Collegeprogramma 2019 – 2022: ‘Het kán in Hollands Kroon’

Datum:
 • dinsdag 23 oktober 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Nieuwe impulsen
  Collegeprogramma 2019 – 2022: 

  ‘Het kán in Hollands Kroon’
  ‘Het kán in Hollands Kroon’. Dat is de titel van het collegeprogramma van Hollands Kroon. Het college ziet concrete kansen om onze samenleving nieuwe impulsen te geven; in bevolkingssamenstelling, woonkwaliteit, economische structuur en landschappelijke kwaliteit.
  Zonder in te leveren op het sociaal domein, zet zij de komende vier jaar in op extra budget voor de andere domeinen.
  Hiermee versterkt het vestigingsklimaat (wonen en werken), de openbare ruimte en de dienstverlening. Dat dit financieel mogelijk is, blijkt uit de sluitende begroting 2019 die op 6 november door de raad behandeld wordt.

  Sluitend

  De begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 867.250,-. Hierbij worden alle wettelijke taken uitgevoerd en hebben autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op hebben) een plek gekregen. Voor de invulling van de resterende financiële ruimte doet het college een voorstel aan de raad. Hierover zal het debat gaan in de raadsvergadering van 6 november. De conclusie is dat er financiële ruimte is voor alle ambities die in het eerder gepresenteerde coalitieakkoord zijn gepresenteerd.

  Collegeprogramma en Begroting 2019

  Colelgeprogramma affiche
  De stukken zijn in te zien via deze link.

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Het kan in Almere.

  Hollands Kroon mag toch niet zomaar deze slogan jatten?

  Anoniem zei

  Bevolkingssamenstelling? Betekent dat op grote schaal goedkope arbeidskrachten legaliseren uit het voormalige Oostblok en Afrika? Dat alles als voorloper van het kader van het verdrag van Marrekesh dat Marx Rutte (Vereniging van Dieven) wil gaan tekenen zodat het veel te volle Nederland nog voller gebouwd kan worden als verlangen van VNO-NCW? Oh, wat zijn we blij als er in 2030 tussen de 26 en 28 miljoen mensen wonen in dit nu al overbevolkte land.

  Een reactie posten