Raad Hollands Kroon: ’aanvalsplan’ voor woningbouw

Datum:
 • woensdag 7 november 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - De meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon wil dat er snel meer woningen worden gebouwd in de gemeente.
  Mike Deutekom 6-11-2018

  Het woonmarktonderzoek dat het college van burgemeester en wethouders daarvoor wil houden wordt ondersteund, maar daarnaast willen verschillende fracties ook concrete actie.
  Dat bleek dinsdagavond tijdens de begrotingsvergadering. Het college wil in de vier hoofdkernen van de gemeente een woonmarktonderzoek houden om te kijken waar behoefte aan is. Daarnaast gaan B en W lobbyen bij de provincie om waar nodig ook buiten bestaand bebouwd gebied te mogen bouwen.
  Zowel oppositie- als coalitiepartijen dringen bij het college van B en W aan op het snel beschikbaar maken van bouwlocaties. GroenLinks, ChristenUnie en PvdA vragen het college om bij nieuwbouwplannen de verdeling dertig procent sociale huurwoningen, dertig procent ’relatief goedkope’ starterswoningen en veertig procent vrije sector als uitgaanspunt te gaan hanteren.
  Voor coalitiepartijen Senioren Hollands Kroon (SHK), CDA en VVD hoeft het zover niet te gaan. ,,Er zijn aanzienlijk wat plekken waar in Hollands Kroon nog gebouwd gaan worden. ’Handen aan de ploeg’ zou ik zeggen. Daar hoort ook sociale woningbouw bij maar daar hoeft niet speciaal vooraf een verdeling voor gemaakt worden. Het college moet met de woningbouwcorporaties om tafel om te kijken waar er sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden’’, liet fractievoorzitter Jip Pankras van SHK weten. Het CDA vindt aandacht voor alle doelgroepen wel van belang bij nieuwbouwlocaties, maar wil niet zo ver gaan dat dat voor alle locaties ook moet gelden.

  Herontwikkeling

  De VVD ziet graag dat - met name binnen de bestaande kernen - de mogelijkheden in kaart worden gebracht welke locaties voor woningbouw in aanmerking komen en welke bestaande panden en plekken gebruikt kunnen worden voor ’herontwikkeling of transformatie’. Leegstaande (bedrijfs)gebouwen die gebruikt kunnen worden als woning of om woningen in te bouwen.
  Door onder meer de stijgende huizenprijzen in de Randstad en de economische groei in de gemeente zelf zien de partijen in de gemeenteraad de druk op de huizenmarkt oplopen. Er komen meer mensen werken in Hollands Kroon en daar zijn woningen voor nodig.
  Al was het maar om de arbeidsmigranten onder te brengen, zo zeggen onder meer de coalitiepartijen. SHK en VVD vragen het college daarbij om de leefbaarheid, met name in Kreileroord, daarbij in het oog te houden. De VVD heeft geen bezwaren tegen een grootschalige opvang voor arbeidsmigranten.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten