Nederland stemt voor inperking neonicotinoïden

Datum:
 • woensdag 25 april 2018
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Nederland wil het gebruik van neonicotinoïden in gewasbeschermingsmiddelen inperken
                                   

  Erin Veenink / Fenneke Wiepkema        24-4-2018                         

  Dat zegt minister Carola Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Komende vrijdag zal Nederland dan ook instemmen met het voorstel van de Europese Commissie voor inperking.

                      

                                                                                                                                      Hiermee volgt de minister het wetenschappelijke advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA) en van het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Op vrijdag 27 april stemmen de Europese lidstaten in Brussel over het voorstel.

  Alleen nog in kassen toestaan

  In het voorstel draait het om inperking van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten mogen alleen nog worden gebruikt in kassen. Voor zaadbehandelingstoepassingen geldt ook dat het behandelde zaad alleen nog binnen kassen mag worden uitgeplant.
  Volgens het ministerie van LNV is Schouten zich ervan bewust dat het mogelijk impact kan hebben op de agrarische ondernemers in Nederland. Daarom zal ze in gesprek gaan met de sector om alternatieven te bespreken.

  'Verbod leidt tot toename gebruik insecticiden'

  Als Nederland inzet op een verbod in de open teelten is het klaar met de bietenteelt, verzucht voorzitter Jaap van Wenum van de LTO vakgroep Akkerbouw. ‘Dan wordt het nóg lastiger om het gebruik van neonicotinoïden in de EU overeind te houden.’ Een verbod op het gebruik van deze middelen leidt direct tot een toename van het gebruik van insecticiden die volvelds worden gespoten. ‘Dat is dan nog de enige manier om bladluizen te bestrijden.’ Hij verwacht dat dit in veel jaren nodig zal zijn. ‘Het middelengebruik zal zeker toenemen, en dat is niet in het voordeel van het milieu.’
  Van Wenum roept de overheid op om de akkerbouw te helpen bij het vinden van alternatieven. 'Met name in de teelt van pootaardappelen en bieten gaat het knellen.'
  Dat beeld bevestigt voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). ‘Dit besluit is vanuit emotie gevoed’, zegt hij. ‘Het is heel jammer dat we deze middelen straks misschien niet meer mogen gebruiken in gewassen die niet door bijen worden bezocht.’ Ook hij vreest dat de alternatieven veel slechter zijn voor het milieu.

  Impactanalyse

  ‘Dit is geen goed nieuws’, zegt Maritza van Assen namens Nefyto, brancheorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten. Op basis van de impactanalyse van de NVWA en het aanbod van alternatieven had zij een ander standpunt van LNV verwacht. ‘Uit die analyse blijkt dat de neonicotinoïden voor bijvoorbeeld de bieten het beste middel zijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat Schouten dit niet meeneemt in haar besluit.’ Hoe nu verder? ‘Dat is de grote vraag. Het is nu eerst afwachten hoe de stemming in de EU uitpakt en wat de invloed van het Nederlandse standpunt zal zijn.’

  Akkerwijzer 24

  0 reacties :

  Een reactie posten