Welk type burgemeester vindt u passen bij Hollands Kroon?

Datum:
 • vrijdag 11 mei 2018
 • in
 • Categorie: ,

 • Denk met ons mee over de profielschets.

  09-05-2018 Gemeente Hollands Kroon

  De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.
  Om die te vinden wordt een profielschets opgesteld. Wij willen graag van u weten wat voor type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. Een ervaren persoon? Iemand uit de gemeente? Of vindt u het belangrijk dat hij of zij sociaal, een koersbepaler, netwerker, intern of juist extern gericht of initiatiefnemer is? Als voorbeeld hebben we de profielschets van 2012 bijgevoegd. Ook de algemene tekst over de gemeente is bijgevoegd.
  Op https://argu.co/hollandskroon kunt u tot en met 18 mei als inwoner al uw ideeën en argumenten aandragen. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Die wordt besproken op woensdag 19 juni tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

  Bewonersavond op 15 mei

  Om inwoners de gelegenheid te geven ook op een andere manier input te geven op de profielschets, organiseren we op 15 mei een inwonersavond. Hier kunt u met raadsleden in gesprek over welk type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. De avond vindt plaats in de raadzaal in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna en duurt van 19.00 – 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@hollandskroon.nl.

  Argu

  Argu is een online discussieplatform voor ieder die mee wil denken over het oplossen van problemen. Argu maakt discussies overzichtelijk door argumenten centraal te stellen. Meer uitleg kunt u vinden op de website van Argu.

  De huidige burgemeester van Hollands Kroon

  De ambtstermijn van burgemeester J.R.A Nawijn loopt af op 1 september 2018. Op dat moment is hij zes jaar burgemeester van Hollands Kroon geweest. De heer Nawijn heeft eind 2017 aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

  Proces tot aan de benoeming

  Het benoemen van een nieuwe burgemeester neemt de nodige tijd in beslag. Hieronder vindt u het proces. Als een bijeenkomst openbaar is, staat dat erachter. Staat dat er niet, dan kunt u ervan uitgaan dat de bijeenkomsten besloten zijn. Uiteraard houden wij u de komende tijd op de hoogte van de voortgang in het proces.

  Procesbeschrijving

  WanneerWat
  8 meiGesprek Commissaris van de Koning met fractievoorzitters over proces
  9 meiInput inwoners op profiel via Argu (openbaar)
  15 meiInwonersavond om input te geven op profiel burgemeester (openbaar)
  18 meiSluiting peiling Argu
  22 meiBespreken concept profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
  5 juniLaatste bespreking profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
  6 juniToesturen concept profiel naar Commissaris van de Koning
  19 juniProfielvergadering met Commissaris van de Koning (openbaar)
  22 juniProvincie stelt vacature open (openbaar)
  13 juliSluiting vacature
  Augustus tot en met novemberProvincie en vertrouwenscommissie nement de actie die nodig zijn tot het voordragen van kandidaten
  Medio december naar verwachtingIn een besloten raadsvergadering adviseert de vertrouwenscommissie de gemeenteraad over de kandidaatkeuze. De gemeenteraad stemt hierover schriftelijk in beslotenheid. Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waarin de keuze voor de kandidaat bekendgemaakt wordt.
  Medio februari 2019 naar verwachtingBeëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning (openbaar)

  2 reacties :

  Theo Moras. zei

  Velen zo niet de meesten zullen zich nog heel goed de benoeming van deze burgemeester Nawijn kunnen herinneren. Daar is toen door velen zonder succes overigens hevig tegen geprotesteerd. Een raadslid stak zelfs zijn handen voor hem in ’t vuur. Dit raadslid en fractievoorzitter van de Christen Unie zit nog steeds in de gemeenteraad van Hollands Kroon en schreeuwt nu hoog van de toren dat het anders moet. Het eigenzinnige optreden van het college en nagenoeg alle raadsleden ligt de inwoners nog vers in het geheugen dus het vertrouwen in een omslag en een andere koers is bij de meesten nog steeds heel-ver-te-zoeken.

  Mr. X zei

  Heeft geen zin; als een burgemeester, van welke snit dan ook, niet past in de stiekeme en achterbakse belangenkongsi van CDA, VVD en Senioren, dan kan hij gaan.

  Een reactie posten