Lada stelt vragen

Datum:
 • maandag 24 september 2018
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - Vragen aan college Hollands Kroon.

  _____________________________________________________

  Geachte leden van het college,

  Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter géén
  aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de fietsstrook
  van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners hebben de
  gemeente verzocht om aanbiedplaatsen in de groenstrook aan te leggen maar kregen te horen dat
  daar geen budget voor was.

  Geld kan toch niet het probleem zijn, want zoals bewoners aangeven:
  met een paar grijze stoeptegels is het probleem opgelost.

  1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
  2. Bent u van het verzoek van bewoners op de hoogte?
  3. Zo ja, wat is dan de reden om dit af te wijzen?


  LADA
  Henk van Gameren

  0 reacties :

  Een reactie posten