Keek op de Week (wk. 40/41) met houtrook, Windmolens en..........

Datum:
 • maandag 15 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon van 1 - 14 oktober van 2018.  Houtrook

  In de vorige Keek op de Week hadden we het al over overlast van houtrook.

  Een inwoner uit Wieringerwaard klaagt en procedeert al jaren over overlast door een houtkachel van een buurtgenoot. Afgelopen week de uitspraak van de Raad van State .

  Uit de uitspraak het volgende: de gemeente Hollands Kroon heeft 9 maal een controle uitgevoerd en niets of bijna niets waargenomen. Dus hoefde de gemeente niets te doen. Geen metingen maar met de neus geroken. Ja, u leest het goed, alleen met de neus geroken.  
  Stichting JAS was aanwezig bij de zitting van de Raad van State en ter zitting vroeg de rechter met enige verbazing of de gemeente Hollands Kroon niet met een meetapparaat heeft gemeten. Want als je dus tijdens het stoken meet en  je meet zonder stoken, je toch het verschil kan constateren. Nee, alleen de neus van de ambtenaar (heeft ook een houtkachel) bleek het geval.

  In de uitspraak wordt ook vermeld, dat er evenmin algemeen aanvaarde inzichten bestaan over de wijze waarop de concentraties fijne stof in de omgeving als gevolg van het gebruik van de houtkachels moeten worden gemeten. 

  Het lijkt dan ook een politieke uitspraak, want hoe kun je als overheid optreden als er geen duidelijke regels zijn. De houtkachel wordt zelfs door de overheid  gepropageerd. Zelfs subsidies zijn te verkrijgen voor de aanschaf van een houtkachel. En dan durf je te melden dat er geen duidelijke regels zijn. Het betreft  de gezondheid van de omwonenden, wat dus niet mee telt.
  Ook de GGD meldde tijdens de beeldvormende vergadering over houtrook, dat er veel schrijnende situaties zijn. Zo blijkt, dat veel mensen zelfs niet  durven klagen over overlast.


  Richtlijnen Windmolens/turbines

  Een beetje goed nieuws, hopen we, voor de vele mensen, die overlast ervaren en zelfs gezondheidsklachten hebben, die in de nabijheid van windmolens wonen.
  De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) heeft EINDELIJK richtlijnen
  opgesteld waar ook windturbine geluid is opgenomen (publicatie WHO). 

  Duizenden windparken zijn al opgeleverd en miljoenen mensen hebben daar
  gezondheidsproblemen mee. Ze kunnen er niet meer om heen.
  - er is sterker bewijs gevonden van o.a. cardiovasculaire gezondheidsproblemen
  - Windturbinegeluid wordt nu ook meegewogen in het totale omgevingsgeluid
  - er wordt een gestandaardiseerde benadering gebruikt om bewijzen te
  verzamelen
  - systematische verslaglegging zal de relatie tussen geluid en
  gezondheidsproblemen moeten kunnen uitwijzen
  - lange termijn monitoring moet het mogelijk maken om de effecten van geluid
  op gezondheid beter te voorspellen. We zijn een stapje verder.  Nederland plaatst steeds meer windturbines  en dit gaat ten koste van leefbaarheid en gezondheid van de mensen. Als enige in Europa heeft Nederland zeer ruime normen voor windmolens. Het lijkt in dit land alleen om de idiote doelstellingen te gaan. Wat het werkelijk oplevert en de kosten wordt nooit vermeld. En dat alles vanwege 'de idioterie' over de opwarming van de aarde. 

  Het doet goed als je dan leest, dat gedeputeerde Bond over dit alles een nuchtere kijk heeft en zich hier over uit durft te spreken als bijna enige bestuurder. 

  Ook het bericht van de VNG:  'Windmolens. Een op acht gemeenten wil er niet aan '' ', geeft aan dat er toch wel gemeentes zijn die zien dat windmolens plaatsen ook een andere kant heeft.  Ruim baan voor ZAP 

  Dit weekend ontving Stichting JAS het besluit van Rechtbank Noord Holland over de beroepen tegen de uitbreiding van ZAP te Van Ewijcksluis met 2000 m2 loodsen erbij, 380 m2 nieuwe kantooroppervlakte met een hoogte van 14,30 meter. En dit alles met gebruik making van 'Kruimelbeleid'.

  De beroepen zijn ongegrond verklaard.

  In de volgende Keek op de Week zullen we nader op de uitspraak in gaan.

  Redactie JAS


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Houtrook: als de landelijke overheid (VVD, CDA, D66 en CU) hier geen regels voor stelt, dan kan de rechter ze niet toepassen! De rechter valt hier niets te verwijten, de landelijke politiek wel.

  Een reactie posten