Extra geld voor zorg Incluzio

Datum:
 • vrijdag 28 september 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - In januari volgend jaar wordt duidelijk hoeveel geld de gemeente Hollands Kroon extra moet uittrekken voor de zorg in de gemeente.
  Mike Deutekom 27-9-2018  Dan heeft Incluzio de cijfers over 2018 op een rijtje en is duidelijk hoeveel de zorgpartner van de gemeente tekort komt.

  De gemeenteraad stemde gisteravond in met het voorstel om maximaal bijna 2,3 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om - met name in de jeugdzorg - de financiële gaten te kunnen dichten.

  Onduidelijkheid

  Volgens Incluzio zijn er veel ’onbekende cliënten’. Dat zijn zorgklanten die niet bekend waren bij de gunning van de opdracht aan Incluzio. Uit de analyse die is gemaakt in opdracht van de gemeenteraad blijkt dat er op het moment van gunning veel onduidelijkheid was over de exacte zorgcijfers. Er blijken tientallen klanten meer te zijn dan uit die cijfers werd aangenomen. Ook waren de kosten voor de zorgklanten niet juist in beeld.

  Reden voor een meerderheid van de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om extra geld te reserveren. ,,Incluzio zegt de gegevens over 2018 op 15 januari 2019 klaar te hebben. Dan kunnen wij zien wat er nodig is. Maar pas bij de jaarrekening van Incluzio stellen wij het uit te keren bedrag vast’’, liet wethouder Mary van Gent (Senioren Hollands Kroon) de raad weten.

  De wethouder is blij dat alle raadsleden hetzelfde denken over één uitgangspunt: ,,De inwoners van Hollands Kroon horen de juiste en nodige zorg te krijgen. Gelukkig onderschrijft iedereen hier dat.’’

  Discussie

  Wat niet wil zeggen dat alle partijen het direct eens zijn met het extra geld voor Incluzio. Fractievoorzitter Johan Paul de Groot van de ChristenUnie: ,,Als er meer geld nodig is, onder meer voor de jeugdzorg, dan stemmen wij daar mee in. Maar dat is niet het voorstel. Er staat in het voorstel ’rekening te houden met een maximale extra bijdrage van bijna 2,3 miljoen euro voor het opvangen van de toename van de zorgconsumptie en het laten slagen van het zorgconcept’. Die laatste zes woorden, daar heb ik niets mee. De twijfel over de samenwerking met Incluzio op deze manier blijft bestaan. Misschien is er eerst een discussie nodig of dit concept wel succesvol is.’’

  Hij kreeg van de rest van de raad geen bijval voor dit standpunt.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten