Duidelijkheid veiligheidsprocedure windpark Westeinde na gaslek en evacuatie

Datum:
 • maandag 29 oktober 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - PVV stelt vragen over veiligheid bij gaslek op circa 300 meter van Windpark Westeinde


  Het lid M.S. Ludriks (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

  Toelichting:

  Uit een artikel van het Noordhollands Dagblad (*) op 25 oktober 2018 blijkt dat er een gaslek is ontstaan in een grote transportleiding in een weiland op de Scheidingsvliet te Callantsoog. De aanrijding werd veroorzaakt door een landbouwtrekker die werkzaamheden verrichtte.
    
  Er is rond het gaslek een veiligheidsgebied ingesteld van 500 meter. In dit gebied zijn omwonenden geëvacueerd. Tevens werden onder meer de N9 Zuiderweg/Jaagpad en het Noordhollands Kanaal afgesloten voor alle verkeer. In het betreffende artikel staat het volgende vermeld:

  “Het gaslek is rond 20.30 gedicht door monteurs van de GasUnie. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er geen gevaar meer voor de gezondheid van omwonenden.”

  Op een afstand van circa 300 meter van de locatie waar de calamiteit zich voordeed, is windpark Westeinde gelegen. Er is door meerdere omwonenden vastgesteld dat de windturbines niet werden uitgeschakeld. Dat is vreemd omdat er een strikt afschakelplan is volgens de eigenaar van het windpark. De aanwezigheid van een afschakelplan is, nog zeer recent, door de eigenaar bevestigd tijdens een provinciale hoorzitting over de veiligheid van dit specifieke windpark Westeinde op 11 oktober 2018.

  Omwonenden van het windpark konden tijdens deze hoorzitting een toelichting geven bij de Hoor- en adviescommissie van de provincie inzake de afwijzing van hun handhavingsverzoek door de Omgevingsdienst NZKG.

  Volgens getuigenverklaringen is er 45 minuten nadat het incident heeft plaatsgevonden een specialist van de GasUnie verschenen om de schade te beoordelen.   

  De Partij voor de Vrijheid maakt zich enorm ongerust over de gevolgen die dergelijke calamiteiten kunnen hebben. Wij maken ons ook grote zorgen nu het lijkt dat er niet adequaat is gereageerd tijdens dit incident; zeker nu blijkt dat het afschakelplan niet wordt gebruikt door eigenaren van windparken. Alle activiteiten in een gebied van 500 meter zijn stilgelegd, maar het lijkt alsof men de industriële windturbines hierbij vergeet.

  De PVV is van mening dat burgers van de provincie Noord-Holland volledig, transparant en eerlijk moeten worden geïnformeerd. Daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

  De woordvoerder van de Veiligheidsregio geeft in een verklaring aan dat er na het dichten v
  an het gaslek geen gevaar meer voor de gezondheid van omwonenden was.

  Vragen

  1.
  Kunt u exact aangeven wat het gevaar is geweest voor omwonenden tussen het incident om 18.30 uur en deze verklaring om 20.30 uur. Graag een gemotiveerd antwoord.


  2. Heeft WP Westeinde een afschakelplan? Zo ja, waarom zijn de windturbines van het windpark dan niet uitgeschakeld? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Tijdens de genoemde hoorzitting over o.a. de veiligheid van windpark Westeinde dat plaatsvond op 11 oktober 2018, heeft een woordvoerder van het windpark verklaard dat het windpark direct wordt afgeschakeld indien er een incident plaatsvindt.

  3. Kunt u de Staten een kopie van de notulen van deze hoorzitting toesturen?

  In het krantenartikel wordt gesproken over een “flinke gasleiding”.

  4. Kunt u aangeven om wat voor een soort hogedruk gasleiding het hier gaat? Wat is bijvoorbeeld de werkdruk en capaciteit van deze hogedruk transportleiding?

  5. Hebben alle windparken in Noord-Holland een afschakelplan en zijn deze weleens in werking gesteld? Graag een gemotiveerd antwoord.

  6. Zijn alle hogedruk gasleidingen in een straal van 500 meter van het gaslek direct buiten dienst gesteld of is op zijn minst de druk verlaagd? Zo nee, waarom niet?

  7. Waarom was er pas na 45 minuten een specialist ter plaatste om de risico’s te inventariseren? Graag een gemotiveerd antwoord.

  8. Hoe kan voorkomen worden dat in de toekomst dergelijke calamiteiten opnieuw plaatsvinden? Graag een gemotiveerd antwoord.

  9. Is de provincie Noord-Holland bereid om een sanctie op te leggen aan de eigenaar van het windpark, indien deze zich niet houdt aan het afschakelplan protocol?

  10. Bevinden zich windturbines van windpark Westeinde binnen de risicozone, waardoor deze beschadigd waren indien dit incident zich had ontwikkeld tot een grote catastrofe? Wat zouden de gevolgen zijn geweest als de beschadigde leiding ontploft zou zijn? Zou een gaslamp, zoals in het Belgische Gellingen in 2004 waarbij 24 doden vielen, denkbaar zijn geweest? Graag een gemotiveerd antwoord.

  11. Kunt u aangeven na hoeveel minuten (na de betreffende aanrijding) de omgeving binnen 500 meter geëvacueerd was? Graag een gemotiveerd antwoord.

  12. Wat is de directe en indirecte schade van deze calamiteit? (economisch schade en de gevolgen voor de gasleveringszekerheid)
  Graag een gemotiveerd antwoord.
  BRON

  (*) https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181025_4696923/gaslek-in-weiland-callantsoog-woningen-ontruimd-en-wegen-afgesloten-update  M.S. Ludriks
  PVV Noord-Holland ​​ 
  0 reacties :

  Een reactie posten