Zeven Helderse partijen bereiken coalitieakkoord

Datum:
 • vrijdag 22 juni 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Helder - De zeven wethouders die Den Helder de komende vier jaar gaan besturen zijn samen goed voor 5,7 voltijdbanen.
   Delano Weltevreden 21-6-2018
  Dat melden de formateurs Hans Huibers en Kees Boelema Robertus. Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, CU, Seniorenpartij en Stadspartij hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking in deze bestuursperiode.
  De details daarvan zijn nog niet bekendgemaakt. Als de achterbannen van de partijen hun zegen geven aan de samenwerking, worden de nieuwe wethouders op 9 juli ter benoeming aan de gemeenteraad voorgedragen.

  Portefeuilles

  De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:
  Michiel Wouters, Beter voor Den Helder
  Stedelijke vernieuwing, Stadshart, Detailhandel, Grondexploitatie, Vastgoed, Bestuur en organisatie, Huisvesting, HVC.
  Heleen Keur, CDA
  Ruimtelijke Ordening, Wonen, Regionale samenwerking, Cultuur en erfgoed, Willemsoord/Stelling, Verkeer en vervoer, Toerisme, recreatie en citymarketing, Landbouw.
  Kees Visser, VVD
  Haven, Luchthaven, Civiel-militaire samenwerking, Energietransitie Noordzee, Visserij, Evenementen, Financiën.
  Peter de Vrij, PvdA
  Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Beheer openbare ruimte, Sport, Minimabeleid
  Remco Duijnker, Seniorenpartij
  Dierenwelzijn, Communicatie, Dienstverlening en informatiebeveiliging, Milieu en duurzaamheid, Vergunningverlening en handhaving (voor zover het niet de wettelijke taken betreft), Bestuurlijke vernieuwing
  Tjitske Biersteker, ChristenUnie
  WMO, Wijkgericht werken, Gebiedsgerichte aanpak, Volksgezondheid, Integratie
  Pieter Kos, Stadspartij
  Werkgelegenheid, Inkomen, Participatie, Onderwijs, Economische mobiliteit, Arbeidsmarkt

  Noordhollands Dagblad


  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  ZEVEN wethouders ? En dat voor een kleine plaats als Den Helder. Als dat maar goed gaat. Vraag me of of de Raad nog iets te vertellen heeft. Door die versnippering van wethoudersbaantjes zou dat wel eens héél snel waarheid kunnen zijn ! Een positieve kant voor die lieden: ze hebben weer (extra) inkomen voor een aantal jaren. En .... Meskers van HK zal het druk krijgen in het overleg met veel van die lieden.

  Dekker zei

  Sam Kooy, natuurlijk gaat dat niet goed met zeven wethouders.
  De egootjes binnen de 7 partijen gaan eerdaags opspelen en dan vechten ze elkaar de tent uit.

  De autochtone vluchteling. zei

  Oh wat dolletjes en wat leuk nu iedereen zijn zin krijgt. Alles komt eindelijk voor elkaar in Den Helder en wat zal de bevolking blij zijn.

  Een reactie posten