Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Datum:
 • maandag 25 juni 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON – Bedragen herzien of aangepast aan de prijsontwikkeling.
  25-6-2018

  Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
  Het minimumloon stijgt van € 1.578,00 naar € 1.594,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 herzien. Ook wordt de Kinderbijslag (AKW) per 1 juli 2018 aangepast aan de prijsontwikkeling.
  Per 1 juli 2018 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:
  • Gehuwden/samenwonenden per maand € 1.352,48, vakantie-uitkering € 71,18 Totaal € 1.423,66
  • Alleenstaanden en alleenstaande ouders per maand € 946,73, vakantie-uitkering € 49,83, Totaal € 996,56
  De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):
  • Gehuwden/samenwonenden per maand € 1.456,52, vakantie-uitkering € 76,66, Totaal € 1.533,18
  • Alleenstaanden en alleenstaande ouders per maand € 1.065,36, vakantie-uitkering € 56,07, Totaal € 1.121,43
  Het complete overzicht kunt u hier dowloaden :   0 reacties :

  Een reactie posten