Hollands Kroon doet rustig aan

Datum:
 • vrijdag 14 oktober 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon -  Anna Paulowna -  Vier ton tekort 2017 * 'Pas op plaats' - Veiligheidsregio en RUD 750.000 euro EXTRA!


  Mike Deutekom m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl

  De gemeente Hollands Kroon moet ook volgend jaar de hand op de knip houden. Doet de gemeenteraad niets, dan is er in 2017 een tekort van ruim 410.000 euro (op een begroting van 96 miljoen). Bovendien is de begroting dan ook de volgende jaren niet steeds sluitend.

  En dat kan niet. Gemeenten die hun meerjarenraming niet sluitend hebben, komen onder curatele van de provincie te staan. Vandaar dat burgemeester en wethouders met een voorstel komen richting de gemeenteraad, waarmee structureel meer geld binnenkomt. Of de raad dat voorstel overneemt zal blijken tijdens de begrotingsvergaderingen op dinsdag 25 oktober en 1 november. B en W stellen de raad voor om een 'pas op de plaats' te maken in 2017. Weliswaar verwacht het college een stijging van de bijdrage van het Rijk, maar tekent daarbij aan dat er volgend jaar Tweede Kamerverkiezingen zijn. „Daardoor kan het uitgavenpatroon van het Kabinet voor latere jaren worden gewijzigd. Tevens weten we uit ervaring dat in het verkiezingsjaar de uitgaven achterblijven bij de ramingen."

  B en W stellen daarom voor om door verdere efficiëntie binnen de bedrijfsvoering en een stijging van de onroerendezaakbelasting (plus 232.000 euro) met één procent de zaak op de rit te houden. Hollands Kroon wordt daarbij geholpen door stijgende inkomsten uit leges door de aantrekkende economie (twee ton per jaar) en de vrijval van extra loonkosten (240.000 euro) voor de Wet Sociale werkvoorziening (WsW).

  ______________________________________________________________________

  Hand op knip Hollands Kroon 


  Hollands Kroon - Anna Paulowna - De gemeen& Hollands Kroon moet ook komend jaar de tering naar de nering zetten. De gemeente heeft - als men hetzelfde uitgeeft als dit jaar - in 2017 een tekort van ruim 410.000 euro. Bovendien is er nog extra geld nodig voor de uitvoering van nieuwe wettelijke eisen, raadsbesluiten die al genomen zijn, onvermijdelijke investeringen en als gevolg van nieuwe cao-onderhandelingen.

  Zo is er komend jaar 435.000 euro nodig voor investeringen in ICT om 'in de cloud' te kunnen werken. Aan gemeenschappelijke diensten als de Veiligheidsregio en de regionale uitvoeringsdienst is de gemeente in totaal bijna 750.000 euro extra kwijt. Daar tegenover staan een aantal meevallers, waardoor het college van burgemeester en wethouders denkt - met wat aanvullende maatregelen - toch quitte te kunnen draaien.

  Noordhollands Dagblad
  3 reacties :

  Bakker zei

  In plaats van eindeloos procederen van gemeente tegen burgers zou de politiek eens kritisch kunnen kijken naar de noodzaak van dat procederen. Het lijkt er op dat er geprocedeerd wordt door de ambtenaren en eventueel de advocaten om zodoende aan het werk te zijn terwijl dat in zeer veel gevallen helemaal niet noodzakelijk is. Deze procedeerhobby van de ambtenaren kost enorm veel belastinggeld. Het is veel makkelijker om de OZB te verhogen dan het ambtenarenapparaat en het eigen beleid eens kritisch tegen het licht te houden. Dat is in 2002 wel gebeurd en toen was de conclusie vernietigend doordat door bureau Greep die het onderzoek heeft verricht geconcludeerd werd dat het hele ambtenarenapparaat in Anna Paulowna verrot was en dat daarom alle ambtenaren ontslagen moesten worden. Het merendeel van die ambtenaren zit nog gewoon op zijn plaats of is inmiddels bevorderd want zo werkt dat in de politiek, je moet de ambtenaren te vriend houden want anders flikken ze je een kunstje.

  Sam Kooy zei

  Uiteraard de ene verontschuldiging na de andere. Zo'n € 400.000 tekort OP DE BEGROTING van 2017. Let wel: is slechts een onzeker, dus zoals gezegd door BenW, begroot bedrag. Een "pas op de plaats"zeggen ze. Maar dus niet voor de inwoners van HK. OZB gaat omhoog om hun verwachte (onzekere) uitgaven te kunnen verklaren voor die domme ingezetene. Ik zou Meskers een heel duidelijk willen adviseren zijn uitgavenpatroon een héél klein beetje te temperen. Het - nogmaals - verwachte tekort zou binnen een dag worden opgelost ! Hoop doet leven maar met Meskers en consorte vervliegt jou al snel alle hoop.

  Bakker zei

  Als we het staatspropaganda kanaal de NOS vandaag moeten geloven is het wonen in Hollands Kroon fantastisch. Meer taken voor de burgers omdat dat goedkoper is en ambtenaren die zelf hun uren mogen invullen. Wat dan weer niet werd vermeld door de bedriegers van de NOS is dat ondanks de zelfwerkzaamheid van de burgers de OZB belasting weer stijgt. Waarschijnlijk is dat andere gemeentes dat voorbeeld gaan volgen: burgers aan het werk en politiek en ambtenaren onderuitgezakt kijken naar hoe de burgers zich suf werken en als dank voor die inspanning meer moeten gaan betalen om de thuis zittende ambtenaren aan het "werk" te kunnen houden.

  Een reactie posten