Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 22 februari

Datum:
 • woensdag 14 februari 2018
 • in
 • Categorie: ,


 • Hollands Kroon - Raadsvergadering 22 februari aanvang 20.00 uur in de raadszaal van de Ontmoeting.  Agendapunten

  1

  Opening

  2

  Mededelingen voorzitter

  3

  Vaststellen agenda

  4

  Inspreken burgers

  5

  Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen

  6

  Keuze lokale omroep gemeente Hollands Kroon

  7

  Incidentele bijdrage bibliotheekwerk

  8

  Evaluatie welstandsnota gemeente Hollands Kroon

  9

  Motorcrosslocatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg Middenmeer

  10

  Plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018 – 2020  11

  Partnerschap Incluzio

  12

  Bestemmingsplan ’t Veld Noord 2017

  13

  Vaststellen agenda

  14

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  15

  Vaststellen lijst ingekomen stukken

  16

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2018

  17

  Normenkader rechtmatigheid 2017 en Controleprotocol 2017

  18

  Eerste begrotingswijziging 2018 RUD NHN en kaderbrief 2019 RUD NHN

  19

  Nota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2018

  20

  Verordening Havengeld

  21

  Sluiting  0 reacties :

  Een reactie posten