Steeds meer Noordkoppers hebben problemen met lezen en schrijven

Datum:
 • donderdag 16 augustus 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • In de Noordkop komen steeds meer mensen in de problemen omdat zij slecht kunnen lezen en schrijven.
  Michiel Snik 16-8-2018
  Onder meer Kopgroep Bibliotheken ontwikkelt steeds meer initiatieven om vooral kinderen op heel jonge leeftijd meer aan het lezen te krijgen.
  In deze stad wonen bovendien naar verhouding de meeste kinderen die het vanwege hun achtergrond een stuk moeilijker hebben op school dan hun leeftijdsgenootjes in de rest van de Noordkop. In Den Helder wonen zo’n 7000 mensen die laaggeletterd zijn en daardoor erg slecht kunnen lezen en schrijven. Hierbij gaat het niet alleen om kinderen, maar ook om volwassenen. Door hun laaggeletterdheid missen zij informatie van de overheid, scholen en instellingen. Tevens komen zij sneller in financiële problemen.
  Kopgroep Bibliotheken is onlangs een Boekstart Café in School 7 in Den Helder begonnen voor kinderen van nul tot vier jaar. ,,Voorlezen aan kleine kinderen is erg belangrijk om laaggeletterdheid tegen te gaan’’, zegt Jolande Feliks namens de bibliotheek in de Noordkop.

  Last

  ,,Er wordt thuis steeds minder voorgelezen. De basisscholen hebben daar last van. Kinderen die op heel jonge leeftijd niet al intensief met taal bezig zijn halen de achterstand die ze daardoor oplopen op latere leeftijd vrijwel nooit meer in.’’ Het café is gratis toegankelijk.
  Op drie plekken in de gemeente Schagen start op 29 september een campagne om laaggeletterden te bereiken. Zij worden er daarbij op gewezen wat zij kunnen doen om hun taalachterstand in te lopen. ,,Er wordt door verschillende instanties in de Noordkop veel aangeboden om Nederlands beter onder de knie te krijgen’’, zegt de Schager wethouder Sigge van der Veek. ,,Maar het probleem is de laaggeletterden te bereiken. We hebben in 2017 in Schagen het Taalhuis opgericht waar zich tot nu toe al 90 mensen hebben gemeld. Die helpen wij met Nederlands of verwijzen we naar cursussen bij het Roc Kop van Noord-Holland. De helft van de aanmeldingen komt overigens uit Hollands Kroon. Wij werken in de Noordkop samen met de andere gemeenten om laaggeletterdheid tegen te gaan, want dit is echt een groeiend probleem.’’
  In Nederland wonen 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. 
  In de Noordkop gaat het om circa 20.000 mensen. 
  Een groot deel hiervan is niet bekend bij de hulpverlenende instanties. Laaggeletterden verzwijgen uit schaamte vaak dat zij slecht kunnen lezen en schrijven.
  Noordhollands Dagblad


  8 reacties :

  Sam Kooy zei

  Wie zijn in hemelsnaam die z.g. laaggeletterden. Na 1945 de OLS niet bezocht ? Thuis gehouden vanwege het geloof ? Ik kan het niet raden. Misschien hebben die mensen het niet "in zich" om te leren schrijven en lezen. Wat een geweldige tekortkoming in de maatschappij. Geen baan en zo ja in het andere geval het zoveel als mogelijk verborgen houden. Vraag: wie zijn dit ?

  Sam Kooy zei

  Verder lezend ontdek ik dat ongeveer één op de acht mensen in Den Helder 'laag geletterd' zijn. Is dit wel zo ? Als men de ogen open heeft ziet men nagenoeg in Den Helder geen fietser zonder een iPad - of hoe zo'n ding ook mag heten - in de hand. Is dát laaggetetterdheid of is het het verdoezelen van niet gewilde problemen. M.a.w. niet willen lezen maar uitsluitend willen horen !

  Anoniem zei

  Wie zijn die laaggeletterden dan? Wat is de samenstelling van die groep? Zijn het in Nederland geboren mensen van een bepaalde leeftijdscategorie? Zijn het mensen uit het buitenland die Nederland als veilige vluchthaven hebben opgezocht? Dit artikel roept alleen maar vragen op, die nog meer vragen oproepen. Is hier soms sprake van het creëren van een probleem dat eigenlijk geen probleem is omdat de aanloop naar de bibliotheken afneemt, of zijn er subsidiepotten beschikbaar om wat extra centen binnen te harken?

  Sam Kooy zei

  Mee eens Anoniem. Bibliotheken zijn door HK de nek omgedraaid evenals schoolzwemmen. Tellen de ECHTE gevluchte Syriers ook mee ? En de gelukszoekers, niet zijnde vluchtelingen, uit Afrika, enz.? En vooral Den Helder heeft er gerekend naar dalend inwonertal nogal wat. Inderdaad: vragen, vragen, en nog meer vragen !

  Anoniem zei

  Dit heeft niets met buitenlanders te maken. Een op de 10 "echte" NL'ers is laaggeletterd maar dat gaan zij niet aan de grote klok hangen! Daarom weet je niet wie het precies zijn, Sam.

  Anoniem zei

  Laatste anoniem, kunt u dat aan de hand van cijfers bewijzen of draagt u het linkse gedachtengoed wat te opvallend uit?

  van migranten is bekend(al mag het niet gezegd worden) dat ze over het algemeen genomen een IQ hebben dat de 80 niet overschrijdt, dus dan is het ook niet vreemd dat ze niet kunnen lezen en schrijven al moeten we nog steeds geloven dat het advocaten, astronauten, hoogleraren, chirurgen, enz. zijn. Het vervelende is dat er nog steeds autochtone domoren zijn die dat nog geloven ook. Hun bijdrage aan de Nederlandse democratie is nul, het kost ons alleen een vermogen en woonruimte voor onze jeugd. .

  Sam Kooy zei

  Anoniem: de stautshouders worden óók meegeteld ! Dus tel maar uit !

  Anoniem zei

  De stichting lezen en schrijven heeft alle cijfers over laaggeletterdheid.

  Een reactie posten