport als programmadirecteur van welk functie stichting JAS de inhoud nog niet heeft kunnen bepalen. Greenport is een soort centraal bureau, gesubsidieerd uiteraard, welke contacten legt voor, en op de meest uiteenlopende gebieden de agrarische sector ondersteunt en dus niet controleert.

  Het is bijzonder dat Rian van Dam gekozen is en wel om meerdere redenen:

  * Tot op heden was Hollands Kroon/Anna Paulowna in bezit van de CDA of VVD (met bijwagen Senioren) qua burgemeester.

  * Bij de laatste verkiezingen halveerde (nu 2 zetels van de 29) de PvdA bijna (ook landelijk) en de partij zit in Hollands Kroon  in de oppositie; daarom is de vraag rechtvaardig: Waarom een PvdA burgemeester?

  * Rian van Dam is een vrouw; zij is de enig overgeblevene uit een groep van 17 kandidaten waarvan de rest allen mannelijk waren. Is hier sprake van een voorkeursbehandeling; dus discriminatie of is zij inderdaad zo goed dat zij zich met kop en schouders boven de anderen gekwalificeerd heeft? Dat zou Stichting JAS graag willen weten maar helaas, de vertrouwenscommissie heeft geheimhoudingsplicht en zo niet; dan kom je in de bak – aldus Remkes

  JAS: De hele burgemeester benoeming blijft 52 jaar na de oprichting van D’66, welke partij een verkiezing door de bevolking van een burgemeester in zijn program had staan een typisch hollands hiërarchisch staaltje van bestuur. Houdt het volk slaafs en onwetend, dan blijft het systeem en navenante papieren werkgelegenheid in stand en als zodanig is er weinig veranderd sinds 1900, zo ook deze benoeming die geheel buiten de openbaarheid en publiciteit gehouden is.

  Wist u dat de burgemeester van Londen, een stadje van ruim 8.000.000 inwoners, gekozen wordt en dat men in dit land de bewoners niet voldoende volwassen acht om voor een gemeente als Hollands Kroon  met ruim 40000 inwoners (dus 20 maal zo weinig oftewel 5% van het aantal inwoners van Londen) deze democratische handeling onverantwoord acht? Je moet maar slaaf of lijfeigene willen zijn; kan de overheid mooi gebruik van maken.

  Overigens, stichting JAS wenst Rian van Dam het beste toe!

  Redactie JAS
  4 reacties :

  Sam Kooy zei

  In tegensyelling tot de mening van JAS in de allerlaatste zin wens IK de bevolking - het als zodanig behandelde klootjesvolk volgens Nawijn - van Hollandskroon ondanks de aanwezigheid van Meskers en zijn maten, HET ALLERBESTE TOE.

  Mr. X zei

  Sam heeft wel gelijk; de nieuwe burgemeester zal belegerd worden door de traditionele polderse heersende elite als souffleur van figuren als Meskers.

  Anoniem zei

  Commissaris van de Koning Remkes(VVD) heeft een kandidaat gezocht die precies bij Hollands Kroon past. Er zal dus geen sprake zijn van het belegeren van de nieuwe Burgemeester door de politiek van HK omdat ze er op geselecteerd is om datgene te doen wat Nawijn zijn hele loopbaan als Burgemeester al heeft gedaan, namelijk de boel tiranniseren en besodemieteren en dat is precies wat het College en de Raad willen, het hoort bij de cultuur van HK.

  Anoniem zei

  Misschien is deze mevrouw zorgvuldig uitgezocht omdat zij in staat is om ervoor te zorgen dat Hollands Kroon weer op het juiste pad terecht komt. Ook Remkes heeft in al die Nawijnjaren moeten aanzien dat deze gemeente geen sieraad is in zijn provincie en waar verstand en democratie steeds verder te zoeken is. Nu nog goede wethouders erbij.

  Een reactie posten