Keek op de Week (51) met raad wil fouten niet horen en .......

Datum:
 • woensdag 27 december 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Keek op de Week van Hollands Kroon van week 51 van 2017 (17 tot 24 dec.).


  1.  Levensreddende  AED’s en tegelijkertijd  ‘ons kent ons’?

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, die bij een hartstilstand dat machientje weer op gang kan brengen. Daartoe geeft B&W Hollands Kroon €125.000 en voor dat geld worden 45 van de 53 AED-kasten vervangen.

  Groen Links bij monde van de heer Eichhorn stelt dat die €125.000 teveel zijn en dat de kosten veel lager kunnen. Daarbij kunnen de kosten voor vervanging elders gedeclareerd worden en vraagt Groen Links zich af waarom de gemeente dat niet doet. Hollands Kroon onderzoekt dat nu.....
  Voorts stelt Eichhorn dat de leverancier/installateur van de AED’s tevens voorzitter is van de adviserende stichting AED’s Hollands Kroon.

  JAS: Jawel dames en heren, daarvoor is een aparte stichting in het leven geroepen.
  De thuiswerkende ambtenarij kon deze zware klus kennelijk niet aan en om verantwoordelijkheid te ontlopen en niet op de fiets door het regenachtige weer door de polder te hoeven om al die AED- punten te bekijken en te noteren is er een stichting opgericht. 


  2. De familie Lombaard spreekt in

  2.1. Mevrouw Lombaard

  Voor de volledige tekst: zie HIER.
  Kort samengevat stelt mevrouw Lombaard dat in HK de beginselen zorgvuldigheid, rechtszekerheid, gelijkheid, het gebod ‘detournement de pouvoir’ = (volgens Kramers woordenboek) verduistering van bevoegdheid en fair play niet en/of onvoldoende nageleefd worden.

  JAS: Bevoegdheid is er alleen voor het bevoegdheidsgebied waarvoor het bestuursorgaan is ingericht en gebruikt de met macht beklede instantie zijn macht voor andere doeleinden dan is de instantie in zware overtreding (en bedreigt zij daarmede de rechtstaat of wat daar nog van over is tegenwoordig; zie het het trieste functioneren van het totale bestuur in HK waarover JAS al jaren schrijft).
  In wezen is dit ‘detournement de pouvoir’ het punt waar het volledige disfunctioneren in de deze ‘gemeente’ om draait; er is geen bestuursorgaan wat zijn specifieke taak lijkt uit te voeren maar het bestuur in zijn geheel (ambtenarij+ B&W + 90% van de raad) heeft meer weg van een octopus die, met welke arm je ook contact hebt, deze je onherroepelijk beetpakt en je vervolgens in de collectieve maag van het beest doet belanden.
  De vraag die gesteld moet worden is of deze modern - archaïsche bestuur methode opgedrongen of opgelegd is door hogerhand (VVD-Remkes, VVD-Rutte, of de maffialuitjes uit Brussel) om te testen of de mensen al murw genoeg zijn zich over te geven aan de nakende willekeur en afbraak van de individuele rechten van de mens. Het kan toch geen toeval zijn dat een figuur als Nawijn (VVD), waarover voldoende negatiefs bekend was, uitgerekend in HK op voordracht van Remkes (VVD) burgemeester wordt en vervolgens allerlei bestuurlijke experimenten doorvoert (zelfstandige ambtenaren, geen eed voor ambtenaren, het bruuskeren van bevolking en individuen  etc. etc.). Het gebeuren in Hollands Kroon met volledige medewerking van de hebzuchtige VVD en CDA, de puur socialistische PvdA, de naïeve club LADA, de slaapkoppartij Senioren en de karakterloze D’66 penguïns is een teken aan de wand.
  Immers, wat hier te berde gebracht wordt, is niets anders dan de beschuldiging dat in Hollands Kroon de democratie bewust te gronde gericht wordt.


  2.2. Heer Lombaard

  Voor de volledige tekst: zie HIER.

  Heer Lombaard brengt het niet afleggen van de eed door ambtenaren naar voren.
  JAS: Hierover berichtte JAS in week 48/punt 3 en ziet deze nieuwe regel (niet afleggen van de eed door ambtenaren hoewel de eed verplicht is) als de ultieme legitimatie van ambtelijke willekeur door Nawijn en de raad waarmede zij de algemene rechtszekerheid zoals met name vervat in het begrip 'detournement de pouvoir'  volledig ter zijde schuiven. Barbaarser en primitiever en kleuterschoolachtiger kan het niet. Dat die Vriends van de boerenpartij CDA daar nu na 4 jaar pas mee komt is een lachertje; het kwam ze wel uit nu vlak voor de verkiezingen en bovendien circusdirecteur Nawijn vertrekt, durft hij voor en keer dapper te zijn.

  JAS: Wat blijft er overigens juridisch over van verklaringen door Hollands Kroon ambtenaren voor de rechtbank nu zij 5 jaar lang de eed niet hoefden af te leggen – zijn al deze verklaringen niet waardeloos en moeten al deze rechtszaken over?


  3.  Inspreken moet anders?

  Uit betrouwbare bronnen vernam JAS dat binnen D’66 het besef leeft dat het inspreken anders moet (alweer dat ANDERS?!).

  JAS: Hoezo anders? Als wij alleen al de inspreekbeurten van de laatste tijd door de heren Tonneman, Stam en de familie Lombaard op de HK website bekijken, dan is er met dat inspreken niets aan de hand en zijn de naar voren gebrachte zaken zo duidelijk als een klontje zij het, dat door Nawijn & Co beperkingen opgelegd worden als klachten/zaken onder de rechter liggen. Dan mag over het specifieke deel van de klacht, en inspreken gaat alleen over klachten, niet gerept worden zodat de insprekers gedwongen zijn zich in algemeenheden uit te drukken zonder dus en public en voor de gemeenteraad tot de kern van de zaak door te kunnen dringen. En wat is inspreken anders dan de laatste mogelijkheid een klacht in te uiten over het bestuur door deze te wijzen op een door de afschaffing van de ambtenaren-eed sterk bevorderde 'detournement de pouvoir', terwijl daarbovenop het inspreken = de klacht, middels toepassing van allerlei wetjes en verordeningen in een voor en door het bestuur geschikte en passende mal gegoten wordt? Bovendien, wat is inspreken anders dan een vorm van kwaliteitscontrole op het laatste moment?
  JAS wil dat de agrarische inboorlingen van HK op een andere wijze duidelijk maken; stel U poot Uw aardappeltjes of bollen aan het begin van het seizoen, wacht het hele groeiseizoen af en doet verder niks. In de zomer of herfst gaat u het spul rooien en dan ziet U wel wat uit de grond komt? Nee, natuurlijk doen boeren dat niet want wat voor kwaliteit oogst je dan? Misschien wel onverkoopbaar spul met ziektes en zeer; om dat te voorkomen mesten zij, spuiten zij en lopen door de velden om te zien hoe het gewas erbij staat – zoiets heet ook wel onderhoud!
  Nu vastgesteld is dat de inspreekbeurten niets anders zijn dan klachten over het bestuur en het bestuur de mogelijkheid heeft te verbieden dat over de ware inhoud van de klachten openlijk gesproken  wordt, vraagt JAS zich af hoe D’66 denkt te realiseren het inspreken anders te gaan laten verlopen. De problematiek ligt namelijk niet bij de insprekers maar bij het bestuur dat bovendien volop gesteund wordt door ‘onze’ volksvertegenwoordigers omdat dezen de inspreker lekker laten doodbloeden achter zijn lessenaartje door na afloop niets te vragen.

  Redactie JAS
  10 reacties :

  Anoniem zei

  Dit artikel zo lezende bekruipt je het gevoel in de voormalige Sovjet Unie te wonen waar ook geen democratie was en de bevolking ook werd geterroriseerd door de ambtenarij.

  Anoniem zei

  AFBRAAKBELEID!!!

  Wil Hollands Kroon en de Gemeente Raad wel een relatie met haar inwoners?? Leuk dat de koning oproept tot gemeenschapszin. Ongetwijfeld zijn alle politieke partijen het daar roerend mee eens, maar ze zijn hier tevens te ijdel en te blind om te zien dat zij de spiraal naar beneden gestart zij met hun ijskoude afbraakbeleid, waarbij het ieder voor zich is,zoals de affaire Meskers via de achterdeur gewoon weer verder gaat en de rest blijft zitten en neemt zijn verantwoording niet. Dat is LAF te noemen.
  Maar toch denk ik dat de provincie en de kamer en in eerste plaats de gemeentelijke politieke partijen zich terdege eens moeten gaan bekommeren om de relatie met hun inwoners van Hollands Kroon en niet hun eigen baan, en deze weer op te zoeken en te luisteren en daar werkelijk iets aan te doen, want die is nu afgezakt tot Zuidpoolniveau. Ik houd mijn hard vast voor de verkiezingen van Maart 2018. Maar ´Boontje komt om zijn Loontje`. En het grootste gedeelte van de gemeente raad en B en W van Hollands Kroon die de laatste jaren en afgelopen week een enorme aanslag heeft gepleegd op de democratie van Hollands Kroon moet zich diep schamen zoals Dhr.lombaard dit ook schetste in zijn spreekbeurt. Een gemeente raad waar de laatste jaren de vreemdste beslissingen zijn en nog steeds worden genomen waar de rest van Nederland en zelfs Dhr.Remkes met gefronste wenkbrauwen naar word gekeken en met afschuw op word gereageerd. Zoals de declaraties en `zure gekken` affaire van J.Nawijn over de fam. Lombaard, Camping Tonneman en Veegservice Bakker-Meester en nog vele andere lopende zaken in deze gemeente die nog onder de pet worden gehouden. Dan maar even zonder centrale overheid en moeten wij als bedonderde inwoners en hard werkende ondernemers maar zelf het heft in handen nemen en voor rechter spelen want de politiek laat haar eigen burgers compleet in de steek ondanks alle signalen die ze al jaren krijgen.
  We rekenen wel in Maart 2018 met u af want jullie vragen daar toch zelf om want inwoners en kiezers hebben geen waarde meer bij Hollands Kroon.

  Anoniem zei

  Wel of geen eed afleggen voor de ambtenaren van Hollands Kroon, het maakt een aantal van deze ambtenaren geen bal uit, ze liegen er toch wel lustig op los, ook voor de rechtbank.

  Anoniem zei

  Is het nieuwe AED apparaat nu ook geschikt voor begroting HK. 2018 !

  De levens reddende AED´mogen ze nu ook wel heel vlug op de boekhouder van Hollands Kroon zetten. Het is toch helemaal van de zotte dat enkel Jan Eichhorn van Groenlinks de enige met respect amateuristisch boekhouder is die deze aanbestedingen nog moet bekritiseren en afkeuren omdat de grote provisionele accounts afdeling van Hollands Kroon daar niet voorin staat zijn. En hoe zit dat met die andere offertes dan wel!! Dat baarde ons en VNG al een hele tijd zorgen, wat uit de praktijk al vele malen is gebleken. Het is dus heel makkelijk weer van een ander veel geld uit te geven,waar deze gemeente al zo veel van te kort heeft. Hiervan konden ze oa. de ozo belangrijke en omstreden zwembaden een tijd voor open houden en bijna hadden moeten sluiten. Bijna, omdat vrijwilligers en HOZE groep zich nu noodgedwongen geroepen voelen en proberen de deuren nog 15 jaar open te houden voor dit zinkend schip als Hollands Kroon. Hun eigen GEMEENTE HUIS IS VEEL BELANGRIJKER voor de zelf sturende flex ambtenaren! Alle lof voor deze vrijwilligers, HOZE groep en ook voor Jan Eichhorn die zoals hij met enorm veel onderzoek werk en respect voor de inwoners en zijn kiezers ons ruim 150.000 euro net op tijd ? heeft onderschept die eventueel hopelijk bespaart kan worden op de AED in tien jaar tijd. Dat is heel veel geld waar weer hele leuke en belangrijke dingen voor gedaan kunnen worden, zoals dat ook hoort.
  Twijfelen nu wel echt aan de conditie van het hart van de gemeentelijke boekhoud afdeling en de nieuwe AED ,s wel degelijk onmisbaar zijn. Groen links geweldig en ga zo door ,jullie zijn altijd zeer kritisch op zulke onderwerpen en komen altijd met werkelijke feiten waar andere partijen op een paar na zich totaal niet om bekommeren en zich geheel koud laten. Kijk maar terug op de live uitzending van Dinsdag 19 december jl. op de site van Hollands Kroon. Horen, zien en zwijgen.
  Wie het kleine niet deert, is het grote niet weert,vooral in deze tijd.
  Oplossing: H.K. onder curatele stellen door de provincie en corrupt of niet vakbekwaam, eruit wat Nawijn zelf verkondigde. En dan ook allemaal die daar onder vallen!

  Zorro zei

  Ambtenaren mogen liegen van Nawijn want ze hoeven geen eed af te leggen. Overigens, zijn ze intussen tijdens dat leuke kerstfeestje op het stadshuis (woorden Nawijn)nu wel beëdigd?

  Anoniem zei

  VERPLICHTE CURSUS voor RAADSLEDEN!

  “ hoe ga je in de gemeente raad met elkaar om”
  Eindelijk komt er een verplichte cursus voor raadsleden, het zou eens tijd worden met die late opvoeding!
  De lokale partijen zijn ontstaan soms uit onvrede over de landelijke partijen, maar daar zijn wij hier in Hollands Kroon wel bedrogen uitgekomen op een enkele na en de landelijke partijen hier doen nog minder voor hun inwoners. Dutten weg op de vergadering en kijken op hun I Phone of hun salaris al gestort is. Kijk zelf maar bij uitzending gemist HK. live 19 December. Of je moet er persoonlijk en financieel er beter van worden, dan mag alles. Als niemand het maar hoort en ziet.
  Dus gemeente raadsleden eindelijk horen jullie hoe het wel moet “ hoe ga je in de gemeente raad met elkaar om” en hopen dat die vertoning van de afgelopen jaren en verleden week eindelijk een verleden hebben en een grote wens is voor respect vol 2018.

  We zullen het mee maken!

  Zorro zei

  Geachte laatste anoniem,

  Hoe zij met elkaar omgaan is ons wel duidelijk geworden de laatste 5 jaar; de vraag die gesteld moet worden is: Hoe gaan zij met de bevolking om? Gaan zij verder met bedreiegen of komt de democratie bovendrijven? Ik vrees het ergste: het CDA, VVD, PvdA, D'666 en de lokalen hebben tot nu toe niets opgehad met de bevolking en dat mogen zij ook niet van hun hoofdkwartier in Den Haag/Brussel. De situatie is veel ernstiger dan dat U denkt en is met een intern gezellig koffie met koek-raadscursusje niet op te lossen.

  Kapitein Rob zei

  Ik voer op een schip met Chinese bemanning en de kok had geleerd op Engelse wijze te koken en dat moesten Hollanders dan opeten?! Niet te vreten dus en na 2 maanden zaten de tanden los in onze monden. Contact gehad met de reder en die stuurde een Hollandse kok die de Chinees bij moest brengen hoe op onze wijze te koken. Zolang die Hollandse kok aan boord was ging alles goed maar toen die na 3 weken vertrok aten wij binnen 3 dagen gewoon weer die afschuwelijke Engelse kost.
  Waarmee ik maar zeggen wil is dat je gewoontes, in dit geval het doen en laten van die waardeloze gemeenteraad, niet wegneemt door een cursusje te geven of een plankje te timmeren op de romp van een wrakke schuit in de hoop dat deze niet meer lekt; het blijft een wrakke schuit.

  Anoniem zei

  Het niet eens! Spuug je gal naar Johan Remkes!

  Reageer dan , maar wel netjes natuurlijk een mail naar Dhr. J.R.Remkes

  'filletr@noord-holland.nl'

  Kapitein Rob zei

  @ laatste anoniem,

  Als die VVD-Remkes nu nog steeds niet weet wat hier loos is en hij klaarblijkelijk aan deze toestand nog steeds niets heeft kunnen of willen doen, dan is hij net zo corrupt als de rest . Wie heeft die VVD-Nawijn uiteindelijk in het zadel geholpen? Dat was toch Remkes , zijn VVD vriendje?

  Een reactie posten