Keek op de Week (34) met Waddenbelevingspunt, pareltjes in HK en........

Datum:
 • zondag 26 augustus 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon in week 34 van 2018 (19 - 26 aug.).
  1. Het uitkijkpuntje van Meskers

  Na vragen van Groen Links aan het college over de beperkte geschiktheid van Meskers’ Waddenbelevingspunt te Den Oever voor invaliden en gehandicapten heeft Stichting JAS donderdag j.l. nogmaals deze toeristische trekpleister bezocht en een lijstje opgesteld voor Groen Links en de Senioren Partij om hun politieke argumenten tijdens de komende raadsvergadering over dit onderwerp te ondersteunen voor zover politiek dan ook berust op gegevens uit de praktijk: 

  Geconstateerde tekortkomingen:

   A. Na het hekje voorbij het monument ter herdenking van de omgekomen vissers van Wieringen versmalt het pad zich en wel zodanig dat rolstoelers c.q rollator gebruikers elkaar niet veilig kunnen passeren of tegemoet komen.

  B. Afgezien van de situatie onder B moet uit oogpunt van veiligheid opgemerkt worden dat het pad ongeveer 10 centimeter hoog het dijklichaam ligt met haakse kanten aan weerskanten. Mocht dus een wiel van een rolstoel of rollator naast het betonnen pad komen dan is het uitermate voorstelbaar dat de persoon in kwestie van de dijk afrolt en na een meter of 10 op de keien tot stilstand komt.

  C. Het toegangspad vanaf de dijk tot het belevingspunt loopt af wat een oncontroleerbare situatie voor een rolstoeler/rollator behoeftige creëert.

  D. De ‘vloeren’ van het uitkijkpunt zijn van een type wat op schepen en boorinstallaties gebruikt worden maar ongeschikt voor rolstoelers en rollators. Mocht een minder valide persoon ooit vallen op de huidige stalen en scherpe ‘vloer’ dan is ernstig letsel niet uitgesloten.

  E. Het bovendek van het uitkijkpunt kan niet door rollators/rolstoelers bereikt worden; zij zijn gedwongen op het onderdek te blijven alwaar geen verrekijkers opgesteld zijn en bovendien kijkt men op het onderdek tegen een vlakbij gelegen dijk op – er is dus weinig tot niets te zien.

  F. Er is geen verlichting naast het pad en op het uitkijkpunt, noch is er een vluchtweg.

  Benodigde aanpassingen: 

   A. Het pad moet verbreed worden – daartoe zal tevens in het dijklichaam een fundament aangelegd moeten worden.
  B. De rechte zijkanten van het pad zijn onacceptabel; het mogelijk afrijden van het pad dient voorkomen te worden door het aanleggen aan weerszijden van een reling en/of opstaande randen.
  C. De toegang dient horizontaal gemaakt te worden en bovendien voldoende breed te zijn om ruimte te scheppen om hulp door begeleiders aan de rolstoelers en rollatorgebruikers te kunnen laten verlenen. Dit geldt overigens voor het hele traject.
  D. De vloeren dienen vervangen te worden door een type wat geschikt is en voldoende glad maar tegelijkertijd voldoende stroef.
  E. Er dient een soort traplift aangelegd te worden; rolstoelers en rollators kunnen nu het bovendek niet bereiken zodat een bezoek door deze mensen geheel nutteloos is.
  F. Er dient en stoomvoorziening, voor zowel de traplift als voor een gedempte verlichting op het uitkijkpunt en langs het toegangspas, aangelegd te worden.

  Conclusie:
  Het gesubsidieerde Waddenbelevingspunt is ongeschikt voor hulpbehoevenden met o.a. rollators en rolstoelen. Het heeft er alle schijn van dat bij ontwerp en aanleg met deze categorie mensen totaal geen rekening gehouden is en dat de verantwoordelijken geen flauw benul hadden van secundaire voorwaarden voor datgene waarmee zij bezig waren. In de zin van wettelijke voorwaarden dat een minder valide openbare inrichtingen net zo goed als een goed ter been zijnde moeten kunnen bereiken en binnen moeten kunnen treden, is dit Waddenbelevingspunt dus een totale mislukking en het nalaten van datgene wat de wetgever voorschrijft.

  Dat het college van B&W nu de bal bij de gemeenteraad neerlegt om aanpassingen goed te keuren en daarvoor budget ter beschikking te stellen is ongehoord. Het zijn het college en het ambtenarenapparaat dat vooraf zorg had moeten dragen voor de implementatie en/of controle op alle benodigde voorschriften op dit ‘cadeautje’ van het Waddenfonds. Waar hebben wij anders een wethouder voor?
  Een wethouder dient er immers zorg voor te dragen dat wat voor alles wat onder zijn politieke verantwoordelijkheid valt de wet gehandhaafd blijft? Of is dat teveel gevraagd in Hollands Kroon? 

  Nawoord: 
  Valt er nog wat te zien na al dat bovenvermelde gepruts?..................... Bar weinig! Op een enigszins grauwe dag als afgelopen donderdag (23/08/2018) is de lucht grijs, is het water grijs, is het wad grijs en is er gewoon niets anders te zien dan grijs. Het zal op zonnige dagen beter gesteld zijn met het zicht maar om leven zoals zeehonden op het wad te kunnen onderscheiden lijkt ons dit belevingspunt geen succes. Beter is het boottochten vanuit Den Oever bij laagwater te organiseren om die beestjes te bekijken; dat vinden ze nog leuk ook als ze er eenmaal aan gewend zijn (niet in de zoogtijd), maar wel een paar visjes meenemen of haring in tomatensaus – vinden ze heerlijk!

  En het Waddenbelevingspunt dan, als dat niets toevoegt en nog meer geld gaat kosten? De snijbrander er maar in of er een penthouse voor een politicus van maken?!
  2. Pareltjes in Hollands Kroon

  Wat dat ook moge betekenen of welke dat ook mogen zijn, het Waddenbelevingspunt van Meskers is dat in elk geval niet.

  Hollands Kroon gaat markante punten inventariseren waar inwoners zich het gelukkigst voelen met uiteraard de onvermijdelijke vragen – en inventarislijsten. Dit in navolging van Schagen waar er zelfs een wethouder voor geluk vrij losloopt zodat een begin gemaakt wordt Uw geluk wettelijk vast te leggen, te institutionaliseren om er belasting over te kunnen heffen.

  De ambtenaren die zich met Uw geluk bezighouden moeten immers betaald worden; ook al is in geen velden of wegen geluk te bekennen wat met name op Hollands Kroon van toepassing is. Pas er dus voor al te gelukkig te zijn in Hollands Kroon want dat kost geld – geluk is immers onbetaalbaar en dat zou ook de interpretatie van de belastingdienst kunnen worden door daarop te gaan heffen. De idioten in de 2e kamer zijn er gek genoeg voor.

  Vooralsnog zijn er lieden die gelukkig worden als zij de kassen van Agriport zien of het landschap bij Kruiszwin; als wij Hollands Kroon althans mogen geloven. Wat er voor moois is waardoor je gelukkig wordt bij het zien van de kassen bij Agriport of de half bouwrijp omgewoelde woestenij bij Kruiszwin, is JAS vooralsnog onduidelijk maar het lijkt er evenwel sterk op dat deze gelukkigen lieden zijn die belangen hebben in of bij die objecten, dat het vervolgens iets oplevert waardoor zij zich gelukkig gaan voelen.

  Hoe het ook zij; in de Elsevier van vorige week stond Hollands Kroon qua wonen/scholen etc. op de 371 ste plaats van de 380 gemeentes in dit land – er zullen nog veel pareltjes gevonden moeten worden om een plaatsje op te schuiven.  3. CO2 de oorzaak klimaatverandering?

  Volgens de ondertekenaars van het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) is het zogeheten broeikasgas CO2 de oorzaak van de wereldwijd gaande zijnde klimaatverandering. Maar is dat wel zo?

  Is het klimaatakkoord niet gewoon een middel om miljarden aan inkomsten uit CO2-taksen te genereren?

  In deze film laat Peter Cruijff uit Den Helder u aan de hand van zijn onderzoeksrapport "50 jaar zonsopkomsten" iets heel anders zien als oorzaak van de klimaatverandering en wat dát tot gevolg kan hebben.
  Redactie JAS  1 reacties :

  Anoniem zei

  Vandaag zullen de heren Nawijn en Meskers ongetwijfeld op kosten van de vissers (eten en drinken) aanwezig zijn op de flora & visserijdagen op het schip dat met genodigden vaart. Misschien dat ze even een rondje kunnen maken door de haven met het Waddenbelevingspunt, per voet is het immers voor velen niet bereikbaar. Dat Nawijn de eer heeft heeft gekregen om de coupure tussen de haven en het dorp te openen is veelzeggend over het verstandelijke niveau van degene die hem die eer gunnen (slijmballen om in een goed boekje te komen bij de gemeente), na alle ellende die hij als eindverantwoordelijke heeft aangericht op het haventerrein van Den Oever, door o.a. Luyt zoveel mogelijk dwars te zitten omdat de op papier staande toezeggingen van Meskers niet werden nagekomen door Hollands Kroon, is dit een grove schoffering van allen die daadwerkelijk wat ophebben met het reilen en zeilen in Den Oever.

  Een reactie posten