Geen steun voor klimaatwensen oppositie

Datum:
 • dinsdag 10 juli 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Haarlem - Groen Links vindt het achterhaald dat Noord-Holland een maximum heeft gezet op de hoeveelheid windenergie die in Noord-Holland op land mag worden opgewekt. 

  Roel van Leeuwen 10-7-2018

  Parijs is nog ver. Dat geldt voor de Tour de France, maar zeker ook voor de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs in Noord-Holland.

  Tijdens de behandeling van de kaderbrief door Provinciale Staten van Noord-Holland bleek maar weer eens dat oppositie en coalitie niet op een lijn zitten.

  Onlangs besloten Provinciale Staten miljoenen euro's extra beschikbaar te stellen voor de energietransitie in Noord-Holland. Maar dit gaat vooral de linkse oppositiepartijen niet ver genoeg.

  Zo vindt Groen Links het achterhaald dat Noord-Holland een maximum heeft gezet op de hoeveelheid windenergie (685,5 MegaWatt) die in Noord-Holland op land mag worden opgewekt. Fractievoorzitter Alwin Hietbrink vindt dat de provincie in dit opzicht faalt. Hij diende een motie in om de bepaling van tafel te krijgen.

  Hij kreeg onvoldoende bijval. De coalitiepartijen willen wel duurzaam, maar voorlopig zeker niet meer wind op land. En ook PVV is mordicus tegen windmolens.

  Fractievoorzitter Xander den Uyl van coalitiepartij PvdA wees Hietbrink erop dat Noord-Holland als een van de eerste provincies  de opgave voor wind op land heeft uitgevoerd. "We mogen elkaar ook best feliciteren", vond hij.

  De partij van de Dieren kwam met een voorstel om de provinciale opcenten te verhogen en de inkomsten aan te wenden voor verlaging van de ov-kilometertarief voor bus, tram en metro in Noord-Holland. Maar in het coalitieakkoord is opgenomen dat de opcenten niet verhoogd mogen worden en dus ook  dit voorstel haalde het niet.

  De SP en de PvdA pleitten voor een rechtvaardige verdeling van de kosten bij de uitwerking van het klimaatakkoord. Volgens fractievoorzitter Remine Alberts (SP) zijn het nu vooral de huishoudens die opdraaien voor de klimaatschade terwijl juist de grote bedrijven de rekening de rekening gepresenteerd  zouden moeten krijgen. Maar volgens een meerderheid van de Staten hoort deze discussie in Den Haag thuis.

  Noordhollands Dagblad 

  0 reacties :

  Een reactie posten