Bestuur LADA neemt standpunt in over LADA-raadslid Henk-Jan Wittink

Datum:
 • woensdag 26 oktober 2016
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - LADA-bestuur heeft een standpunt ingenomen omtrent de interne frictie die is ontstaan binnen de partij en welke heeft geleid tot een afsplitsing van het raadslid Henk-Jan Wittink.  Terugkeer in de fractie tijdens deze raadsperiode is niet meer mogelijk zo meldt het bestuur in een bestuursverklaring.


  Onderstaand bericht ontvingen de leden hierover.


  _______________________________________________________________________

  Betreft: Bestuur verklaring 

  Donderdag, 20 oktober 2016 

  Aan alle leden, 

  Dinsdag 18 oktober 2016 is het bestuur bij elkaar gekomen om te bespreken of er nog mogelijkheden zijn voor LADA omtrent de interne frictie die is ontstaan binnen de partij en welke heeft geleid tot een afsplitsing van ons raadslid Henk-Jan Wittink. Vanaf 19 september 2016 het moment dat het bestuur officieel is aangetreden staat het bestuur voor de moeilijke taak om de partij LADA bij elkaar te houden en daar waar nodig is de gemoederen te sussen. Er is aan ons als bestuur verzocht door één van de partijen om hierover een standpunt in te nemen. 

  Om een standpunt in te nemen zijn alle partijen gehoord en nogmaals alle berichtgevingen gelezen die er gepasseerd zijn. Na zorgvuldig afwegen kan het bestuur maar tot één conclusie komen. De conclusie is dat terugkeer van Henk-Jan Wittink in de fractie tijdens deze raadsperiode niet mogelijk is. (Dit is in lijn met de reeds eerder uitgebrachte verklaring dd. 12-09-2016 van bestuur en fractie.) 

  Als eerste verwijs ik u hiervoor naar de ALV van 27 juni 2016 omdat het hoogste orgaan binnen de partij de leden zijn. Tijdens de ALV is er door de aanwezige leden gekozen voor een co-operatieve samenwerking met Henk-Jan Wittink. Dhr. Wittink vond dit ook een acceptabele oplossing. Hierna heeft dhr. Wittink in augustus via een persbericht bekend gemaakt dat hij een eigen partij zou gaan oprichten onder de naam “Onafhankelijk Hollands Kroon” als hij niet in de fractie zal worden opgenomen. Ook heeft het bestuur gekeken welke initiatieven er zelf door de partijen zijn genomen om te kijken naar mogelijkheden tot toenadering en het werken naar herstel. Ook dit is niet gebeurd, het bestuur beschouwd namelijk gepubliceerde persberichten niet als een poging tot toenadering. Daarom kan het bestuur geen ander standpunt innemen dan dat terugkeer in de fractie tijdens deze raadsperiode niet meer mogelijk is. 

  Bestuur hoopt door dit standpunt in te nemen dat de rust zal wederkeren en dat we nu met zijn allen verder kunnen werken aan de toekomst van LADA. 

   Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn n.a.v. het ingenomen standpunt kunt u deze stellen via secretariaatlada@gmail.com . 

  Wij hopen eenieder hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

  Hoogachtend, 


  Het bestuur 


   ________________________________________________________________


  3 reacties :

  Bakker zei

  Als bijwagen van het CDA en de VVD is LADA niet meer te redden.
  De weinige integere leden zijn op een zijspoor gerangeerd.
  Het wordt nooit meer wat met Lada en het zal ook nooit meer wat worden. De raadsleden van Lada strijken nu nog iedere maand een aardige duit geld op van de belastingbetaler maar dat is over een paar jaar ook over. Vriend van Gameren zal dan ongetwijfeld op zoek gaan naar een andere partij die hij dan weer om zeep kan helpen, of niet Henk?

  Theo Moras zei

  Aan alle bestuurs-vertegenwoordigers LADA,

  Hierbij reageer ik met vragen en opmerkingen op het ingenomen standpunt van LADA.
  Op 18 oktober 2016 heeft het bestuur gesproken over de kwestie Wittink.
  Na zorgvuldig afwegen kan het bestuur maar tot één conclusie komen. De conclusie is dat terugkeer van Henk-Jan Wittink in de fractie tijdens deze raadsperiode niet mogelijk is.

  Als eerste verwijst u hiervoor naar de ALV van 27 juni 2016 omdat het hoogste orgaan binnen de partij de leden zijn.
  Tijdens die ALV die overigens maar door enkele leden werd bezocht is er door die wel aanwezige LADA leden gekozen voor een co-operatieve samenwerking met Henk-Jan Wittink.
  Terecht vind LADA de leden het hoogste orgaan binnen de partij, wat inhoud dat er geen besluiten genomen worden door enkele leden die voor deze belangrijke ALV waren opkomen dagen.
  Hiervoor zal bij de meeste leden wel een reden geweest zijn, het vertrouwen in het bestuur op een juiste en bevredigende afloop zal waarschijnlijk de reden zijn geweest.
  In augustus heeft dhr. Wittink via een persbericht bekend gemaakt dat hij een eigen partij zou gaan oprichten onder de naam “Onafhankelijk Hollands Kroon” als hij niet in de fractie zal worden opgenomen.
  Het bestuur heeft gekeken welke initiatieven er zelf door de partijen zijn genomen en dat is niet gebeurd.
  Het bestuur vond dat het gepubliceerde persbericht niet als een poging tot toenadering kan worden beschouwd.
  Maar er zijn weldegelijk vragen en afwijzende mails verzonden naar het bestuur van LADA. Alleen zijn die nooit aan de orde gekomen.
  Dan ook nog een vraag aan voorzitter Moray Juffermans om eindelijk de resultaten te publiceren van de LADA fractie die Frits geschreven heeft .
  Alle kiezers moeten hier toch inzage in krijgen, en in de partij moet er over gediscussieerd kunnen worden.
  Dat was een besluit maar wordt ook (nog) niet uitgevoerd zet die resultaten dan ook voor de leden op de website.


  Vanaf 19 september 2016 is het bestuur officieel is aangetreden en zijn de taken onderling verdeeld.
  Ik heb de secretaris Jos Witte hierop aangesproken waarop Moray Juffermans mij netjes te kennen gaf dat ik niet over de juiste informatie beschikte en de info juist was weergegeven.
  Na de opmerking van Jos aan het adres van Moray Juffermans heeft Moray het op zijn eigen (eigenwijze) wijze aangepast, en heeft nu volgens hem reeds bijna 3 maanden de voorzittershamer in handen.
  Waarom geeft Moray toch juist telkens onjuiste informatie weer, dat past niet bij een voorzitter en kom je toch onbetrouwbaar over, voor LADA is dat momenteel juist nu van cruciaal belang.
  Ik betreur het ten zeerste dat LADA deze kwestie met deze bestuurs verklaring als afgedaan beschouwd.
  Door al deze ondoordachte onzorgvuldigheid voorzie ik straks een leegloop bij LADA, en overweeg ik zelf ook mijn LADA-lidmaatschap op te zeggen.

  Graag zie ik een reactie z.s.m. tegemoet om het nog voor 10 nov. op me in te laten werken.
  Met vriendelijke groet,
  Theo Moras.

  Anoniem zei

  Mijnheer Moras, LADA is een zinkend schip met dergelijke bestuurders.

  Een reactie posten