Regiodeal toverwoord voor haven

Datum:
 • donderdag 26 juli 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Den Helder - Miljoenendans begonnen
  Arie Booy 26-7-2018 

  Er is de afgelopen jaren veel gesproken over civiel militaire samenwerking in Den Helder, maar projecten lopen moeizaam, geeft de gemeente aan. Een 'Regiodeal' met de rijksoverheid moet daar verandering in brengen.

  _______________________________________

  Ruimte

  De civiele haven zoekt de 
  komende jaren meer 
  kaderuimte nabij de 
  havenmonding.
  _______________________________________

  Regiodeal is een nieuwe subsidie- constructie voor regionale economische doelen die gebaseerd is op cofinanciering door het Rijk en lagere overheden. Gedeputeerde Jaap Bond maakte vorige week in deze krant bekend dat hij verwacht dat voor de Helderse haven een Rijksbijdrage van twaalf miljoen euro te krijgen is en voor de ECN-campus in Petten twintig miljoen. De provincie moet dan wel gelijksoortige bedragen bijleggen.

  Betrokkenheid

  In een informatiebrief over de Regiodeal melden burgemeester en wethouders van Den Helder dat door ontwikkeling van de haven gestimuleerd wordt door regiogemeenten en provincie, maar dat de  betrokkenheid van ministeries minder is. Daardoor verloopt de voortgang van opgaven moeizaam. Als de 'Regiodeal Civiel Militaire Samenwerking Den Helder' wordt gehonoreerd, kan hier verandering in komen. Er zit spanning tussen wat de Koninklijke Marine bereid is te d.oen voor de gemeente en de opstelling van het ministerie in Den Haag. Een commandeur die enkele jaren geleden aandacht vroeg voor de civiel militaire samenwerking in de Noordkop, kreeg van een Haagse ambtenaar bijvoorbeeld het verwijt dat hij 'haventje aan het spelen was'.

  Voor Zeeland is al een Regiodeal afgesproken. In het beleidsstuk stelt het kabinet  'Doel is om door verschillende beleidskolommen heen te werken. Hierbij wordt samengewerkt tussen vakdepartementen, provincie, gemeenten, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.'

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten