Keek op de Week (wk 20) met profielschets en ........

Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon van week 20 van 2018 (13-20 mei).1. Breedband 

De bevrijding van de ketenen der onwetendheid in de geïsoleerd liggende en achterlijke buitengebieden in Hollands Kroon is nabij. Terwijl nieuwe en goedkope technologieën inzake computercommunicatie w.o. internet over elkaar heen buitelen zet Hollands Kroon door met een inmiddels verouderd en daardoor relatief duur breedbandsysteem in veraf gelegen buitengebieden.

A propos, hoe moeten die arme mensen in Noord-Zweden etc. überhaupt overleven omdat daar geen breedband is omdat willekeurige aansluitingen minstens 5 km uit elkaar liggen? Maar goed, er moet weer eens geld verbrand worden en aan een EU beleid elk jaar € 80.000.000.000 bij te drukken kunnen wij ons prima warmen.

Zo ook de Coöperatie Breedband HK welke onder leiding van de directeuren en ex-VVD raadsleden Op de Weegh en de Lange daarvan een graantje meepikt. Had een aantal jaren geleden de provincie een belastingsubsidiebedrag van €250.000 beschikbaar gesteld voor aanloopkosten en werd tijdens een raadsvergadering van Hollands Kroon het luttele bedragje van €5.000.000 beschikbaar gesteld en gereserveerd na een bezielend betoog van toenmalig VVD raadslid Op de Weegh, inmiddels blijken de voorlopig totaal begrote kosten op €14.500.000 uit te komen. Stichting JAS gaat daarentegen op grond van ervaringscijfers uit van minimaal een aanlegkostenpost van +25% zodat wij uitkomen op minimaal €18.125.000.

JAS: Neem bij deze +25% maar eens de kostenoverschrijdingen in gedachten van gemeentehuizen en overige projecten die de laatste jaren in Hollands Kroon uitgevoerd werden. En, zoals het een coöperatie betaamt, zullen ook de meerkosten op de leden verhaald gaan worden.

Inmiddels heeft op de Weegh ruim de helft van het aantal benodigde slachtoffer/deelnemers binnen geharkt zodat dezen, ruim voordat het minimaal benodigde aantal 1860 bereikt is, de gevolgen van de kleine lettertjes in het contracten/abonnementsvoorwaarden op de voorhand aan den lijve zullen ondervinden.

Om twijfelaars over de streep te trekken heeft Op de Weegh een loterij bedacht: Onder de inschrijvers wordt op 19 en 20 mei 3 maal een korting van €180 verleend op het jaartarief voor de buitengebiedtoeslag. Nu is alles buitengebied dus betekent deze oh zo royale korting, uitgaande van 1860 abonnees, 1868 * 180 = €334800 totaal opbrengst buitengebied toeslag wat een derving voor Op de Weegh betekent van ruwweg 1,5 promille op deze toeslag – en dat is te doen.


 2. De verdwenen kijkdoos uit het speelgoed van Meskers 

Onbekenden hebben de kijkdoos van Meskers, de verrekijker op het Waddenbelevingspunt te Den Oever, verwijderd om er waarschijnlijk een andere bestemming aan te geven. Jammer, poogt nu een keer een VVD politicus, geheel tegen de materialistische en oppervlakkige gewoontes van die partij in, het volk en niet te vergeten de van heinde en verre aanstormende drommen toeristen van de ongereptheid en melancholie van het laatste restje natuur in dit land te laten meebeleven, en de goede bedoeling wordt de grond ingeboord. En dat nu lijkt het JAS te zijn: een goede bedoeling! Er is een spreuk die luidt: de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Oftewel, goede bedoelingen keren zich tegen je. Waarom zou deze goede bedoeling zich tegen Meskers gekeerd hebben kunnen? Wel, als men al de artikelen over de acties van Meskers over de afgelopen 4 jaar leest en in het bijzonder zijn optreden op Wieringen en vooral het klapstuk zijn ‘vrijwillig’ vervroegd aftreden om de wethoudersverantwoordelijkheid te ontspringen in december 2017, dan zou het verwijderen van zijn verrekijkertje theoretisch te maken kunnen hebben met een uiting van ergernis over ‘s mans optreden.

Evengoed geen nood lezen wij in het plaatselijk leugenblaadje; er is onmiddellijk besloten dat er ter vervanging maar liefst twee stuks terug komen. Er wordt niet gerept over een aanleiding, oorzaak of onderzoek naar de verwijdering van de verrekijker, nee die vervanging is zo snel geregeld dat het lijkt alsof de volgende dag al nieuwe besteld zijn. Lijkt op het systeem dat bij graffiti op muren in grote steden ook toegepast wordt – snel schoonmaken dan doen ze het niet weer – maar of dat bij verrekijkers ook zo werkt? Komt er nu een wachtsman bij te staan en wat kost dat?

Gelukkig draait Hollands Kroon niet voor de kosten op, zo’n ding kost al gauw €10.000 , maar het benodigde geld komt nu uit het Waddenfonds. U weet wel, die volledig gesubsidieerde schelpenverzamelaars en baantjesclub van bekommerde Waddenzee-milieuvrinden die, gefinancierd uit aardgasbaten, zwemmend in het geld (uiteindelijk Uw geld) voor St. Nicolaas mag spelen zolang de aardgasvoorraad strekt.


3. Het goedwillende driemanschap

De heren Ravenstein, Tjeerd van Weering en Wim Hermans vormen een driemanschap onder de naam Onafhankelijk Betrokken Burgers. Het was dit driemanschap dat als enige op kwam draven om een krijtje ter hand te nemen om een profielschets van de nieuwe burgemeester op het bord te kalken tijdens de daarvoor gehouden inloopavond op 15 mei.

Een profielschets, wat is dat? De burger mag inderdaad een schetsje maken van een op grond daarvan door anderen te selecteren burgemeester. Die anderen zijn de gemeenteraad met de stevige inbreng van de Commissaris van de Koning. Want stel je toch eens voor dat een raad met bevolking (in het openbaar) zelfstandig een burgemeester zou kiezen; daar zijn ze te dom voor en dom wel in de zin dat de bevolking niets weet en mag weten van de plannetjes en verborgen agenda’s die achter de keuze bepaling van een burgemeester liggen.

Voor Hollands Kroon is dat nog eens duidelijk gebleken toen de keuze op Nawijn viel, welke keuze achteraf niet eens eenstemmig bleek te zijn . De heer Ravenstein van Lada had tegengestemd en dat mag niet in dit patriarchaal geleide kleuterlandje. Remkes, CvdK en VVD-opperhoofd van Noord- Holland kwam dat niet uit en openbaarde naar de media toe dat de uitslag eenstemmig voor Nawijn was.

Het vervolg kent U; in dit nep-democratische land werd Ravenstein geslachtofferd, met processen bedreigd en uiteindelijk verliet hij de raad.
Stichting JAS vergeet nooit het wijsvingertje van Nawijn een aantal jaren geleden toen Ravenstein iets naar voren bracht in de raad wat Nawijn niet aanstond en Nawijn tegen Ravenstein zei: Pas op hoor!

Dit tekent de precieze verhoudingen in het bestuur alhier; het kan niet anders dan dat Nawijn met een opdracht van boven in Hollands Kroon te werk gesteld is. En natuurlijk is een figuur als Nawijn de juiste persoon geweest voor Den Haag en hielenlikker Remkes. Op Nawijn is wel wat op te merken (geweest) en zijn daden in het verleden waren een mooie stok achter de deur om te waarborgen dat hij zijn opdracht keurig uitvoerde.

U mag als zoethoudertje een profielschets maken en verder storen wij ons niet aan U met de volledige medewerking en begrip van VVD, CDA, PvdA en een stuk of wat van die andere loze partijtjes.
A propos: Alleen De 3 bovengenoemde heren van OBB kwamen op de profielschetsavond af.

Het vertrouwen in profielschets toneelstuk onder de bevolking moge blijken uit het feit dat van de 37.000 kiesgerechtigden alleen bovenstaande 3 heren kwamen.

Redactie JAS


5 reacties :

Theo Moras zei

Zoals eerder aangegeven de inwoners uit deze gemeente zijn de aanstelling van deze burgemeester nog lang niet vergeten en laten zich niet weer ringeloren door politici die zoiets nagenoeg alleen voor de bühne organiseren. Een ezel stoot zich immers geen twee keer aan dezelfde steen!

Sam Kooy zei

Is dat wel zo Moras ? Zijn ze dát niet vergeten ? Een burry wordt immers ( nog steeds) door de inwoners gekozen maar feitelijk benoemd door de Comm. vd Koning. Vriendjes toch ?

Sam Kooy zei

Moet zijn: (nog steeds) "NIET".

Sam Kooy zei

Stuk 2 ("de kijkdoos van Meskers): Ik meen zeker te weten dat het Waddenfonds zo ongeveer geheel wordt gesubsidieerd door de 3 Waddenprovincies. Dus: uit mijn en uw portemonnaie !! Nee, niet met een centenbus langs de deur. Gewoon ordinair belastinggeld. Kan Meskers geen moer schelen. Het gehele bestuur bestaat uit een negental afgevaardigden van de Staten waarvan ik moet zeggen dat Ester Rommel verreweg het meest 'aansprekent' is. Dezen - incl. Ester - worden op de z.g. 'meskerswijze' bewerkt voor 2 stuks zodat je van NO tot ZW naar een verdwaalde zeehond tegen de Wieringer kust kan gaan zoeken tot je een ons weegt. Niet dus bedoeld voor die aardige man en vrouw met een rollator en eentje met zo'n electrokarretje, want die zijn, vóórdat ze de loopbrug hebben bereikt, al in de z.g. Waddenhaven verdwenen. Gewoon: verzopen. En Kerstens maar ontkennen. Ja, vriendje van Meskers hè. Óók al weer. Overtuig u !!

Anoniem zei

De 10% rijksten bezit 68% van alle vermogens. Alleen in de VS is de vermogensongelijkheid groter. De crisis is voorbij, horen we elke dag.
Die van de (economisch en maatschappelijk) ongezonde verdeling is ernstiger dan ooit. Bron: Financieele Dagblad. Met dank aan de VVD die de hoofdrolspeler is in deze ontwikkeling, de VVD cultuur, is een gevaar voor het overgrote deel van het Nederlandse volk. In Hollands Kroon worden we daar op grote schaal mee geconfronteerd.

Een reactie posten