Veiligheid reactor Petten in geding

Datum:
 • donderdag 8 september 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Petten - Een ongeluk is in de maak, zeggen (oud)medewerkers


  Rien Floris Floris@hollandmediacombinatie.nl

  De veiligheid van de kernreactor in Petten is in het geding. De reactor wordt gezien als 'geldmachine, signaleert een nucleair deskundige die vreest voor fouten door menselijk handelen.

  De nucleair deskundige die het Energieonderzoek Centrum Nederland adviseerde, vreest toenemende onveiligheid door financiële druk op de exploitant van de kernreactor NRG. Dat schrijft hij in een brief aan de directie.

  De brief van de oud-medewerker kwam bij de NOS terecht die de bevindingen aan een aantal deskundigen voorlegde die dat beeld bevestigen. De nucleair deskundige die or' de op zakén kwam stellen bij NRG (Nuclear Research & consultancy Group) meldt in de brief 'perverse prikkels' door een lening van 82 miljoen die ECN moet terugbetalen aan het Rijk.

  Onderzoek

  PvdA, Daken SP willen dat de ministers Kamp en Schultz een groot onderzoek starten naar de veiligheid van kernreactor Petten. Eerder dit jaar trok oud-directeur Smis aan
  de bel over de veiligheid. Een medewerker van NRG maakte even later melding van falende apparatuur in Petten waardoor transport van radioactief afval naar de opslag bij COVRA werd vertraagd.

  Concessies

  Commercie viert volgens de deskundige hoogtij in Petten waardoor zelfs veiligheid als leidend principe is losgel en. Medewerkers typeren de reactr waarmee isotopen worden geproduceerd als de geldmachine. „Safety is not our overarching priority", citeert de NOS uit het document: 'veiligheid is niet onze alles overkoepelende prioriteit'. Maar dat zijn woorden van de medewerker en niet van ECN.

  ECN kan zich hier absoluut niet in vinden, zegt woordvoerder Chris de Koning. „Veiligheid staat bij ons op nummer i en er worden geen concessies gedaan. Besluiten over bijvoorbeeld het stil laten leggen van de reactor worden genomen door de reactormanager, gebaseerd op alle procedures en niet door de directie van NRG."

  Problemen

  ECN ontkent niet dat er financiële problemen zijn, maar die leiden niet tot veiligheidsproblemen, benadrukt directeur Thomas Martin. Ook de (oud)medewerkers die de NOS meest anoniem heeft gesproken, vrezen niet direct voor nucleaire rampen. Ze zien zelfs dat er veel aan veiligheidsverbetering is gedaan. Maar de medewerkers zien wel problemen aan de horizon. Door de druk om financieel beter te presteren, worden menselijke fouten gevreesd en is 'een ongeluk in de maak', zo waarschuwen ze.

  Cocktail

  De financiële cocktail waar ECN mee worstelt, heeft te maken met de hoge (historische) kosten voer verwerking van radioactief afval, de prijs van medische isotopen die niet kostendekkend is omdat de concurrerende producenten subsidie krijgen en de lening van 82 miljoen. De ECN-directie zou werken aan een geheim businessplan om de lening terug te betalen, al wordt getwijfeld over de haalbaarheid. Ook wordt gewerkt aan ontvlechting van ECN en NRG.

  Bijzonder is dat de medewerker de brief schreef 'op verzoek' van ECN/ NRG. „We vragen alle medewerkers die uit dienst gaan of ze nog tips hebben. Dat had deze werknemer ook, maar de brief is doorgespeeld aan de omroep."


  _______________________________________________________________________

  Getal van de dag

  82 miljoen euro
  is de lening die de overheid heeft verstrekt om de productie van medische isotopen op peil te kunnen houden tot een tweede reactor is gebouwd. Wereldwijd zijn kankerpatiënten afhankelijk van isotopen uit Petten.

  ______________________________________________________

  Ondetrzoek naar 'perverse geldprikkels'
  Den Haag -  De veiligheid van de reactor in Petten en de perverse financiële prikkels moeten worden onderzocht. Bovendien komt er snel een kamerdebat over E CN/NRG, aangevraagd door GroenLinks met steun van de VVD.

  De financiële perikelen van Petten leiden tot problemen tussen medewerkers die verschillend denken over veiligheid en geld verdienen.

  Kamerleden van PvdA, D66, GroenLinks en SP uiten grote bezorgdheid hierover tegenover de NOS die de zaak aan het licht bracht. De ministers Kamp en Schultz moeten snel een groot onderzoek starten, zeggen de fracties.

  Er is genoeg stof voor een pittig Kamerdebat over Petten én de nucleaire toekomst van Nederland. PvdA-Kamerlid Vos wil dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en de minister onmiddellijk in actie komen.

  „We weten dat Borssele onder de kostprijs werkten we weten nu ook dat er in Petten het een en ander aan de hand is. Dat geeft een zorgwekkend beeld ten aanzien van nucleaire installaties in Nederland en België. De vraag is of we niet het voorbeeld van Duitsland moeten volgen en gewoon afscheid moeten nemen van nucleaire installaties", zegt Vos tegen de NOS.

  ____________________________________________________

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten