Kosten windpark ver op zee lager

Datum:
 • donderdag 15 september 2016
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Noordwijk - Rapporten bevestigen pleidooi voor IJmuiden Ver 


  Peter van der Hulst p.van.der.hulst@hollandmediacombinatie.n1 

  De bouw van een enorm windmolenpark ver op de Noordzee kost veel minder dan tot nu toe is aangenomen.

  Minister Kamp is er altijd vanuit gegaan dat IJmuiden Ver 1,3 miljard euro duurder is dan de bouw van turbines dichtbij de kust. Op basis van twee onderzoeken trekt Stichting Vrije Horizon (SVH) de conclusie dat IJmuiden Ver 300 miljoen tot 1,65 miljard goedkoper kan worden aangelegd dan tot nu toe berekend. SVH en kustgemeenten als Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar verzetten zich al geruime tijd tegen het plan om honderden windmolens dicht bij de kust te bouwen. Door aantasting van een vrij uitzicht op zee zouden toeristen wegblijven, met verstrekkende gevolgen voor inkomsten en werkgelegenheid. De tegenstanders van de plannen van Kamp zijn boos, omdat er in hun ogen een uitstekend alternatief voorhanden is. IJmuiden Ver ligt ter hoogte van de Noord-Hollandse kust ruimschoots achter de horizon.

  Tot nu toe hebben SVH en de bad- plaatsen geen gewillig oor gevonden. Belangrijk tegenargument is altijd geweest dat IJmuiden Ver door de aanleg van sterkere funderingen voor de palen en een langere stroomkabel vanuit zee 1,3 miljard euro duurder uit zou vallen.

  Gunstiger 

  Kamp heeft de tegenstanders voorgehouden dat als de industrie met gunstiger cijfers op de proppen zou komen hij daarnaar zou luisteren. Omdat energiemaatschappijen en windparkenbouwers niet met die cijfers komen, heeft SVH de bureaus ECN en Ardo de Graaf Advies gevraagd naar de getallen te kijken.

  Saillant is dat ECN eerder in opdracht van Economische Zaken dc meerkosten van 1,3 miljard becijfe de. Dat de uitkomst dit keer anders is, heeft te maken met andere onderzoeksvragen. Waar het onderzoek i opdracht vooral van het ministerie zich vooral richtte op de te verlenen subsidies bij de winning van windenergie, daar was SVH-voorzitter Albert Korper vooral geïnteresseerd in de besparingen en meeropbrengsten bij IJmuiden Ver.

  ECN komt daarbij tot een voorzichtige conclusie dat 300 tot 600 miljoen euro besparing mogelijk is. Ardo de Graaf Advies komt zelfs tot  een maximale besparing van 1,65 miljard. Dat verschil wordt voor een belangrijk deel verklaard doordat De Graaf in zijn berekeningen ook heeft meegenomen dat het ver op zee harder waait, met een voordeel van 566 miljoen euro tot gevolg. De kostenbesparingen zijn vooral het gevolg van het feit dat IJmuiden Ver een groot aaneengesloten gebied is, terwijl er dicht bij de kust drie parken zijn gepland. Ook de effecten van nieuwe turbines zijn in de cijfers meegenomen.

  Ecologisch 

  Door meteen te kiezen voor IJmuiden Ver kan volgens Korper ook sneller aan de doelstellingen uit het Energie Akkoord worden voldaan. Overheden, industrie en belangengroepering hebben daarin harde afspraken gemaakt over de winning van schone energie.

  Korper: „In IJmuiden Ver kunnen drie keer zoveel windmolens worden gebouwd als bij de Hollandse kust." Hij ziet daarnaast andere voordelen. Zo zou IJmuiden Ver ook ecologisch en landschappelijk beter zijn en ondervinden scheepvaart, mijnbouw en visserij daar minder last. De Kamer buigt zich later dit jaar over de kwestie.

  Noordhollands Dagblad
  2 reacties :

  Bakker zei

  Je moet toch wel redelijk gestoord zijn zo'n project van louter verspilling er door te willen drammen.
  De VVD, die kort voor de verkiezingen nog riep te roeptoeteren dat windmolens op subsidie draaien(Rutte), gooit het belasting geld met miljarden tegelijk over de balk.
  Volgend jaar weer verkiezingen en nu is al te zien dat de VVD op flink wat stemmen kan rekenen. Dat betekent dat die stemmers of totaal gestoord zijn of financiële voordelen tegemoet kunnen zien van hun VVD vrienden.

  Johan Zillig zei

  Iedereen weet toch langzamerhand wel dat we niet door de politici worden geregeerd maar door de betonlobby die grote invloed heeft in politiek Den Haag. Ziende blind is men hier in Nederland, het land van de subsidie !

  Een reactie posten