Klimaatakkoord handhaaft 1,5 miljard oversubsidiëring energiebedrijven en licht Wiebes niet in

Datum:
 • maandag 25 juni 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • Steun aan grootkapitaal ten koste van de burger en het MKB
  25-6-2018

  Persbericht

  Kees Vendrik, voorzitter van de overlegtafel elektriciteit van het Klimaatakkoord, beschikt sinds enkele weken over informatie waaruit blijkt dat de energiebedrijven 1,5 miljard euro teveel aan subsidie ontvangen. Vendrik ontving hierover een uitgebreide toelichting van Kees Pieters van NederWind in een gesprek op 19 juni jl. Vendrik gaf aan deze informatie niet te zullen doorspelen aan minister Wiebes en ook beleidsmatig niets met de informatie te zullen doen.   
  “Nu het interne communicatiekanaal vanuit het Klimaatakkoord naar minister Wiebes, nota bene binnen hetzelfde ministerie, in dit dossier op slot zit, zal ik de Tweede Kamer hierover inlichten om de informatie alsnog bij minister Wiebes te krijgen”, zegt Pieters.
  “Wij van WC-eend adviseren WC-eend”
  Volgens Vendrik neemt het Klimaatakkoord de nog openstaande plannen van het Energieakkoord uit 2013  over, omdat geen van de deelnemers aan de overlegtafels hierin wijzigingen wil aanbrengen. “Dat is ook niet te verwachten. De energiebedrijven, die aan de overlegtafel zijn oververtegenwoordigd, en die 1,5 miljard euro teveel aan subsidie ontvangen, adviseren deze oversubsidie te handhaven. Kortom, wij van WC-eend adviseren WC-eend”, aldus Pieters. De oversubsidiëring is te vermijden, maar vergt een aanpassing aan het Energieakkoord van 2013. Om die reden neemt het Klimaatakkoord geen actie.  
  Steun aan grootkapitaal ten koste van de burger en het MKB
  De energiebelasting wordt voornamelijk geheven bij de burger en daarnaast bij het MKB. Dit, in combinatie met de oversubsidiëring, zorgt ervoor dat met de bouw van windmolens op land een transfer plaatsvindt van 1,5 miljard euro van de burger en het MKB naar het grootkapitaal.
  Onderzoek
  De oversubsidiëring vindt plaats via projecten voor windmolens op land. NederWind onderzocht de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over alle windmolenprojecten, die nog niet zijn gerealiseerd en waarvoor in de meeste gevallen ook nog geen vergunning is gegeven, maar waarvoor al wel een subsidiebedrag is afgesproken in 2015, 2016 of 2017. Uit deze cijfers blijkt een oversubsidie van 1,5 miljard euro.
  Extra CO2 reductie
  Het probleem van de oversubsidiëring kan worden opgelost door de plannen voor windmolens te verhuizen van land naar zee. Daar is, ook met de nieuwste plannen, nog voldoende ruimte. Bovendien levert een dergelijke verhuizing 3, 1 Megaton extra CO2 reductie op zonder meerkosten.

  NEDER Wind
  T    06 - 5243 2728

  Namens:

  Pottendijk Windmolenvrij, Drenthe
  Stichting BOEC, Coevorden, Drenthe 
  Stichting Gigawiek, Houten, Utrecht 
  Stichting JAS, Hollands Kroon, Noord-Holland 
  Stichting Kleare Kimen, Oosternijkerk / Dongeradeel, Fryslân 
  Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 
  Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Drenthe 
  Stichting Tegenwind N33, Veendam, Groningen 
  Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon, Noord-Holland 
  Stichting WindNEE, Aa en Hunze, Drenthe  
  Stichting Wind van Voren, Barendrecht, Zuid-Holland 
  Stichting Windmolens N57 nee, Brielle / Hellevoetsluis / West-Voorne, Zuid-Holland 
  Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen 
  Bewonersgroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop, omgeving en stad Utrecht   
  Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden, Drenthe 
  Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Drenthe 
  Vereniging Vrij Polderland, Soest, Utrecht 
  3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 
  Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant 
  Actiegroep Westenwind Tegenwind N34, Drenthe
  Bewonersgroep Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Groningen 
  Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland 
  Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant, Noord-Brabant 
  Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo, Oegstgeest / Teylingen, Zuid-Holland 
  Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen, Gelderland 
  Zon voor Wind, Emmen, Drenthe
  Zuidelijke dorpen van Delfzijl, Groningen   0 reacties :

  Een reactie posten