Situatie stabiel na schrappen regels APV

Datum:
 • dinsdag 20 november 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Het schrappen van zeventig procent van de regels in de algemene plaatselijke verordening (APV) in Hollands Kroon heeft niet geleid tot meer of minder overlast.
  Mike Deutekom 19-11-2018

  Dat is de conclusie van onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  In 2015 schrapte de gemeente Hollands Kroon bij wijze van proef een groot deel van de regels uit APV. Afgesproken was dat na twee jaar het project zou worden geëvalueerd. Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben op drie momenten in de proefperiode een enquête gehouden onder vierduizend huishoudens. Er werden gesprekken gevoerd met handhavers, raadsleden en inwoners, om te kijken hoe het gaat met minder regels.

  Onfatsoenlijk

  Het idee achter het experiment was dat inwoners elkaar zouden gaan aanspreken op ’onbehoorlijk gedrag’. Ook werd onderzocht of de invoering van deze ’compacte APV’ onfatsoenlijk gedrag - het veroorzaken van overlast - in de hand werkt. Zaken als drugs gebruiken op straat, het vervoeren van plak gereedschap en dergelijke om te kunnen ’bekladden, beplakken en graffiti aan te brengen’, overlast van buurtbewoners door het houden van ’hinderlijke dieren’ of het verbod op wildplassen in de bebouwde kom werden uit de plaatselijke regelgeving geschrapt. Deels omdat dat kon vanwege hogere regelgeving als in het Wetboek van Strafrecht, deels omdat de gemeente graag ziet dat burgers zelf met ’creatieve, duurzame oplossingen komen voor maatschappelijke problemen in plaats van een beroep te doen op de lokale overheid’.

  Conclusies

  De situatie is ’stabiel’ gebleven, concluderen de onderzoekers van de universiteit. „Wat het onderzoek vooral laat zien is dat de compact APV geen sterk negatieve gevolgen heeft gehad. Hollands Kroon is niet in en toestand van ontreddering vervallen”, zo schrijven de onderzoekers. „Datzelfde geldt echter ook voor de positieve effecten: de compacte APV is vooralsnog geen aanleiding gebleken voor een renaissance van burgerbetrokkenheid.” De handhavers kregen het niet rustiger, iets waar de gemeente vooraf wel op hoopte. Ze schreven wel minder boetes uit, maar bleven wel mensen waarschuwen en aanspreken.
  De onderzoekers geven drie mogelijke redenen voor het uitblijven van (negatieve of positieve) effecten. „De ingreep is te gering om effect te kunnen hebben, te weinig mensen zijn op de hoogte van deze ingreep en de effecten doen zich pas op veel langere termijn gelden.” De compacte APV in deze vorm kan volgens de mensen van Radboud blijven bestaan. Wel verwachten ze er op korte termijn geen gedragsverandering van bij de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad gaat de evaluatie komend jaar bespreken.
  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  In Nederland hebben we voldoende wetgeving om het zonder regelgeving van provincies en gemeenten af te kunnen. Afschaffen alle regelgeving en uitsluitend verder besturen op de wetgeving. Als alle ambtenaren een ambtseed of belofte hebben afgelegd is dat geen enkel probleem..... .

  Een reactie posten