Veiligheid dijken voldoet niet meer

Datum:
 • maandag 27 augustus 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Den Oever - De dijken tussen Den Helder en Den Oever voldoen niet meer aan de wettelijke normen;.


   Sophie Kuitems 27-8-2018
  vanwege de veiligheid zullen ze moeten worden verstevigd. Provincie Noord-Holland vraagt omwonenden en belanghebbenden mee te denken over dit grootschalige project.

  ____________________________________________

  Provincie roept publiek op met  ideeën te komen 
  ______________________________

  Het gaat om de drie aaneengesloten dijken Wieringerzeekering, Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. De stabiliteit is in het geding en dus gaat de beheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ze versterken.

  De dijken hebben het zwaar te verduren gehad onder druk van de Waddenzee. De Amsteldiepdijk wordt bovendien ook nog eens door het Amstelmeer belast. Zowel binnen- als buitendijks worden de dijken omgeven door beschermde natuur.

  Iedereen met serieuze ideeën over de dijkversterking wordt opgeroepen om te reageren. De provincie loopt hiermee alvast vooruit op de Omgevingswet die in 2021 zal worden ingevoerd. Die wet schrijft onder meer voor dat plannenmakers beter rekening moeten houden met belanghebbenden.

  Vanaf 12 september ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) over de dijkversterking ter inzage. Hierin zullen geen concrete plannen staan, maar voorbeelden van hoe de dijken kunnen worden opgeknapt. Zo blijft er ruimte in het document voor de gevraagde bijdragen van omwonenden en belanghebbenden.

  Noordhollands Dagblad  3 reacties :

  Anoniem zei

  Zwaar te voorduren is zeer sterk overdreven. Slechts een aantal keren per jaar met storm, ook nog sterk bepaald vanuit welke windrichting, doen de dijken waar ze voor bedoeld zijn. Bij deze verbouwing is het zaak om in het hele gebied kwelders aan te leggen voor de natuur waarvan een gedeelte voor het publiek geopend wordt zodat de bevolking er voor eigen consumptie kan oogsten, bijvoorbeeld lamsoor, zeekool, zeekraal.

  Anoniem zei

  De Waddenzee slibt dicht, de mogelijke oorzaak daarvan is de vele meters zand die voor de kust en op het strand worden opgespoten om de kracht van de golven te breken.
  Kijken we vanaf de dijken over het Wad dan zien we enkel zand met hier en daar wat water. De kracht van het water met storm wordt gebroken door de zandbanken en wat betreft het Amstelmeer: er zijn langs de dijken eilandjes aangelegd voor de vogels, ook die breken de kracht van de golven en

  Allemaal een beetje voorbarig en het zal wel weer bedoeld zijn om de gigantische kosten tegenover de burgers te verantwoorden door ze bang te maken.

  Kapitein Rob zei

  Als ze al verzwaard moeten worden dan uitsluitend voor toekomstige omhoog gerekende waterstanden vanwege de door de politiek bedachte opwarming van de aarde , maar doorbreken is praktisch gesproken onmogelijk met al dat slib en zand wat tegen de dijken aanligt. Lijkt me meer noodzakelijk voor het in leven houden van de dijkenbouwers; niet voor de inwoners van dit land waar de politiek, als je alle maatregelen bekijkt die genomen worden, hevig de schurft aan heeft.

  Een reactie posten