Keek op de Week ( 31) met Agriport, Waddenbelevingspunt en ......

Datum:
 • maandag 6 augustus 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon van week 31 van 2018 (31juli tot 5 aug.).  1. Onbeperkt bouwen op Agriport terwijl er leegstand is op andere bedrijventerreinen vlak in de buurt.

  Weet u, beste lezer, waarom ooit de naam Agriport gegeven is aan het huidige industrie/groothandel/hightech communicatie center/ kassenbouw gebied langs de A7 direct benoorden de gemeente Medemblik?

  Agriport werd de naam omdat volgens de oorspronkelijke opzet dit gebied uitsluitend bestemd was voor bedrijven met een directe functie in agrarische activiteiten (bv. teelt in kassen van tomaten) of bedrijven die een indirecte functie hadden in de agrarische sector zoals transportbedrijven die de op Agriport gekweekte producten vervoeren.

  In 2013 lukte het een geslepen zakenman zijn bedrijfje in dakdekmaterialen etc., zich op dit terrein te vestigen om de zuiver zakelijke reden dat de grond op Agriport slechts €90/m2 kostte terwijl in ‘s mans oorspronkelijke plan, zich op het Zevenhuis-bedrijventerrein van de gemeente Hoorn te gaan vestigen, de grond hem daar €180 /m2 zou gaan kosten. Via een stroman, in dit geval een agrarisch bedrijf, wordt er door dat agrarisch bedrijf gebouwd welke later het gebouwde complex verhuurde/verkocht aan de niet agrarische dakdekker. Men kan zich voorts afvagen of het gebouw destijds niet onder valse voorwendselen qua functionaliteit gebouwd is, immers zoiets moet toch in de bouwaanvraag staan. Hebben ambtenaren toen soms geslapen of moesten zij hun mond houden? (Zie : Stichting JAS – Bedrijven omzeilen eisen Agriport dd. 5 juni 2013). Inmiddels weten wij wel beter. Vestigingseisen zouden aangescherpt worden maar zijn nooit nageleefd. Een standaard tactiek in Hollands Kroon – er loopt iets fout en dat wordt achteraf gecorrigeerd op papier en als de gemoederen gesust zijn gaan we vrolijk verder met het bedrog, stommiteiten en klunzigheden.

  Inmiddels hebben Microsoft en Google er hun niet-agrarische militair strategische doelwitten gevestigd die interessanter zijn voor de vijand dan de hele marinehaven in Den Helder.
  Voorts komt er een gebouwencomplexje bij dat 12 onderkomens moet bieden aan diverse, hoogst waarschijnlijk, niet agrarische firma´s. Op zich lijkt dat logisch qua vestigingsnoodzakelijkheid voor hightech ondersteunende firma´s maar waarom eigenlijk daar?

  Als U van bedrijventerreinen bij Wieringerwerf langs de A7 o.a. de Robbenplaat bekijkt, kunt U zien dat daar veel leeg staat c.q. onbebouwd is. En waarom dan een bedrijvencomplex bouwen op Agriport. Wieringerwerf ligt maar een paar kilometer van Agriport!
  Welke rol speelt vrindje Meskers hier op de achtergrond?


  2. Het onbereikbare en levensgevaarlijke Waddenbelevingspunt van Meskers.

  Groen Links klimt in de gordijnen omdat behoeftigen en slecht ter been zijnden dat fantastische Waddenbelevingspunt (bouwkosten €300.000) alleen met gevaar voor eigen leven kunnen bereiken. Dat Meskers dat destijds niet gezien heeft kan men de man niet kwalijk nemen; als er maar geld van de belastingbetaler over de schutting gegooid kan worden is het hem goed en hij mag daarom als beloning nu zelfs Economische Zaken in Hollands Kroon bestieren.

  Groen Links lijkt nu woordvoerder en belangenbehartiger van de hulpbehoevenden geworden, maar JAS vraagt zich af hoe deze club hiertoe gekomen is. Hebben de mensen erover geklaagd dat 'de Meskers toren' slecht te bestijgen is of zijn het zuiver politieke overwegingen? Als men al zware verrekijkers nodig heeft om wat grijze zeehonden op de modderige platen te kunnen waarnemen en daar een uitkijktoren voor bouwt met een lange smalle toevoerweg op de top van de dijk, die als men van die top afrijdt en naar beneden stort op het basalt en rotsblokken dit niet overleeft. Het is beter om vanuit een oogpunt van veiligheid het betreden van de dijk en toren voor niet alleen behoeftigen maar voor iedereen te gaan verbieden.
  Technisch gezien is overigens de oplossing vrij eenvoudig: Aanpassing uitkijktoren maar vooral de aanpassing van de toevoerweg door verbreding van de weg en plaatsing van relingen aan weerszijden. Kosten?

  Even vragen bij het Waddenfonds Meskers, die hebben poen zat (van de belastingbetaler).

  Nog dolkomischer en dramatischer wordt het als U zelf eens gaat kijken en vanaf Tante Pietje de Dokweg omhooggaat en meteen op het hoogste punt tussen het houten ‘remmingwerk’ doorloopt en linksaf gaat. Na 50 meter aan de linkerhand weet je niet wat je ziet! Daar staat op de dijk een stevig houten, tientallen jaren oud Waddenbelevingspunt met beschutting tegen wind uit alle windrichtingen.


  3. Wettelijk toegestane snelheid tractoren in Hollands Kroon 60 km/hr? 

  Deze week heeft een bedrijf de toestand van de Stoomweg onderzocht. Er zijn gaten geboord om de fundatie te onderzoeken en hoogtemetingen verricht om de inzakking te bepalen. Tijdens het gesprek dat stichting JAS had met de aannemer over de toestand van de weg was het interessant vast te stellen dat als een moderne vrachtwagen of touringcar op luchtvering voorbij kwam, niet of nauwelijks stoten, trillingen of schokken voelbaar waren.
  Reed daarentegen een moderne zware trekker met een twee- of drie-assige aanhanger voorbij, dan werden afhankelijk van de beladingsgraad aanmerkelijke trillingen of schokken gevoeld. In de praktijk zijn de ergste klappen op het wegdek, en daarmee de intensiefste schades aan de weg  te wijten aan sterke trekkers die lege aanhangers achter zich aanslepend die dansend en springend  meegezeuld worden. Het werd duidelijk tijdens de waarnemingen/gesprek dat vele trekkers een kennelijk toegestane maximum snelheid mogen hanteren welk meestal net iets onder de 60 km/hr ligt en het voor die trekkers niet uitmaakt of zij een aanhanger achter zich hebben of niet.

  Is er een opwaardering in de APV voor de maximumsnelheid van trekkers naar 60 km/hr en accepteert Hollands Kroon dan tegelijkertijd beschadiging van het wegdek door weggebruik waar een weg niet voor ontworpen is? M.a.w. het opzettelijk te hard rijden met een verkeerd of onbeladen aanhanger is uiteindelijk een opzettelijke beschadiging van de openbare weg en derhalve strafbaar.  Buiten het feit dat deze snelheid van deze lompe apparaten te hoog is om adequaat te kunnen reageren als ergens een kind oversteekt of een stel fietsers op de weg niet goed opletten. En tractoren betalen in Nederland nog altijd geen wegenbelasting.

  Nawijn zou in het periodiek overleg met justitie en politie dit puntje eens op kunnen brengen; de man is toch bevlogen door veiligheid?

  Redactie JAS  14 reacties :

  Anoniem zei

  Oom agent is er voor om de snelheid te controleren. Dat gebeurt ook regelmatig behalve bij trekkers, die mogen van oom agent rustig 60 km/u rijden ook in een 30 km zone. De trekkers storen zich ook niet aan wegversmallingen, bedoeld om de snelheid te reduceren, ze zijn immers veel groter en zwaarder. De nietig autotootjes stoppen wel.
  De trekkers razen vaak op vol vermogen door dorpskernen, de veelal oude niet onderheide woningen vertonen steeds meer scheuren. Het ligt volgens gemeente en oom agent beslist niet aan trekkers en zwaar vrachtverkeer. Waaraan dan wel kunnen ze dan weer niet vertellen. Zo werkt dat als je je agrarische vrienden wilt beschermen. Als je de vergiftiging via de gewassen van de boeren al hebt overleefd dan rijden ze je wel dood.

  Sam Kooy zei

  Ik schreef het al eerder via een brief aan BenW en verder de gehele Raad dat dat Waddenbelevingspunt feitelijk een utopie was. Een mislukt product dat geen enkele meerwaarde zou hebben en nu ook niet heeft. Ga gerust op de dijk staan enkele tientallen meters dichterbij zonder gevaar om rechtstreeks in de haven te donderen of van het stenen talud aan de andere zijde. Die brief is óók door JAS gepubliceerd. Van de gemeente: geen enkel gehoor ! Ik heb e.e.a. proefondervindelijk verricht. Mijn nu helaas overleden echtgenote en ondergetekende wilden in háár situatie zomer 2017 weten hoe de zaken lagen. O.a. daaruit is die brief voortgekomen. Voorts ben ik van mening dat 90% van de raadsleden - dat zijn er omngeveer 27 - ondanks die brief, niet bekend zijn met het wel en wee van dit miserabele "punt" uit mijn portemonnaie ! Maar Meskers zit er weer !!!

  Sam Kooy zei

  Nee, absoluut geen 60 km/u voor tractoren. Zie óók het verkeersbord C09: "die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u"! Dat betreft tractoren, brommers, fietsen, vee etc. De verkeersregels zijn verder duidelijk genoeg lijkt mij. Tenzij jij er lak aan hebt. En die zijn er velen.

  Sam Kooy zei

  Punt 2 Agriport: De behoefte aan bedrijfsterrein bij Wieringerwedrf is dermate klein dat de Provincie in 2017 al heeft besloten een fiks deel aan "bedrijvenbehoefte" weer te bestemmen als agrarische grond. Dus te elimineren. Meskers heeft hierin - Robbenplaat etc. en Agriport een flinke vinger in de pot gehad. Hij heeft van de illegale vestiging(en) kennis móeten hebben gehad. Elke lezer móet het intussen wel duidelijk zijn dat het slogan op en binnen De Ontmoeting is: "mond dicht want anders ..... ! Vult u maar in !

  Dekker zei

  We hebben een democratie omdat we democratisch gekozen bestuurders hebben(zegt men). Dat diezelfde bestuurders vervolgens hun eigen agenda uitvoeren is niet democratisch meer, maar wordt het een dictatuur. Om dat te voorkomen hebben we op gemeentelijk niveau de zogenaamde raadsleden die moeten waken over onze democratie.
  In Hollands Kroon echter verschuilt de Raad zich keer op keer achter het dictatoriale College, ondanks dat ze beter behoren te weten. Dus we hebben geen democratie meer in HK maar een dictatuur met goedvinden van de Raad.
  Als de inwoners dat nu eens gaan begrijpen kiezen ze een partij die WEL democratie wil in HK, maar zover zal het wel niet komen want bij de meesten geldt: zo lang ik het nog goed heb interesseert de rest me niet.

  Sam Kooy zei

  Volslagen eens met dhr Dekker. De zogenaamde democratie en participatie is door de Raadsleden via het college van BenW de nek omgedraaid. Ooit tegengas gehoord vanuit de Raad(sleden) ? Ook niet toen Meskers en Westerkamp schielijk de zaal verlieten en zogenaamd opstapten ? Ook niet terzake van de zwembaden in eerste instantie ? De z.g. Waddenpoort in Den Oever (Wieringen mag niet meer worden gebezigd). Zo zijn er vele te noemen. Ach, Remkes bepaalt toch die macht ! En Nawijn loopt daar als een hond met de staart tussen de achetrpoten achteraan; en volgt, en volgt, en volgt ! Kiezen kan en mag, maar dan wel op diegenen die A.: verstand van zaken hebben en B.: hun mening luidop op tafel durven te leggen.

  Anoniem zei

  Klopt @dekker, Hollands Kroon is een dictatuur, en Nederland en de EU is hetzelfde liedje. We zijn nooit bevrijd van degene die het nazi regime financierde en een soortgelijk gedachte goed aanhangen. De inwoners van de EU en Nederland kunnen alleen nog gered worden als Putin en Trump gezamenlijk ingrijpen.

  Anoniem zei

  Als je denkt dat Putin en Trump ons zullen redden, dan lees je echt de verkeerde kranten.

  anoniem zei

  Laatste anoniem, welke kranten leest u dan? Volkskrant, NRC, Trouw, AD of nog meer van die manipulerende bende die alleen nog gelezen wordt door mensen die weten dat ze belazerd worden of te dom zijn om het te weten? Zeker een fervent aanhanger van de NOS?

  Anoniem zei

  @Sam Kooy: Alles staat toch in de wet?
  Niet doden, Niet stelen, niet dwingen, de rest is in welbevinden van een overeenkomst! Dat is de wet. Publiek en privaatrecht.
  Ieder word geacht de wet te kennen: Artikel 1 Grondwet & artikel 3:11 Burgelijk Wetboek.

  Alle politici, ook in Hollands Kroon, hebben daar een ambtseed op afgelegd, om zich aan de wet te zullen houden.
  En jouw vertegenwoordigen op jouw machtiging voor jouw dat te doen, wat ze doen!
  Daar in draag jij zelf je verantwoordelijkheid en daar op ben jij ook aansprakelijk voor wat mensen die jouw vertegenwoordigen doen:
  artikel 6:172 Burgelijk Wetboek, stelt dat ook zo.

  Anoniem zei

  Ik lees alles.

  Kapitein Rob. zei

  Een kapitein moet zorgen voor schip en bemanning. De mannen Trump en Putin doen dat voor hun landen wat van de verwijfde verraderskliek Rutte & Co niet gezegd kan worden.

  Anoniem zei

  President Trump heeft zijn volledige jaarsalaris van 400.000,00 dollar geschonken aan een fonds voor oud militairen. Niets van gelezen in de media en ook niets over gehoord. Een idioot als Obama kreeg de nobelprijs voor de vrede, er is geen president geweest die in zoveel landen oorlog gevoerd heeft als Obama.
  De media verzwijgt al het goede van Trump en houdt Obama en zijn Clinton kliek de hand boven het hoofd.

  Anoniem zei

  Er komen steeds meer signalen dat de vestiging van Microsoft een heel ander doeleinde heeft dan datacentrum. Heeft het college van B&W en de raad al een rondleiding gehad in gehele in aanbouw zijnde complex om te checken hoe het een en ander in elkaar steekt? Waarom mega grote geschakelde accu's? Een aantal punten waarover gepraat in de samen-leving. Hoe zit het met de lijnen vanuit B&W en de raad naar de georganiseerde misdaad nu bekend is geworden dat Rob G, tegenwoordig op papier inwoner van Schagen, in Spanje is aangehouden m.b.t. cocaïne smokkel? En er in Hollands Kroon vele panden op zijn naam staan? Hoe kan het dat een voormalig VVD raadslid op Wieringen, later in Hollands Kroon aangesloten bij de Seniorenpartij, met een nauwe persoonlijke band met de toenmalige burgemeester van Wieringen, thans burgemeester in Schagen, in Hippolytushoef het complete nieuwbouwgedeelte van het industrieterrein heeft ontwikkeld samen met Rob G? Zijn wij als bevolking overgeleverd aan bestuurders die vanwege geldelijke belangen nauwe contanten onderhouden met de georganiseerde misdaad, terwijl de Kop van Noord Holland overspoeld wordt met harddrugs waardoor vele problemen ontstaan bij kinderen die verslaafd raken. Kon Rob G daarom zo lang buiten beeld blijven bij justitie omdat er pionnen van de georganiseerde misdaad actief zijn op cruciale posities in de Kop van Noord Holland, en bevolking al lang wist dat er een heel erg stinkend luchtje aan deze persoon hing?

  Een reactie posten