Ontmanteling van de lokale democratie in HK

Datum:
 • donderdag 4 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Ingezonden brief naar aanleiding van:
  Ontmanteling van de lokale democratie in HK

  In de Wieringer Courant van 2 oktober werd gemeld dat het inspreken van burgers niet langer tijdens de reguliere vergadering van de Raad van Hollands Kroon maar in een aparte vergadering zal plaatsvinden.
  In het coalitieakkoord van VVD, Senioren HK en CDA werd vastgelegd dat dit spreekrecht onderdeel wordt van de beeldvormende vergadering die in de week voorafgaand aan de raadsvergadering plaatsvindt en die hét platform is voor dialoog tussen raadsleden, inwoners en instellingen. Het spreekrecht wordt daarmee verplaatst van de reguliere raadsvergadering naar deze beeldvormende vergadering.

  Het coalitieakkoord stelt verder: “Betrokkenen krijgen voldoende ruimte om met raadsleden in gesprek te gaan. Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op deze locatie plaatsvinden. Beeldvormende vergaderingen worden altijd door de organisatie vastgelegd in een informatienota voor de raad.”

  Was het inspreken tijdens de raadsvergadering van HK al een karikatuur van het inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissies zoals die tot 2012 in Wieringen en Wieringermeer plaatsvond; de nu aan het coalitieakkoord ontleende werkwijze maakt het mogelijk de burger te negeren als van het inspreken geen passend verslag wordt gemaakt.
  En juist dat aspect, de verslaglegging van vergaderingen, is in HK niet echt ontwikkeld.
  Een conclusie die bevestigd wordt als we de zoekterm “informatienota beeldvormende vergadering” op de site van de gemeente invoeren en “GEEN RESULTAAT” gevonden wordt.

  Nu een aan de Raad geadresseerd stuk pas behandeld wordt na een uitdrukkelijk besluit, moet worden vastgesteld dat deze coalitie zich steeds verder vervreemdt van de burger, de kiezer.
  De kiezer die wel mag opdraven om als vrijwilliger de taken van de overheid uit te voeren, maar die het recht om actief bij te dragen aan het beleid, beperkt ziet tot een bezoek aan het stemlokaal om eens in de vier jaar zijn “volksvertegenwoordigers” te kiezen.

  Beseffen deze vertegenwoordigers niet dat de lokale democratie de actieve steun van de bevolking nodig heeft en dat het opkomstpercentage niet alleen de status en het gezag van het gekozen orgaan maar ook de vitaliteit van de lokale democratie bepaalt.
  Deze Raad steunt op slechts 50,6 % van de stemgerechtigden, een percentage dat naar ik vrees in 2022 niet gehaald zal worden als dit bestuur niet meer investeert in zijn relatie met de burger.

  Het afschaffen van de raadscommissies, de overdracht van bevoegdheden aan het College, het beperken van de informatievoorziening aan en de inspraak van de burger, het zijn keuzen die bijdragen aan de ontmanteling van de lokale democratie.

  Arjen Voogt
  Slootdorp
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Het afschaffen van de raadscommissies, de overdracht van bevoegdheden aan het College, het beperken van de informatievoorziening aan en de inspraak van de burger, het zijn keuzen die bijdragen aan de ontmanteling van de lokale democratie. Waarvoor moeten we eens in de vier onze stem nog uitbrengen voor een stelletje randdebielen die denken de wijsheid inpacht te hebben.

  Anoniem zei

  Als je niet stemt, moet je ook niet klagen. Het erge is dat mensen iedere keer weer op dezelfde partijen blijven stemmen, terwijl toch duidelijk is dat die de inwoners van HK niet belangrijk vinden. Het draait hier alleen om de boerenbelangen.

  Een reactie posten