Keek op de Week (42/43) met 'Het kan in Hollands Kroon'??? en Code oranje..........

Datum:
 • zaterdag 27 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Dieptepunten van week 42/43 van 2018 in Hollands Kroon (14-27 oktober).


  Het kan in Hollands Kroon?

  Ongelooflijk, maar waar! Nawijn & Co hebben de titel ‘Het kan in Hollands Kroon’ aan de gemeentebegroting 2019 gegeven. Kennelijk is deze 2019 begroting zelfs voor het bestuur een openbaring en verrassing want, als de gemeenteraad er tenminste mee akkoord gaat, wordt er in dat jaar € 867.250 over gehouden; vandaar de kreet ‘het kan’.

  In de voorgaande jaren kon het dus niet want als wij alleen maar kijken naar de volledig onzinnige bouw- en verbouw experimenten/projecten/feestjes aan het Praethuys De Ontmoeting, het vervolgens meerdere malen verbouwen van het  afgekeurde oude gemeentehuis te Anna Paulowna, het uit de klauwen lopen van de gemeentelijke IT projecten, het terugdraaien van de zorg-samenwerking met Schagen wat ruim €2.000.000 kostte, het aanleggen van een insteekhaven aan het NH kanaal waar 
  geen schip komt.

  Is Hollands Kroon in 2019 soms aangekomen in een fase waarin dit soort risicovolle avontuur projecten achter de rug zijn en er derhalve eenvoudigweg niet meer van de automatisch daarmee gepaard gaande, inherent stomme kostbare fouten door B&W, gemeenteraad en ambtenarij gemaakt kunnen worden?

  Stichting JAS denkt van niet; stomme fouten blijven gemaakt worden daar dit nu eenmaal bij Hollands Kroon hoort omdat die jongens en meisjes gewoon niet beter kunnen of het zou komen doordat Meskers niet meer op financiën zit maar nu wat mag rondprutsen op economische zaken? Uiteindelijk was hij de man die €2.200.000 liet wegwaaien wat zijn vrijwillig georganiseerde vertrek in 2017 veroorzaakte en in 2018 zijn politieke wedergeboorte als wethouder van economie rechtvaardigde?
  Dat de VVD/CDA-god van de economie het thans beter voorheeft met Hollands Kroon omdat Meskers elke avond zijn gebedje richting de €-Baäl doet, met op de achtergrond een sardonisch glimlachend CDA, lijkt niet aannemelijk; de oorzaak van het overschot moet in een andere richting gezocht worden.

  De door de belastingbetaler opgebrachte gelden voor de bouw van windmolens in het Robbenoordbos worden momenteel in uitvoering gebracht; ruwweg 100 van die ondingen kosten al gauw € 220 - €300.000.000. Leges opbrengsten zijn dan, gebaseerd op 1.5% zo’n ruwweg €3.750.000.
  En wat te denken over dat IT projectje op agrarisch Agriport-bedrijventerrein door het totaal niet agrarische firmaatje Microsoft? Wij horen bedragen fluisteren van ver over de €1000.000.000; dat zou aan leges minstens €15.000.000 op moeten brengen!

  Zou er onderhandeld zijn door deze firmaatjes (reisje naar Amerika) met de verantwoordelijke wethouder met als resultaat een aanzienlijk lager en vriendelijker leges tarief? Zodat de begrotingstitel 2019 ‘het kan in Hollands Kroon’  had moeten zijn: ‘Het zou veel meer geweest kunnen zijn, maar we kunnen gewoon niet beter’? 

  Inmiddels krijgt Hollands Kroon een cadeautje van de firma M. ad €200.000 om vrij te besteden wat vast in de hoogte vaststelling van de leges meegewogen moet zijn geweest. Weet u nog het geschenk voor het pleintje in Wieringerwaard van de bouwfirma als het project afgerond was, 300.000 euro aan de gemeente zou overdragen? Geen geld, geen plein. Bovendien zijn de IT firma’s in geldomzet al jaren de grote oliemaatschappijen voorbij gestreefd. Zo krijgt U misschien een beetje gevoel voor de macht en belangen die achter die firmaatjes steken.


  Code Oranje?

  Het doelgebied van Stichting JAS is nu eenmaal niet specifiek het landelijk gebeuren maar door de actualiteit kunnen wij het voor die ene keer niet laten en sterker nog, wij zijn gedwongen te reageren op het fenomeen ‘code oranje’ , waar tot voor kort geen hond van gehoord had maar wat binnen enkele weken tijd met behulp van de uiterst indringende en welhaast hersenspoelende massamedia zich tot een algemeen begrip in de verwarde politieke geesteswereld in dit land lijkt te gaan ontwikkelen.

  Waarom code oranje? Oranje is net als bij een stoplicht de overgang naar rood of groen, afhankelijk van de voorgaande kleur en bovendien heb je de kans dat wanneer de kleur van groen op oranje springt  gebruik te maken van deze overgangsfase om nog net even, met de achterkant van de auto, door het rood heen te glippen.

  Een uiteraard voor politieke bewegingen noodzakelijk vrijheid om van de vooraf opgestelde plannen, zoals verwoord in hun verkiezingsprogramma’s onderuit te komen, zo niet volledig van af te kunnen wijken als de overheersende politieke wind uit een andere richting waait.
  In het programma van Pauw op 25 oktober op Ned 1 (hier bij 26,10 min.)was een vertegenwoordiger in de persoon van ene Westerkamp van deze oranje code beweging op de tv die het stomverbaasde publiek meedeelde dat als het aan Code Oranje lag de bevolking meer medezeggenschap, inspraak etc. etc. te geven in de gemeentelijk besluitvorming en dat Provinciale Staten/gedeputeerde zich niet of minder moesten bemoeien met een aangelegenheden als huizenbouw.

  Ook Stichting JAS is met stomheid geslagen over zulke nieuwe, originele, heldere, democratie en mensen liefhebbende gedachtes. Evenwel deed helaas de naam Westerkamp een heel klein maar doordringend belletje rinkelen: wie was die man ook al weer?

  Deze Westerkamp is in de gemeente Hollands Kroon van 2014–2017 LADA-wethouder economie geweest en is, net als de  mede-wegloper en huidig wethouder Meskers,  eind 2017 gevlucht om een ondervraging door de gemeenteraad aangaande beider disfunctioneren, te ontlopen.
  Westerkamp, ook wel Zwetserkamp genaamd, leidde zijn LADA-partij (voor meer de burgers erbij betrekken) naar een fantastisch verkiezingsresultaat middels een steile duikvlucht van 6 zetels in 2014 door in 2018 op een crash van 1 zetel uit te komen.
  En dat als deelgenoot/vertegenwoordiger in B&W van LADA, een partij die de lokale democratie anders wilde aanpakken, erbij was toen o.a. het inspreken geblokkeerd en later afgeschaft werd, welke graag mee wilde sturen en daarvoor hun doelstelling en identiteit opofferden en verregaande mandaten aan B&W gaven zodat van een uiteindelijk democratische inbreng niets overbleef. En al die tijd was die Zwetserkamp erbij en keek ernaar. En dat komt nu met ‘splinternieuwe’ ideeën over medezeggenschap en inbreng door de bevolking?

  Zijn wij boer Koekoek vergeten, zijn wij DS’70 vergeten, zijn wij de oorspronkelijke opzet van D’66 vergeten, zijn wij de transparantie bewegingen en politieke partijen vergeten die deze gedachtes in hun vaandel droegen, zijn wij het gedachtegoed van Pim Fortuyn vergeten en al die partijen die daarna ontstaan zijn om nog iets van een vermeende vrijheid overeind te houden en zijn wij het duale stelsel, wat een scheiding beoogde tussen gemeenteraad en B&W, eveneens vergeten?
  Kennelijk wel, want wat Zwetserkamp tot nu toe heeft laten blijken is niets anders dan de oude hiërarchische en volledig ondemocratische bestuurswijn in nieuwe zakken te doen.


  Redactie JAS

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Klopt het dat leges boven een bepaald bedrag afgedragen dienen te worden aan de provincie? Als ik mijn niet vergis is dat zo, daar zou ieder raadslid een antwoord op kunnen geven. Misschien dat dan ook duidelijk wordt dat "het kan in Hollands Kroon", als de provincie er ook belang bij heeft.

  Een reactie posten