Onlangs nam Rusland een drijvende kerncentrale, eigenlijk 2, in gebruik om een afgelegen gebied in het noorden van elektriciteit te voorzien (zie eerdere bijdrage vandaag). Het gaat hier om 2 SMR-centrales (‘Small Modulair Reactors’). Geschikt voor stroomvoorziening in afgelegen gebieden, zoals al meer van toepassing bijvoorbeeld in Alaska en Argentinië.
Dit is weer een mooie ontwikkeling in het toepassen van kernenergie dat steeds noodzakelijker wordt. Kernenergie is immers niet alleen de goedkoopste, maar ook de veiligste energiebron van allemaal. Bovendien, kernenergie stoot geen significante hoeveelheden CO2 uit in de levenscyclus. Dit laatste is belangrijk te weten voor hen die menen dat er een klimaatprobleem is vanwege CO2.
Opmerkelijk is evenwel hierbij te constateren hoe sterk ook de journalistiek is misleid door jarenlange irrationele demonisering van deze energiebron. Vooral vanuit de hoek van Greenpeace die er systematisch op uit was, en nog steeds is, om kernenergie uitgebannen te krijgen om ‘redenen’ die geen zinnig mens zou kunnen begrijpen. Niet om de mensheid te behoeden voor gevaren of op enig andere rationele grond, maar uit eigenbelang. Greenpeace gaat hierbij geen middel uit de weg om door desinformatie (nepnieuws) de burger en de journalistiek te misleiden en onterecht bang te maken om zo haar doel te bereiken. Dit krantenbericht is een goed voorbeeld van deze praktijk. Zie hier.
Zie alleen al de kop en het taalgebruik daarin. We lezen Tsjernobyl. In het artikel wordt gesproken over omstreden drijvende kerncentrale. Nergens is te bespeuren op grond waarvan deze centrale omstreden zou zijn. China bouwt nu aan de lopende band kerncentrales. Allemaal omstreden? Ik dacht het niet. Immers de ontwerpen voldoen aan alle moderne veiligheidseisen. ‘Omstreden’ bestaat derhalve slechts in het, vermoedelijk door Greenpeace geïndoctrineerde, hoofd van de betreffende verslaggever die kennelijk niet de moeite heeft genomen zich in deze materie te verdiepen.

Akademik Lomonosov.
Het gaat hier blijkbaar om decennialange stemmingmakerij om de eigen ideologie door te drukken, niet om objectieve informatie. Het woord Tsjernobyl en de associatie met Rusland immers zijn onterecht en opzichtig kwaadwillend suggestief. Het is bekende postmoderne, anti Verlichte, emotie zonder inhoudelijke kennis van zaken of de moeite van objectieve journalistieke informatievoorziening. Immers, het gaat hier om een totaal ander type reactor dan die van Tsjernobyl, aldus het artikel. Het gaat om twee aangepaste kLT-405-reactoren die ook in ijsbrekers hun diensten ruimschoots hebben bewezen. Beproefde installaties dus. in het artikel in Kernvisie wordt dit bericht alsmede de informatie over deze kerncentrale wel objectief toegelicht.
Dat soort ongefundeerde stemmingmakerij daarentegen, zo niet demonisering, is het abjecte anti Verlichte beleid van organisaties zoals Greenpeace die in de suggestieve berichtgeving de hand heeft gehad zoals het artikel in Kernvisie aangeeft. Dit is overigens schering en inslag in het hedendaagse politiek correcte debat over het niet bestaande klimaat- en energieprobleem. Wat Greenpeace eigenlijk stelt is dat ‘een busongeluk in 1987 het bewijs is dat er in 2018 geen nieuwe treinen mogen rijden’, aldus het artikel in Kernvisie. Mee eens.
Dezelfde hypocrisie geldt voor het negeren van de chemische ramp van Bhopal die, i.t.t. de 3 nuclaire incidenten, vele duizenden doden en een veelvoud aan gewonden eiste. Alle chemische fabrieken dan maar sluiten? GP is selectief stil. Vanzelfsprekend, omdat het niet in de ideologische strategie past: wie de energie beheerst, beheerst de natie.
Wij kunnen dan ook stellen dat het klimaat- en energiedebat om niets anders dan postmoderne onwetenschappelijke onzin draait teneinde ideologisch macht en een verdienmodel veilig te stellen. Analoog kun je stellen dat het collectieve klimaatgeloof zich op hetzelfde niveau bevindt als het geloof in heksen van vóór de Verlichting i.c. postmodern. Een intellectuele blamage voor de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming), het IPCC en al die andere gefaalde doempredikers!
Gegeven het gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis bij onze bewindslieden wekt dit geen verbazing, al blijft het steeds weer verontrustend dat bewindslieden als Nijpels, Rutte, Wiebes c.s. er blijk van geven geen idee te hebben waar ze het over hebben. Zij voegen zich kritiekloos en uit onkunde bij het Orwelliaanse systeem dat klimaatbeleid heet, maar dat de burger steeds verder onderdrukt, keuzemogelijkheden ontneemt en op exorbitante kosten jaagt zonder enig effect.
Hoe policor moreel arrogant moet je bovendien zijn om welvaart te onthouden aan de ontwikkelingslanden door de bouw van elektriciteitscentrales (kern en gas) te blokkeren? Jaarlijks overlijden 4 miljoen mensen door het geen toegang krijgen tot betaalbare stroom. Naar mijn mening zou dat eerste faciliteren punt nummer één moeten zijn op de prioriteitenlijst van ontwikkelingshulp, zoals dit ook geldt voor genetisch aangepaste gewassen. Ik bespeur hier niets van. Naar mijn mening een aan misdadigheid grenzende nalatigheid.
Organisaties als Greenpeace en Milieudefensie grijpen evenwel terug naar hun ideologisch fossiele tijdperk van vóór de val van de Muur. Zij begrijpen niets van onze maatschappij, de uitdagingen, of wat hier voor moet doorgaan, de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen en lijken ieder verantwoordelijkheidsgevoel voor onze kleinkinderen te negeren, ingekapseld als zij zijn in hun bekrompen conservatieve ideologie die niet meer van deze tijd is. Hun irrationele commentaren op de drijvende kerncentrale illustreren dit.
Het Kernvisie-artikel besluit dan ook met de wijze woorden: ik vrees dat het pure gemakzucht is om zich te voegen naar het anti nucleaire sentiment. Een journalistiek advies dat ook de NPO zich ter harte zou moeten nemen, alsmede AD en Trouw.
Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.