Miljoenen nodig voor aanpak Wieringerwerf

Datum:
 • zondag 3 december 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Wieringerwerf - Voor de vernieuwing van Wieringerwerf heeft de gemeente Hollands Kroon 10,4 miljoen euro beschikbaar. Het totale plan kost 26 miljoen.


  Ed Dekker


  Miljoenen nodig voor aanpak Wieringerwerf

  Een mogelijke invulling van het gebied bij Lelypark (boven). Links Sternstraat, onder Prinses Marijkestraat en Verbindingsweg. Paars is nieuwe bebouwing.


  Het financiële gat is nog groot. Toch schat wethouder Theo Groot de kans op ’75 procent’ dat het project volledig wordt uitgevoerd.
  Idee voor de locatie Verbindingsweg (links) en Dorsmolen (boven).
  © Schets gemeente Hollands Kroon
  Idee voor de locatie Verbindingsweg (links) en Dorsmolen (boven).
  Investeerders van buiten hebben zich volgens hem nog niet aangediend. ,,Ze zijn van harte welkom.” In 2025 moet de herstructurering van het dorp zijn voltooid.
  Over zijn optimisme zegt Groot: ,,Misschien dat de raad later om extra geld wordt gevraagd. Een andere mogelijkheid is om onderdelen vooruit te schuiven.”

  Sport en Welzijn

  Veel geld moet komen van fondsen en andere subsidieverstrekkers. Vooral Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer probeert aan geld te komen. Deze stichting zet zich in voor een zwembad, sporthal, tennisbanen en andere nieuwe sportvoorzieningen op locatie De Terp.
  Dit sportcomplex is onderdeel van het miljoenenplan. Met de voorbereiding van het project is de gemeente inmiddels een forse stap verder.
  Groot lichtte vrijdag desgevraagd de stedenbouwkundige uitwerking van het plan toe. Het wordt 12 december aan bewoners gepresenteerd. Een week later stelt de raad de uitwerking vast. Het plan wordt in 2018 verder ontwikkeld.

  30 km-zone

  De Terpstraat wordt 30 km-zone, zo willen burgemeester en wethouders. Het grote parkeerterrein in dit winkelgebied wordt heringericht. ,,Dat moet vriendelijker en ruimer worden”, stelt Groot.
  De bevoorrading van winkels aan de Terpstraat blijft aan de voorzijde. Omwonenden en ondernemers pleitten voor verplaatsing naar de achterzijde. Dat is volgens Groot ’te ingrijpend’.

  Woningbouw

  Diverse locaties zijn in beeld voor woningbouw. Zoals het open gebied westelijk van de Terpweg tegenover De Terp, het huidige tenniscomplex langs het Terppad en de te slopen Zuiderzeehal.
  Op de locatie Cremers (Terpstraat/Meeuwstraat) moet een ’trekker’ komen (grote winkel). Ook corporatie Wooncompagnie werkt mee aan het plan.
  Hollands Kroon en Wooncompagnie hebben het gebied tussen zorgcentrum Lelypark en de Ir. Ovingestraat op het oog voor woningbouw ’in het groen’. De bestaande huurhuizen worden gesloopt. Een deel wordt anti-kraak bewoond.

  Verfrissend

  Op deze locatie is ruimte voor ’verfrissende en nieuwe architectuur’, aldus de stedenbouwkundige uitwerking met grootse plannen voor Wieringerwerf.
  Wethouder Groot benadrukt dat ’nog niets definitief’ is. ,,Ideeën voor de herstructurering van het dorp zijn nu verder uitgewerkt”, stelt hij.
  De acht blokken verouderde woningen nabij het Lelypark zijn gebouwd voor ouderen. Dit onderdeel van het totale vernieuwingsplan wordt volgens ambtenaar Marco Kerssens pas in de periode 2020-2025 verder opgepakt.
  De Ir. Ovingestraat wordt ingericht als 30-km-gebied. In de huidige uitwerking blijft het groene veld langs de Prinses Marijkestraat vrij van bebouwing. Hier kan een park ontstaan.

  Patrijsstraat

  De 36 huurwoningen aan de Patrijsstraat worden gesloopt. Wooncompagnie bouwt er net zoveel terug. Een deel van de huidige diepe tuinen wordt openbare parkeerruimte. Ook winkelpersoneel en bewoners van de Sternstraat kunnen hier parkeren.
  Het Terppad krijgt de functie van centrale fietsas. Een fiets- en voetpad zijn gedacht langs de zuidoever van de Oosterterptocht.
  Als ’cultuurhistorisch waardevol element’ wil het college De Terp beter zichtbaar maken. Een aantal bomen wordt er gekapt. Ook wordt een deel van de begroeiing verwijderd.

  Pleinen

  De parallelweg langs de Terpstraat komt te vervallen. Voor de drie beeldbepalende gebouwen aan de Terpstraat komt een plein. Dat zijn het vroegere Domeinkantoor, kerk en school De Triangel. ,,Een plein versterkt de bijzondere positie van deze panden”, stelt Groot.
  De Triangel, Het Baken en Don Bosco verhuizen naar de nieuwe scholencampus op De Terp, zo is de bedoeling. De gemeente is eigenaar van alle drie schoolgebouwen.
  Groot: ,,We willen deze panden behouden. Ze vertellen veel over de historie van het dorp. De bestemming kan divers zijn: wonen, werken, maatschappelijke functies. Geen detailhandel. Dat willen we concentreren in het winkelgebied.”

  Evenementen

  De brink langs de Professor Grandpré Molièrestraat krijgt sterker de functie van evenemententerrein.
  De brandweerkazerne bij de Verbindingsweg en Werfstraat leent zich voor een kleinschalige horecagelegenheid. Volgens burgemeester en wethouders kan dat samengaan met de bouw van zorgwoningen op het aangrenzende terrein.
  ,,Er zijn daar diverse ontwikkelingen denkbaar. De vroegere gemeentewerf wordt niet meer gebruikt”, aldus wethouder Groot. Hij ziet er zeker mogelijkheden voor patiowoningen.

  Riolering

  Vernieuwing van de riolering is onderdeel van de herstructurering. Met deze klus is half oktober begonnen.
  Noordhollands Dagblad  1 reacties :

  Zorro zei

  Wie heeft hierom gevraagd?

  Een reactie posten