'Rechter gaat het niet zelf bedenken'

Datum:
 • vrijdag 9 november 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Middenmeer -  Het ziet er naar uit dat de gemeente Hollands Kroon meer werk moet maken van het Wob-verzoek dat is ingediend door het echtpaar Sijbenga uit Middenmeer.
  Winnie van Galen 9-11-2018  Even kort de historie: in april 2016 diende het echtpaar op basis van de Wet openbaarheid van betuur het verzoek in om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen voor een motorcrossbaan in Middenmeer, op 400 meter van hun huis.

  Het verzoek werd in september dat jaar deels gehonoreerd, waarna er beroep werd aangetekend om meer openbaar te krijgen. De bestuursrechtbank in Alkmaar behandelde dit beroep gisteren. Met zeer vermoedelijk huiswerk voor de gemeente Hollands Kroon tot gevolg.
  ____________________________________________

  'Ik mis de nuance en de motivering in de afwijzingen'
  ____________________________________________


  ,,Ik mis de nuance en de motivering in de afwijzingen. De rechtbank moet nu zelf gaan interpreteren, het zelf bedenken. Dat vergt te veel van het goede. Het zou voor de rechtbank geen groot vraagteken moeten zijn. Het gaat erom dat de rechtbank op basis van een duidelijke toets kan lezen waarom tot iets besloten is. Als er wordt gesproken over een onevenredig nadeel, dan moet duidelijk zijn voor wie dat een nadeel is. Alleen een nadeel of onevenredig nadeel als antwoord is geen motivering."

  Dat vond ook advocaat S. Schipper, ingehuurd door de Sijbenga's. ,,De afwijzingen zijn te algemeen, het is niet beargumenteerd, niet goed gemotiveerd." Daarnaast gaf ze aan dat de gemeente had verzuimd een reactie te geven op nog ontbrekende stukken. Andere stukken waren wel beoordeeld 'maar niet verstrekt'.

  Gemeentelijk advocaat C. van der Sluis, nieuw ingevlogen op het dossier, deed zijn uiterste best om uit te leggen dat het zo eenvoudig niet is. ,,Hoe meer je over iets vertelt, hoe meer er openbaar wordt. Stel dat er sprake is van een heel nieuw plan en je kennis hebt van vertrouwelijk informatie uit een oud plan, dan kan dat de discussie vertroebelen. Kan er sprake zijn van een onevenredig nadeel. Het gevolg is dan ook dat je soms moet veralgemeniseren."

  Wat dit laatste betreft vond dc rechter dat die formulering  'wel heel vaak terug kwam'. Staande de zitting bleek dat bepaalde stukken die aanvankelijk niet als openbaar waren gelabeld, die status inmiddels wel hebben,  De ambtenaar die de gemeente vertegenwoordigde zegde toe ze te zullen opsturen. Uitspraak binnen zes weken.

  Noordhollands Dagblad


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Stel dat er sprake is van een heel nieuw plan en je kennis hebt van vertrouwelijke informatie uit een oud plan, dan kan dit de discussie vertroebelen. Kan er sprake zijn van een onevenredig nadeel. Het gevolg is dan ook dat je soms moet veralgemeniseren.

  Hoe krijg je het je bek uit?

  Kapitein Rob zei

  Ha, ha en dat komt van de universiteit?

  Een reactie posten