Sterk staaltje samenwerking met Kop

Datum:
 • woensdag 3 augustus 2016
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Schagen.- Banen genoeg de komende jaren in de Kop van Noord-Holland, weet Theo Meskers. Hij is wethouder van Hollands Kroon en voorzitter van De Kop Werkt. 

  Vervolg van Dorp moet meer Seksappeal krijgen.

  Ronald den Boer

  Nu moeten er nog voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde mensen gevonden worden voor die banen. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste doelstellingen van De Kop Werkt, waarin vier regiogemeenten samenwerken bij de economische ontwikkeling van de Noordkop.

  Op hun beurt werken zij weer samen met werkgevers, uitkeringsinstantie UWV en opleidingsinstitu- ten als Espeq in Heerhugowaard, het ROC Kop van Noord-Holland en InHolland voor hbo-opleidingen.

  Jongeren 

  Meskers spreekt van een sterk staaltje samenwerking in de Noordkop. Gemeenten kijken over hun eigen grenzen heen en zijn bereid mee te werken én te betalen aan de concrete uitvoering van projecten die de hele regio dienen. Met een oorlogskas van vijftien miljoen euro plus een gelijke bijdrage van de provincie kun je wel een potje breken. Verbetering van de economie wordt dan ook over een breed front aangepakt.

  Dat begint met een scherpe analyse van de arbeidsmarkt, waarvan de resultaten dit najaar worden gepresenteerd. Daaruit moet duidelijk worden aan welke arbeidskrachten in de regio de meeste behoefte is. Ict'ers liggen, met 285 arbeidsplaatsen van Microsoft op Agriport, voor de hand. De wethouder is er van overtuigd dat ook in de wereld van composiet en energieopwekking veel kansen liggen, evenals in traditionele sectoren als de bouw en de landbouw. Kansen voor - vaak na omscholing - oudere werknemers, maar zeker ook voor jongeren. „We moeten de jeugd daarom op drie momenten in hun schoolcarrière informeren: als ze naar de middelbare school gaan, als ze een profielkeuze maken en als ze gaan nadenken over een vervolgopleiding."

  Inmiddels is een begin gemaakt met het aanstellen van 'ambassadeurs, die als gezicht van de werkgevers in de Noordkop fungeren en als klankbord kunnen dienen voor de plannenmakers. Je kunt van alles op papier zetten, maar het moet ook in de praktijk werken. Jacco Kat uit Den Helder namens de detailhandel en Wilfred de Nijs van' het gelijknamige bouwbedrijf uit Warmenhuizen zijn de eerste twee ambassadeurs.

  Bereikbaarheid 

  Hoe belangrijk ook, de economische samenwerking beperkt zich niet tot de arbeidsmarkt, benadrukt Meskers. „Zeker niet. We kijken ook naar de bereikbaarheid van de Noordkop. Je kunt dan denken aan de aanleg van een hele nieuwe weg tussen de A7 bij Medemblik, via Schagen naar De Stolpen."

  „Verder willen we de Kop aantrekkelijker maken voor watersporters, zoals sloepeigenaren.Dat kan door water uit te baggeren, picknick plaatsen aan te leggen en de vaste brug over de Stontelersluis bij Den Oever te vervangen door een beweegbare."

  Vakantieparken 

  Verder wordt modernisering van vakantieparken nagestreefd. „Het investeren in de parken zelf moeten eigenaren en ondernemers doen, maar wij kunnen de ontsluiting en aankleding van de omgeving verbeteren. Overheid en ondernemers moeten hier samen optrekken."

  De Kop aantrekkelijker maken voor watersporters, zoals hier in het Robbenoordbos.  Noordhollands Dagblad  5 reacties :

  Bakker zei

  „Verder willen we de Kop aantrekkelijker maken voor watersporters, zoals sloepeigenaren. Dat kan door water uit te baggeren, picknick plaatsen aan te leggen en de vaste brug over de Stontelersluis bij Den Oever te vervangen door een be- weegbare." aldus de grootste zwetser die de regio Anna Paulowna de laatste jaren kent, moet je deze man nog serieus nemen?

  Voorbeeld 1:
  Het is nog maar kort geleden dat door de gemeente HK. besloten is, de ophaalbrug in Anna Paulowna, noodzakelijk voor de watersport met een mast, moet wijken voor een vaste brug. Gevolg , geen toeristen meer met een wat hogere motorboot of zeilboot zonder strijkbare mast.

  Voorbeeld2:
  De jachthaven in Van Ewijcksluis wordt eerdaags verblijd met een nieuwe gigantische loods van de aardappelboeren Van Coöperatie ZAP.
  Hoewel illegaal weet de gemeente nu al te vertellen dat er geen bezwaar tegen de komst van zo'n misbaksel is.

  Denkt Meskers nou serieus dat er watersporters zijn die willen liggen in een jachthaven waar het barst van het lawaai, stofoverlast en druk verkeer?

  Een "bestuurder" zoals Meskers is toch niet meer serieus te nemen, die hoort in een dwangbuis opgesloten te worden.

  Jervin Tonneman zei

  Wat een vertoning van Meskers hij moest eens weten wat wij als ondernemer al hebben geïnvesteerd in het vakantiepark in Wieringerwerf, en met de dief handje aan handje naar de rechtbank lopen waar ze hard onderuit gaan. Ze liegen alles aan elkaar vast om hun termijn uit te zitten.

  Sam Kooy zei

  Deze Meskers probeert zich in de kijker te spelen. In de kijker van Remkes de CvdK. Doet hij overigens al met zijn speeltje de Waddenpoort op Wieringen (Den Oever). Hij wil maar niet beseffen wat hij inmiddels al heeft aangericht ! En dat eveneens samen met zijn direkte collega's wethouders. Puin is het. Zondermeer.

  Anoniem zei

  EN MET DE DIEF HANDJE AAN HANDJE NAAR DE RECHTBANK LOPEN.
  Mijnheer Tonneman: heel goed verwoord. Het zijn oplichters van het zuiverste water. De maffia is er niks bij.De (r)overheid naait ons.

  h.oldeboom zei

  Voeg daarbij dat de watersport in de zin van de wat duurdere boten ( niet de super luxe jachten - die lui hebben nog geld genoeg) zijn tijd gehad heeft en zich nu in een aftakel fase bevindt; de jongeren kopen geen jachtjes meer en een knap sloepje kost al gauw €40.000 en daarmee sta je echt voor aanmeerpaal als jeugdige - sloepen zijn meer geschikt voor verdwaasde VVD'ers met een koelkast in zijn sloep - hik!
  Wat Meskers doet is trekken aan een dood paard maar dat trekken laat hij wel door de belastingbetaler doen.
  Trouwens, meneer Meskers, dit zomertje is niet zo best voor sloepeigenaren en bootjesbezitters en van die slechte zomers gaan er nog vele komen maar omdat U geïndoctrineerd bent door de VVD opvatting over het opwarmen van de aarde en dit dus de politiek correcte richting is, zult U ook deze opmerking van een burger als onbeduidend af kunnen doen.

  Een reactie posten