Reactie: Ruimte voor ZAP

Datum:
 • zaterdag 28 juli 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Toch nog  één (1) persoon  die positief over
  ZAP is ....


  Schager Courant:  zaterdag 28 juli 2018

  Onder:
  ____________________
  Lezers schrijven
  _____________

  Ruimte voor ZAP

  SYLVIA VAN LAAR
  Van Ewijcksluis
  Als inwoner van Van Ewijcksluis volg ik de media betreft ZAP. Zo las ik afgelopen zaterdag het commentaar van Ed Dekker: 'Ruimte voor ZAP'. In de laatste zinnen van dit artikel schrijft hij, 'verlos een klein dorp van een groot bedrijf. En maak zo ruimte voor woningbouw'.

  Hiermee suggereert verslaggever Dekker dat door de strijd die één persoon uit dit dorp aangaat, het gehele dorp de mening van meneer van der Munnik deelt; ZAP weg en hier woningbouw voor in de plaats.

  Dit is zeer onterecht. Ik spreek voor mijzelf, maar geniet van dit dorp en woon in een mooie, natuurlijke en agrarische omgeving. Hierbij horen de agrarische bedrijven en activiteiten in alle seizoenen. Het heeft voor mij een charme die ik niet zou willen missen. En waar ik zeker geen woningbouw voor in de plaats zou willen. Mijn boodschap aan u: wees voorzichtig met suggestieve uitlatingen, want nogmaals: de mening van één persoon vertegenwoordigt niet een dorp met zo'n 240 inwoners.

  ___________________________________________


  Zie ook: Dossier ZAP/Van Ewijcksluis
  12 reacties :

  Anoniem zei

  Horen we nu de mening van slechts 1 persoon die voor het hele dorp praat? Heeft zij het hen allemaal gevraagd?
  Zo'n groot bedrijf als ZAP, dat zelfs nog groter wil worden, past gewoon niet op die plek. Al die vrachtwagens die over een smal dijkje moeten, dat geeft veel te veel overlast. Zo'n bedrijf hoort op een bedrijventerrein.

  Peter van der Munnik zei

  Het zou mw. v. Laar sieren als ze zich als “auteur” en klachtenfunctionaris bij Omring (Profiel Linkedin) op de hoogte van de feiten zou hebben gesteld voordat ze met een beschuldigend vingertje begon te wapperen.

  Een paar feiten die eenvoudig op waarheid gecontroleerd kunnen worden en wat mw. v. Laar gedaan zou moeten hebben voordat ze de onzin schreef: Mw. v. Laar woont zelf op honderden meters van ZAP aan het eind van de Sluisweg, een doodlopende weg uiteraard zonder vrachtverkeer en tractoren (met bestemming ZAP) en natuurlijk heeft mw. v. Laar ook geen last van lawaai en stofoverlast, ze ziet de loodsen van ZAP niet eens.

  In het verleden hebben de bewoners van het Van Ewijckspad hun beklag bij de gemeente gedaan ivm. het veel te hard rijdende vrachtverkeer met bestemming ZAP. Omdat de overlast de spuigaten uit liep en vanwege gevaarlijke situaties die zich voordeden heeft de gemeente A.P. de route verlegd over de Binnenhaven en vanaf toen was het Van Ewijckspad verboden voor vrachtverkeer met bestemming ZAP. (de werkzaamheden zijn sinds die omlegging vertienvoudigd, ook het vrachtverkeer is vele malen zwaarder geworden).

  Vanaf begin jaren 80 van de vorige eeuw, na de bouw van een illegale graanloods (het kan allemaal) heeft een andere dorpsbewoner, de heer Jur Span (VVD) met behulp van de Provincie een vergeefse strijd tegen ZAP en de gemeente A.P. gevoerd vanwege de overlast. De heer Jur Span is tenslotte maar verhuisd naar elders in het dorp.

  Ongeveer 10 jaar geleden hebben bijna alle omwonenden van ZAP waaronder die van de Van Ewijcksvaart, hun klachten over ZAP in een brief gedeponeerd bij de Gemeente. Helaas ontaarde dat in een aantal rechtszaken omdat de gemeente na al die jaren weigerde de klachten serieus te nemen. Natuurlijk hoeft niet iedereen mijn mening te delen maar het zou wel zo sociaal zijn naar de inwoners van het dorp Van Ewijcksluis toe die wel hinder ondervinden van ZAP om er een heel klein beetje begrip voor proberen op te brengen, dat is toch wel het minste wat van een dorpsgenoot en medewerkster van sociaal bedrijf als “Omring” verwacht mag worden?

  Wat de bijgevoegde foto betreft: het is een karikatuur van de werkelijkheid, want de foto geeft slechts de graanloods weer terwijl er rechts van de graanloods nog 3 loodsen staan waarvan er 2 groter zijn als de loods op de foto. Bovendien heeft ondergetekende nooit beweerd dat er woningbouw moet komen, een kleinschalig natuurgebiedje aansluitend op de Ecologische Hoofdstructuur en het Stiltegebied, heeft onze voorkeur. Dat betekent overigens niet dat we tegen kleinschalige woningbouw zijn om een eventuele verhuizing van ZAP deels te kunnen bekostigen, want ook mensen die op een wachtlijst staan voor een woning hebben recht op een woning, dus mw. v. Laar een beetje socialer denken mag toch wel van u verwacht worden.

  Misschien dat mw.v.Laar direct of indirect belangen heeft bij ZAP want anders kan ik niet verklaren waarom journalist Ed Dekker en ondergetekende zo negatief worden afgeschilderd.  Conclusie: in de loop der jaren hebben tientallen inwoners van Van Ewijcksluis hun beklag gedaan over ZAP en is het niet bij 1 persoon gebleven.

  Peter van der Munnik

  Anoniem zei

  Woningen, parkje, natuurgebiedje, wat dan ook is goed op deze plek, maar NIET een nog groter ZAP. Van Ewijcksluis zou zo'n bijzonder dorp kunnen zijn! Met een fabriek midden in het dorp wordt het nooit wat. Hartelijk bedankt, vvd en cda!

  Anoniem zei

  Wat is er “natuurlijk” aan een agrarische omgeving? Bovendien is ZAP een fabriek en heeft dit bedrijf helemaal niets met natuur te maken. Integendeel zelfs.

  Anoniem zei

  Wat is er “natuurlijk” aan een agrarische omgeving? Bovendien is ZAP een fabriek en heeft dit bedrijf helemaal niets met natuur te maken. Integendeel zelfs.

  Anoniem zei

  ZAP heeft al tientallen jaren geprofiteerd van het niet handhaven van de gemeente AP en HK. De overlast die zij hebben veroorzaakt (geluid, stof stank, woongenot enz) aan de inwoners van Van Ewijcksluis en wat straks de inwoners nog meer zullen moeten opbrengen aan te vervangen kades en vervuiling in de omgeving, zou je kunnen verwachten, dat ROYAL ZAP, ja u leest het goed: ROYAL, ook eens aan de inwoners van het dorp denkt. Nee alleen GELD telt bij dit ROYAL-bedrijf. Elk zich respecterend bedrijf begrijpt dat je dit dorp dit niet langer aan kan doen en dan ook nog uit willen breiden met 2000 m² loods en nieuw kantoorlocatie van 300 m²: Aardkundig monument, Uitsluitingsgebied, aan Stiltegebied en Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebied.
  College van Hollands Kroon verleend gewoon de vergunning.
  Hoe is het mogelijk!

  Anoniem zei

  Mw. v. Laar klachtenfunctionaris bij Omring weet schijnbaar niet hoe nagenoeg de gehele gemeenschap over de ontwikkelingen en de aanpak van de gemeente Hollands Kroon van dat hele ZAP gebeuren op die locatie denkt.
  Of zullen hier toch andere dingen en inzichten een rol spelen?
  In de laatste zinnen van dat artikel schrijft Ed Dekker, 'verlos een klein dorp van een groot bedrijf en de eventuele voorstanders van kolossale uit z'n jas gegroeide bedrijf.

  Anoniem zei

  Waarschijnlijk kent de schrijfster het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet meer en dringt het niet eens tot haar door dat ze andere mensen beschadigt. Iedereen doet het verkeerd in haar ogen, maar helaas is ze niet meer in staat eens met een kritisch oog naar zichzelf te kijken en hulp te zoeken.

  Anoniem zei

  Het sociale gevoel in Nederland helemaal verdwenen. Waar binnen gemeenschappen bewoners in het verleden begrip hadden voor elkaars standpunt en elkaar nog hielpen en 1 front vormden(uitzonderingen daar gelaten) is het tegenwoordig zo dat zo lang een deel van die gemeenschap er geen last van heeft het andere deel de overlast maar moet ondergaan. Tot natuurlijk dat deel zelf de overlast gaat ervaren en dan is Leiden in last. Dat asociale gedrag is ook ingedaald bij mw. v. Laar, ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken en in haar geval dan ook nog anderen veroordelen door onwaarheden te schrijven.

  Anoniem zei

  Als inwoner van Van Ewijcksluis sta ik toch wel even perplex door de reactie van mevr. van Laar. Ze woont niet in de buurt van ZAP, weet totaal niet wat er gebeurt en gebeurde. Kent zij de huidige plannen van ZAP? En dan toch een reactie geven.

  Anoniem zei

  Het is niet belangrijk of mevrouw Van Laar gelijk heeft of niet. Iedereen kan zien dat een piepklein dorp is opgezadeld met een steeds groter groeiend bedrijf dat veel overlast veroorzaakt. Iedereen kan ook zien dat burgemeester en wethouders dat weten, maar geen snars geven om de inwoners van het dorp. Bedrijven gaan bij dit college altijd voor mensen. Het lijkt mij belangrijk dat de inwoners zich niet tegen elkaar laten uitspelen, want dan verliest het dorp en wordt het nooit verlost van ZAP.

  Anoniem zei

  Feitelijk zijn het College en de gemeenteraad,die weliswaar door de inwoners zijn gekozen verantwoordelijk voor alle wantoestanden in Hollands Kroon.
  Een "formateur" die schijnbaar ook niet begrijpt wat er zoal leeft onder de inwoners en wat er zoal heeft plaatsgevonden met en door deze bestuurders in hun gemeente.
  Een wethouder wordt ondanks zijn keer op keer geschonden reputatie gewoon weer herbenoemd en de burgemeester mag van alle raadsfracties ook nog langer blijven ondanks alle ophef die er rond de manier van besturen van deze burgemeester is ontstaan.
  Remkes en Nawijn zouden daar de verantwoordelijkheid zelf niet voor moeten en willen nemen ook al zou dit financieel voordeliger zijn.
  De reden van het opstappen der Wethouders heeft de gemeenschap vele malen meer belastingcenten gekost.

  Een reactie posten