Keek op de Week (52) met het handelen van ambtenaren?, functioneren raad en ......

Datum:
 • maandag 1 januari 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 52 van 2017 (24-31 dec.).
  1. Nogmaals de AED’s ; zie ook dieptepunten HK week 51 punt 1 

  Volgens de heer Eichhorn (GL) zouden de kosten voor de AED’s elders gedeclareerd kunnen worden; het zou door de ziekenfondsen opgebracht worden, mits aangevraagd natuurlijk!

  JAS: Hoe heeft het zover kunnen komen dat de verantwoordelijke wethouder een bedrag van €125.000 op heeft kunnen voeren terwijl dat bedrag nog eens veel te hoog was, begroot was door een aparte plaatselijke AED-stichting waarvan de voorzitter hiervan tevens installateur/ leverancier is van die te plaatsen AED’s?
  Zou het zo kunnen zijn dat de ziekenfondsen zelf vaste leveranciers/installateur hebben die sowieso veel goedkoper zijn dan zo’n plaatselijke beunhaas? Bovendien, wie draagt nu een eventuele juridische verantwoordelijkheid voor het disfunctioneren van een AED in geval van nood? Zou een ziekenfonds dat niet veel beter juridisch ingedekt hebben door voorwaarden te stellen bij de aanvrager (gemeente)?

  Het lijkt er aardig op dat de zelfsturende teams inderdaad zelf sturen maar geen mens, ook de wethouder in dit zoveelste schrijnende geval weet hoe en waarnaar. Bovendien, zou de verantwoordelijke wethouder nu ook maar niet beter op kunnen stappen?
  Heeft alleen Groen Links zich verdiept in dit onderwerp? Geen partij die buiten Groen Links er iets over gezegd heeft. Droevig!


  2. Toezicht politie op APV (Algemene plaatselijk Verordening) 

  De politie blijkt tot voor kort niet aangewezen geweest te zijn als officieel toezichthouder op de APV; dit is inmiddels door B&W gecorrigeerd.

  JAS: Nou mooi toch denk je dan, maar er rijzen toch wel wat vragen:

  2.1. Hoe is het mogelijk dat de politie geen toezichthouder was terwijl dit kennelijk voorheen wel het geval was?
  2.2. Wat is de rol van Nawijn hierin geweest? Hij zit toch in de driehoekse gezags breiclub Officier van Justitie – Hoofd politie – Burgemeester, waarin het algemene politiebeleid etc. opgesteld, nageleefd en onderhouden wordt?
  2.3. Hoe lang duurt deze situatie nu en heeft/had de politie voor Den Helder en Hollands Kroon verschillende bevoegdheden?
  2.4. Zijn er consequenties voor gedane zaken in de afgelopen jaren?

  JAS: Het lijkt er dus op dat bij invoering van de nieuwe APV het politioneel toezicht gewoon afgeschaft is terwijl B&W nu een correctie, om wat voor reden dan ook doorvoeren. Vanwaar die plotselinge ommezwaai?


  3. Inspreken van burgers in raadsvergaderingen

  Boerenpartij gemeenteraadslid Vriend stelt vragen over inspreken; de regels hiervoor worden niet opgevolgd. Het CDA-Boerenpartij gemeenteraadslid stelt:
  'Het inspreken gaat vooral over het gedrag van bestuurders of ambtenaren. Ons reglement verbiedt dat. Ik wil graag dat de voorzitter of griffier nog eens goed nadenkt over het inspreken over dit soort onderwerpen. Want ons reglement van orde is daar heel duidelijk over. Als er een klacht kan worden ingediend over bestuurders of ambtenaren, kan er niet ingesproken worden'.

  JAS: Zo kennen wij het CDA weer, een typische bestuurdersclub en de burger moet zijn bek houden. Knulletje Vriend vergeet voor het gemak dat in bijna alle gevallen, en zeker die bij Stichting JAS opgebracht worden, het nooit in eerste instantie gaat om de persoon maar om hoe bepaalde bestuurders en ambtenaren handelen. Helaas worden die handelingen door personen verricht en als die personen disfunctioneren in hun vakgebied en daar hardnekkig in blijven volharden, dan kan het niet anders dan dat namen en klachten over dat disfunctioneren geuit worden. En als de raad zoals thans geen inhoudelijk vragen stelt aan een inspreker zal het ongenoegen blijven voortwoekeren en andere wegen zoeken als Vriend zijn vooraf besproken plannetje doorzet. Kennelijk heeft de man weinig inzicht in oorzaak en gevolgwerking in het menselijk gedrag wegens zijn waarschijnlijk eenzijdige denkwijze.
  Meneer Vriend zou zich eens moeten afvragen hoe de huidige situatie in Hollands Kroon is ontstaan. Daar houdt de hele coalitie zijn mond over dicht. En dan 'een klacht indienen' ? Ga eens na hoe dat werkt in Hollands Kroon. JAS weet daar alles van.  Redactie JAS

  14 reacties :

  Anoniem zei

  Overal hebben dit soort wanbestuurders zoals vriend een vinger in de pap. Vriend maakt ook deel uit van een Bezwarencommissie. De argeloze burger maar denken dat een Bezwarencommissie een onafhankelijk orgaan is, nou vergeet het maar, zeker niet in Hollands Kroon.

  Anoniem zei

  Waarschijnlijker is dat de verantwoordelijk Wethouder het op een akkoordje gegooid heeft met de lokale voorzitter van de AED-stichting die dan ook nog eens de installateur/ leverancier is.
  "Wie appelen vaart die appelen eet" luidt een bekend spreekwoord, zeker in Hollands Kroon waar het bestuurlijk gezien een puinhoop is.

  Anoniem zei

  Ik wil graag de redactie van JAS en al zijn reaguurders een heel gelukkig, gezond, vrolijk maar vooral een eerlijk 2018 toewensen.

  Anoniem zei

  WANBESTUURDERS IN DE BEZWARENCOMMISSIE!!!!

  Reactie op voorgaande schrijver.
  Indien men de gemeente archieven raadpleegt kan vastgesteld worden dat het Dhr. Vriend zelf is geweest, die als hoofd van de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu in 2007 van de toenmalige gemeente Wieringermeer ,de door Hollands Kroon bestempelde burenruzie te Wieringerwerf ,een bouwvergunning met voorwaarden aan Dhr.Bleijerveld heeft verleent. Deze vergunning is niet openbaar gepubliceerd. Ook de eerste verleende vergunning uit 1970 is niet gepubliceerd, waardoor de reeks van vergunningen afgegeven voor een bouwwerk niet voldoen aan de wettelijke eisen. Kortom een illegaal gebouw. Ik kan mij helemaal voorstellen dat Dhr. Vriend het openbaar inspreken van Lombaard , eigenaar Planetenlaan, op alle mogelijke manieren probeert te verbieden om zijn gemaakte beslissing van 2007, die nu ophef veroorzaakt, niet te laten uitkomen. Daar Dhr. Vriend als enigste raadslid een opmerking plaatste over de spreekbeurt komt voor Dhr. Vriend blijkbaar het eigen belang eerder als het algemeen belang.
  Dhr.Vriend wist dus precies en veel eerder als Burgemeester Nawijn wat hier aan de hand was in de Planetenlaan, maar had beter wijselijk zijn mond kunnen houden. Hij was diegene die zijn handtekening plaatste onder een vergunning welke een nooddeur verplichting opleverde voor Dhr. Bleijerveld. Een nooddeur verplichting die de aanleiding moest geven om het perceel Planetenlaan 2 openbaar te verklaren of zo nodig te onteigenen. En als je dan ook nog in een bezwaarcommissie zit zoals bovenstaande schrijver zegt, dan kan ik bedenken dat Dhr. Vriend niet zit te wachten op het screenen van zijn integriteit. Het onderwerp waar de spreekbeurt van Lombaard over ging.
  Door nu openlijk bekend te maken problemen te hebben met een spreekbeurt over de manier waarop Hollands Kroon dit probleem op een onorthodoxe manier probeert op te lossen, wil Dhr. Vriend blijkbaar zulke spreekbeurten rigoureus verbieden, waardoor voor de gemeenteraad spreekbeurten alleen maar toelaatbaar zijn over huis,tuin en keuken gesprekjes. Ofwel zoals Dhr. Moras al schetste, alleen om zoete koekjes te bakken en voor de rest moet elke inwoner zijn mond houden, waardoor de gemeenteraad waarschijnlijk niet mag weten waar het college de inwoners van Hollands Kroon mee confronteert.
  Dus Lombaard had het in zijn spreekbeurt van 19 december uit ervaring wel degelijk bij het goede eind om alle ambtenaren en de gemeenteraad gelijktijdig te screenen en niet alleen de eed te laten afleggen. Of dat in deze gemeente nog een uitwerking heeft is nog te beraden. Noord Hollands Dagblad bestede in week 52 daar ook al uitgebreid aandacht aan dit probleem.
  Mogelijk kan iemand de commissaris van Noord Holland. Dhr. J.Remkes een de tip geven om van Hollands Kroon weer gezonde en eerlijke gemeente te maken.

  Anoniem zei

  Het zou mooi zijn als mensen Mike Silverberg op facebook gaan volgen. Zo leren zijn hun "rechten" kennen. Idem leer je hoe je ambtenaren, politici via het strafrecht ter verantwoording kunt roepen. In Hollands Kroon is kennis die simpelweg voor iedereen onmisbaar.......

  Anoniem zei

  Het oneerlijke baasje Vriend moet dus oordelen over een geschil wat burgers hebben in Heerhugowaard en Bergen in een geschil met die gemeentes. U zult begrijpen dat de burgers kansloos zijn en zo gaat het ook in HK waar weer vriendjes van Vriend moeten oordelen over klachten van de burgers in HK.
  Geweldig systeem wat zo corruptie in de hand werkt.

  Hij is dan ook nog

  Raadslid

  Partij

  CDA

  E-mail adres

  sjaakvriend@hollandskroon.nl

  Nevenfuncties Afdelingshoofd a.i., senior juridische zaken, programmamanager Omgevingswet gemeente Medemblik / bezoldigd
  Voorzitter algemene kamer bezwarencommissie gemeente Bergen / bezoldigd
  Lid algemene kamer bezwarencommissie gemeente Heerhugowaard / bezoldigd

  Anoniem zei

  Zo komt Vriend aan een vorstelijk salaris, betaald door de burgers die hij vervolgens een oor aan naait en ze bovendien nog de mond wil snoeren.
  Zo zie je maar dat VVD en CDA een pot nat is.

  Theo Moras. (Criticaster) zei

  Wat zo'n onschuldige lijkende opmerking van Dhr.Vriend wel niet te weeg kan brengen.
  Nu krijgt meneer Vriend van “JAS” ook nog eens een veeg onderuit de pan.
  Als ik dat had voorzien had ik dat als Criticaster toch beter eerst met Sjaak zelf kunnen bespreken hoe hier mee om te gaan.
  Uiteindelijk was het alleen maar de bedoeling dat alle problemen met zowel de familie Lombaard en hun buren als met de familie bedrijven van Tonneman en Stam snel opgelost zouden worden.
  Het is dus anders uitgepakt desalniettemin is het te hopen dat deze spijtige en langdurige kwesties eindelijk tot het verleden gaan behoren.
  Mocht dat evenwel toch op korte termijn gaan lukken is deze ietwat onschuldige en onvoorziene actie niet voor niets geweest.
  We gaan er nu toch maar vanuit dat het eind goed al goed zal zijn.
  En het deze keer geen Fake News zal zijn!

  Anoniem zei

  Opmerking van Criticaster Theo Moras is volledig terecht.
  Even een reactie op Theo Moras.
  Het blijkt terecht te zijn, net zoals er heel veel mensen en kiezers zijn die de opmerking van Moras op 24 december op JAS en andere media volledig kunnen delen en blijkbaar wel voor 200 % achter zijn mening staan. Dus Dhr. Moras heeft alles oprecht en duidelijk omschreven en hoeft zich totaal niet aangesproken of geïntimideerd te voelen en hem heel dapper vinden om op te komen voor zijn medemensen net zoals JAS en dat zonder politieke voorkeur. En om met Sjaak Vriend (CDA) of de meeste andere partijleden daar over te gaan praten heeft blijkbaar geen zin meer, want dat station is blijkbaar allang gepasseerd en hopen dat Theo en de slachtoffers hun droom in 2018 zien uitkomen. Maar dat er op korte termijn wat gebeuren moet, is wel zeker gezien de reacties in Hollands Kroon en absoluut geen Fake News is zoals mevr. Vlaming van CDA. suggereert.

  Anoniem zei

  Mevrouw Vlaming zit er uitsluitend om de "macht" te behouden. Mevrouw Vlaming wilde ook niets doen voor een voormalige raad van toezicht uit Hollands Kroon. De enige vraag die mevrouw stelde was; is Reginald Visser hierbij betrokken. Net zoals de voormalige burgemeester van Wieringen, Marjan van Kampen. Mensenlevens, en die van gezinnen kapot laten maken zolang het CDA maar op het pluche kan blijven zitten. Je hebt te maken met satanisten van het ergste soort, pure toneelspelers om de macht en om hun netwerk een goed leven te bieden, voor de rest heeft het CDA niets op met "mensen". Wanneer volgt er eens een groot onderzoek naar het grote aantal kanker gevallen in de Anna Paulowna polder? Word weleens tijd namelijk, een polder overspoeld met zwaar landbouwgif maar dat wordt doodgezwegen..... . Economie belangrijker dan mensenlevens in Hollands Kroon.

  Anoniem zei

  De opmerking van de heer Vriend was echt niet onschuldig.

  Anoniem zei

  CDA en Dhr.Vriend begeeft zich werkelijk op glad ijs.
  Op deze manier leren we deze partij werkelijk en oprecht kennen, waar we eerst een vermoeden over hadden wat nu bewaarheid word.
  Grove schending van mensenrechten die meneer Vriend voorstelt. Is dat de ware aard van het CDA, een totalitair regime in Hollands Kroon? Meneer Vriend is er zeker niet van op de hoogte dat de overheid volledig geprivatiseerd is. Eens kijken welke mogelijkheden er zijn om meneer Vriend in het strafrecht te vervolgen voor het schenden van zowel de universele rechten van de mens als de Europese rechten van de mens.
  U kunt het zelf lezen op https://mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Anoniem zei

  Natuurlijk komt er GEEN grootschalig onderzoek in de Anna Paulowna polder. Meer dan 3/4 leeft van deze giftige markt.
  Leliekeuringen, bloembollen, gifleveranciers, Alles heeft met deze tak te maken.
  Laatst sprak ik een boer die kanker had. Weet je wat hij zei:
  ik zou wel iemand anders weten die het had moeten krijgen!!!
  Dezelfde boer deed zijn hele leven lang al op een spuittrekker zitten zonder bescherming. Maar ik ben maar weggelopen want deze onzin wil ik niet horen.
  De gemeente Hollands Kroon is de giftigste provincie van Nederland.
  Zoals Noord Brabant de smerigste provincie is van Nederland.
  Wat een varkensstank!

  Anoniem zei

  Mevrouw Vlaming werkt ook in --de bollen--.
  En ja, ze zit in de gemeente Hollands kroon voor het CDA.

  Een reactie posten