Column Chris Aalberts: Klimaat

Datum:
 • donderdag 12 juli 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Het heeft allemaal veel weg van een goedbedachte pr-show.
  Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat deze week wederom het klimaat is gered.We hadden al het akkoord van Parijs, sinds vorige week hebben we een klimaatwet en deze week was er dan ons eigen klimaatakkoord. Als alle maatregelen even snel worden ingevoerd als de snelheid waarmee er de laatste weken klimaatcompromissen worden gesloten, dan komt het wel goed.
  Het heeft allemaal veel weg van een goedbedachte pr-show. Waarom presenteerde men het klimaatakkoord in de eerste week dat de Tweede Kamer met reces is?
  Het akkoord is eigenlijk niet af, dus met de inhoud had het niets te maken. Het is wel heel toevallig dat de Eerste Kamer deze week nog wel vergaderde.
  Daar schafte men ongeveer gelijktijdig met de presentatie van het klimaatakkoord het raadgevend referendum af. Ook stemde de Eerste Kamer voor allerlei gemeentelijke herindelingen.
  Media-aandacht voor de redding van het klimaat is beter voor de populariteit van het kabinet dan afgeschafte referenda en impopulaire gemeentefusies. Zolang we niet praten over wie de redding van het klimaat gaat betalen, natuurlijk.
  Bij partijen als de PVV vindt men dat met de afschaffing van het referendum de democratie is afgeschaft. Onzin: er zijn nog steeds verkiezingen, er blijven lokale referenda en D66 zal de komende jaren nog talloze malen aan de afschaffing worden herinnerd. Er is momenteel een veel belangrijker democratisch probleem.
  Want hoeveel invloed heeft u eigenlijk op dat klimaatakkoord? Er waren ’klimaattafels’. Op de website van het ministerie lezen we wie daar zaten: een lange lijst van organisaties als de Gasunie, FNV, Nuon, Greenpeace, NS, VNO-NCW en Shell. Burgers waren nergens te bekennen, terwijl de gemaakte afspraken straks wel de kern van het klimaatbeleid gaan vormen. Er is immers met de klimaattafels ’breed maatschappelijk draagvlak’ georganiseerd. Dat gooit de politiek niet zomaar meer weg.
  De Tweede Kamer staat in de praktijk buitenspel. Tegen de tijd dat de Kamer mag meepraten, zijn de maatregelen af en kan er nog maar nauwelijks iets gewijzigd worden. Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels geeft dat ook gewoon toe.
  Kamerleden mogen de voorstellen ’niet zien als supermarkt waar ze alleen de maatregelen uit halen die goed bevallen’.
  Ook Diederik Samsom vindt dat de Kamer niet zomaar onderdelen mag weggooien. Het zijn woorden van niet-gekozen adviseurs die op ondoorzichtige wijze over maatregelen beslissen waar vooral de belastingbetaler voor moet opdraaien.
  Deze maatregelen werken decennialang door, maar die klimaattafels zijn ondemocratisch: het is een raadsel waarom kwesties als windmolens, biobrandstoffen en duurzame woningen niet gewoon door de Tweede Kamer kunnen worden besproken.
  Die klimaattafels zijn nog ineffectief ook: als je burgers bij het klimaatdebat negeert maar ze wel laat betalen, stemmen ze vroeg of laat op partijen die alle klimaatafspraken alsnog in de prullenbak gooien.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten