Reactor Petten veilig, wel extra onderzoeken

Datum:
 • maandag 12 september 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • PETTEN - Over de nucleaire veiligheid bij NRG in Petten bestaat geen twijfel, maar er worden de komende maanden wel extra onderzoeken uitgevoerd. Ook zijn er zorgen over de financiële situatie.


  Door Frans van den Berg - 12-9-2016,   Dat concludeert de toezichthouder ANVS (autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming). Sinds 2012 staat de NRG, een dochter van het ECN, onder verscherpt toezicht van de ANVR. Deze organisatie heeft de afgelopen twee jaar ook steeds met zogeheten klokkenluiders gesproken over een vermeende angstcultuur en de veiligheidscultuur. De informatie van de klokkenluiders is ook gebruikt bij de inspecties.

  De ex-medewerker die vorige week in het nieuws kwam, vreest toenemende onveiligheid door financiële druk op de exploitant. Zo is de prijs van medische isotopen (die worden gebruikt voor de behandeling van kanker) te laag, zijn de kosten voor het verwerken van radioactief materiaal juist hoog en zit de organisatie nog met een lening van 82 miljoen euro in de maag. Maar de ANVR constateert dat noodzakelijke investeringen nog steeds kunnen worden gedaan.  Wanneer het nodig is om de reactor stil te leggen, wat geld kost, dan doen de operators dat zelf. „Veiligheid heeft bij hen de hoogste prioriteit, daar zijn duidelijk voorbeelden van”, schrijft minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer. „De ANVR twijfelt niet over de nucleaire veiligheid. Wel moet de NRG de veiligheidsprestaties borgen en continu verbeteren.”

  Inspecties

  In opdracht van de ANVS vindt in oktober een inspectie plaats. Daarbij vindt dit keer ook een kleinschalig onderzoek plaats naar de veiligheidscultuur. Begin 2017 volgt dan nog een speciale inspectiemissie gericht op de veiligheidscultuur. IAEA voert deze uit en dat zou garant moeten staan voor deskundigheid en onafhankelijkheid.

  Tevens voert de ANVS de komende weken gesprekken met leden van de directie, het management en medewerkers. Die gesprekken zijn ingegeven voor de onzekere (financiële) situatie van NRG/ECN. Mogelijk gaan de twee apart verder. Daarnaast zijn er steeds meer Kamerleden die aandringen op sluiting van de kernreactor.


  NRG wil de reactor echter tot 2026 in gebruik houden. Onverwachte verstoringen in de toekomst worden niet uitgesloten. „Het gestarte programma om de veroudering van de installaties te beheersen, geeft voldoende zekerheid dat de nucleaire veiligheid op het gewenste niveau is. Mits het programma volledig en tijdig wordt uitgevoerd’’, waarschuwt de minister. Ofwel, mits er voldoende geld komt.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten